Najgłębsza rana Kościoła – bp Athanasius Schneider, cz. 1

«…obecnie Kościół przechodzi przez głęboką fazę duchowego cierpienia, kryzysu Kościoła.»

«Jest tak wiele ran w Kościele. Najgłębszą raną jest rana eucharystyczna. Niewiarygodne profanację Najświętszego Sakramentu. Profanacje na całym świecie, zwłaszcza poprzez Komunię na rękę. A potem zamęt w kwestiach Wiary. Wiara katolicka w Kościele jest dziś taka, że dla większości wiernych, nawet księży i biskupów, utraciła jasno sprecyzowany kierunek, w którym mogliby podążać. Brakuje jasności, jasności i niewzruszoności Wiary katolickiej. Panuje więc ogólny zamęt, ogólna sytuacja ciemności. I to są rany Kościoła w Mistycznym Ciele.»

«…w ciągu ostatnich 50 lub 60 lat przedstawiciele Kościoła czynili rzeczy szkodliwe dla Wiary. Wiedzą oni, że jeśli będą głosić wprost zuchwałe herezje, ludzie się zorientują i wielu nie będzie podążać za nimi.»

−∗−

Najgłębsza rana kościoła – bp Athanasius Schneider – część 1

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi dziś Kościół katolicki? Jakie skutki niesie ze sobą zamęt w wierze spowodowany niejednoznacznymi naukami hierarchii kościelnej?

Czy biskupi i wierni powinni sprzeciwiać się decyzjom, które podważają fundamenty wiary? W wywiadzie z bp Schneiderem dowiesz się dlaczego wierność prawdzie jest niezbędna w obliczu lęku i presji. Odkryjcie, co naprawdę oznacza służyć Panu i dlaczego posłuszeństwo tradycji może być aktem najgłębszej odwagi.

 

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!