NWO numer 2 Archiwum

  • Wszystko wskazuje na to, że świat jest w kluczowym momencie kształtowania się nowego porządku geopolitycznego. Dotychczas dominującą rolę odgrywały ośrodki światowej oligarchii umiejscowione w USA i w Europie, których ekspozytury – rozsiane […]

    Nowy konkurent dla masońskiego NWO?

    Wszystko wskazuje na to, że świat jest w kluczowym momencie kształtowania się nowego porządku geopolitycznego. Dotychczas dominującą rolę odgrywały ośrodki światowej oligarchii umiejscowione w USA i w Europie, których ekspozytury – rozsiane […]