lituurgia Wielkiego Piątku Archiwum

  •   Liturgia Wielkiego Piątku Jeden z najważniejszych dni w ciągu roku. To właśnie w tym dniu wszyscy Chrześcijanie wspominają Mękę i Śmierć Pana Jezusa. To wiedzą wszyscy. Jednak czy rozumiemy […]

    Liturgia Wielkiego Piątku

      Liturgia Wielkiego Piątku Jeden z najważniejszych dni w ciągu roku. To właśnie w tym dniu wszyscy Chrześcijanie wspominają Mękę i Śmierć Pana Jezusa. To wiedzą wszyscy. Jednak czy rozumiemy […]