O skromności i pobożnych uczynkach – ks. Marek Bąk

Te są dla Boga. A jeśli dla Boga, to do tych uczynków nie należy dodawać samochwalstwa, reklamy i wszelkiej innej próżności. Kto bowiem chce być chwalony przez ludzi, odbiera zapłatę od ludzi. A kto odbiera zapłatę od ludzi, niech się nie spodziewa zapłaty od Boga. Stąd skromność. Poprzestawanie na tym, co konieczne i takie ulokowanie swoich myśli przed Bogiem by się światem nie rozpraszać.

−∗−

O skromności i pobożnych uczynkach – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!