ocenzurowano herbarta Archiwum

  • Tygodnik Lisickiego poinformował, że na stronie Poland.gov.pl, która jest „oficjalną stroną promocyjną Rzeczpopolitej Polskiej” , należąca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakładce „literatura” ocenzurowano wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”. […]

    Ocenzurowano Herberta na stronach MSZ

    Tygodnik Lisickiego poinformował, że na stronie Poland.gov.pl, która jest „oficjalną stroną promocyjną Rzeczpopolitej Polskiej” , należąca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakładce „literatura” ocenzurowano wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”. […]