Appendix do „Dzieje Całunu …. „ Archiwum

  • Tekst niniejszy traktuje o losach Całunu Turyńskiego w czasie pierwszej oraz w szczególności drugiej wojny, stanowiąc niejako uzupełnienie poprzedniego tekstu o dziejach Całunu od wieku 1-go po wiek 20-ty. https://ekspedyt.org/2024/02/16/dzieje-calunu-od-jerozolimy-do-turynu/ […]

    Appendix do „Dzieje Całunu …. „

    Tekst niniejszy traktuje o losach Całunu Turyńskiego w czasie pierwszej oraz w szczególności drugiej wojny, stanowiąc niejako uzupełnienie poprzedniego tekstu o dziejach Całunu od wieku 1-go po wiek 20-ty. https://ekspedyt.org/2024/02/16/dzieje-calunu-od-jerozolimy-do-turynu/ […]