niemieckie nazistowskie oddziały egzekucyjne a cywile Archiwum