Cywilizacja łacińska… Co jest jej sercem?

„Prawda o człowieku jest unikatem. Bo człowiek ma początek a nie ma kresu (…). W człowieku harmonia jego natury i łaski, danej od Boga, jest tak ścisła, że życie ludzkie można porównać do najcudowniejszej symfonii muzycznej czy opery – takiej, jakiej jeszcze żaden kompozytor nie sformułował”.

−∗−

Cywilizacja łacińska… Co jest jej sercem? | cz. 1 | W ŚWIECIE SENSU. Ks. prof. Tadeusz Guz objaśnia

„W średniowieczu było nie do pomyślenia, by student medycyny nie studiował filozofii. Dlaczego? Bo filozofia wypracowuje te fundamenty, bez których nauki nie mogą w ogóle funkcjonować” – mówi ks. prof. Tadeusz Guz w pierwszym odcinku nowej serii EWTN Polska „W świecie sensu”, poświęconej podstawom cywilizacji łacińskiej.
W tym odcinku ks. prof. Guz mówi o jednym z podstawowych wyznaczników cywilizacji łacińskiej: objawionej, świętej wierze.

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!