Mt 21: 28-32 Archiwum

  • Cytat dnia Początkiem wiary jest zadziwienie. św. Jan Bosko ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże św. Łucji, dziewicy i męczennicy Adwent, Mt 21, 28-32 Posłuchaj W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus wyrzuca arcykapłanom i […]

    Wola Ojca

    Cytat dnia Początkiem wiary jest zadziwienie. św. Jan Bosko ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże św. Łucji, dziewicy i męczennicy Adwent, Mt 21, 28-32 Posłuchaj W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus wyrzuca arcykapłanom i […]