Nie ma chrześcijaństwa bez zaangażowania i działania Archiwum