nowy umysł Archiwum

  • Biblioteka automatycznie generuje, zestawia i podsumowuje najlepsze dostępne informacje dotyczące problemu, nad którym pracujesz, zgodnie z wcześniej zainstalowanymi uogólnieniami (przesłankami) i programem logicznym. −∗− W menu na dziś danie umysłowe. […]

    ‘The End Game’ czyli w kolejce po umysł

    Biblioteka automatycznie generuje, zestawia i podsumowuje najlepsze dostępne informacje dotyczące problemu, nad którym pracujesz, zgodnie z wcześniej zainstalowanymi uogólnieniami (przesłankami) i programem logicznym. −∗− W menu na dziś danie umysłowe. […]