liczne dzieci emigrantów zdominują nasz kraj Archiwum

  • Hel, w przyszłości jako wyspa, może być naszą ostatnią ostoją narodową i schronieniem IV rozbiór czy rewolucja? Kiedy resort finansów wprowadzi w końcu rachunkowość zadaniową, postulowaną już podczas wyborów 2005 […]

    IV rozbiór czy rewolucja?

    Hel, w przyszłości jako wyspa, może być naszą ostatnią ostoją narodową i schronieniem IV rozbiór czy rewolucja? Kiedy resort finansów wprowadzi w końcu rachunkowość zadaniową, postulowaną już podczas wyborów 2005 […]