O Polsce i Polakach: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? – prof. Ryszard Zajączkowski

‘Cyprian Norwid, wielki poeta XIXw., napisał kiedyś takie zdanie, często później przywoływane: ‘Gorzki to chleb polskość’. To zdanie zawiera myśl, że w Polsce żyje się trudno, ale też między Polakami nie jest łatwo żyć. Istnieje wiele podziałów, istnieje wiele różnych sporów, które wciąż wynikają między Polakami. I na tym tle, oczywiście, dochodzi do różnych wzajemnych waśni, z których korzystają inni, wrogowie Polski.’

‘Społeczeństwo polskie jest wciąż podzielone. Z jednej strony jest grupa ludzi, którzy są patriotami, którzy myślą w kategoriach polskich. A z drugiej strony są ci, którzy takie myślenie zatracili, którym stało się ono obce. Wręcz stali się stronnikami, zwolennikami pewnych sił, które Polsce zagrażają i które Polaków niewolą.’

‘«Macie robić lekturę? Przepraszam. Choć umiem po polsku, ale polskich wierszy nie rozumiem». To jest syndrom antypolskości, który wszedł w tkankę narodu polskiego.’

−∗−

O Polsce i Polakach: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? – prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

 

Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
O Polsce i Polakach: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Realizacja nagrania: Paweł Januszek
Włodawa / 18 lutego 2024

−∗−

Zbliżone tematycznie:

Społeczeństwo staje się coraz słabsze czyli co od nas zależy – prof. Ryszard Zajączkowski
Problem polega na tym, że ludzie, którzy nawet widzą wokół siebie te negatywne zjawiska, milcząco na to zezwalają. Godzą się z narzucanymi im bezprawnie nakazami. Zezwalają na wszystko. Z pewną […]

____________

‘Czeka nas długi marsz’ – czy da się odbudować propolskie elity? – prof. Ryszard Zajączkowski
Jaki jest wniosek z tych godzin poświęconych na zbieranie tychże podpisów? Przynajmniej 50% Polaków, jeśli nie więcej, nie jest w ogóle zainteresowanych tą kwestią. Jest im zupełnie obojętne, kto wystartuje […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!