„Zaaranżowana samobójcza masowa imigracja” czyli były szef niemieckiego wywiadu ostrzega

Doktor Maaßen zaczyna od rzucenia światła na niepokojące powiązania między wpływowymi osobistościami w Niemczech i lewicowymi ekstremistami, a także grupami antyniemieckimi. Podkreśla, że ​​grupy te opowiadają się za radykalnym przekształceniem Europy poprzez masową migrację i eliminację białej populacji. Ideolodzy ci, i nie są to ruchy marginalne, zajmują w Europie potężne stanowiska, stanowiąc poważne zagrożenie dla jej przyszłości.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

 

Wielka wymiana: były szef niemieckiego wywiadu ostrzega przed celowo zaaranżowaną samobójczą masową imigracją i islamizacją Europy (wideo)

„Oni (odnosząc się do polityków i wpływowych osobistości) są przeciwni białym ludziom i twierdzą, że osoby o jasnej karnacji powinny odpokutować za postrzegane historycznie niesprawiedliwości poprzez wymianę obecnej populacji”. – Hans-Georg Maaßen, były szef niemieckiej krajowej agencji wywiadowczej (BfV)

W dającym do myślenia i niepokojącym wywiadzie przeprowadzonym przez gospodynię austriackiej telewizji Marie-Christine Giuliani, były szef niemieckiej agencji wywiadowczej BfV i przewodniczący partii Unia Wartości (WerteUnion), Hans-Georg Maaßen, zagłębia się w palącą kwestię postępu islamizacji w Europie. Ten ekskluzywny wywiad, przetłumaczony przez RAIR Foundation USA, jest częścią serii dyskusji pomiędzy dwoma ekspertami badającymi erozję zachodnich wartości. W tym znaczącym dialogu odkrywają złożone przyczyny i dalekosiężne skutki islamizacji na kontynencie.

 

Maaßen, zwolniony w 2018 roku przez byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel za ujawnienie jej powiązań z Antifą we wrabianiu Alternatywy dla Niemiec (AfD) w atak na migrantów w Chemnitz, zamierza teraz utworzyć nową partię polityczną. Jego pozycja przewodniczącego WerteUnion, oddolnego ruchu konserwatywnego, podkreśla znaczenie jego spostrzeżeń i pilności jego ostrzeżeń.

Wpływ sekt ideologicznych:

Doktor Maaßen zaczyna od rzucenia światła na niepokojące powiązania między wpływowymi osobistościami w Niemczech i lewicowymi ekstremistami, a także grupami antyniemieckimi. Podkreśla, że ​​grupy te opowiadają się za radykalnym przekształceniem Europy poprzez masową migrację i eliminację białej populacji. Ideolodzy ci, i nie są to ruchy marginalne, zajmują w Europie potężne stanowiska, stanowiąc poważne zagrożenie dla jej przyszłości.

Złożone motywy migracji:

W wywiadzie zagłębia się w zawiłe motywy migracji i ujawnia ogromne zyski osiągane przez przemytników. Dr Maaßen ujawnia sieć, która rozciąga się od handlarzy ludźmi w Turcji i na Bliskim Wschodzie po organizacje krajowe zaangażowane w branżę azylową. Organizacje te, często maskujące się jako humanitarne, czerpią znaczne korzyści z migrantów. Ich interesy utrwalane są poprzez kampanie medialne, które do niedawna tłumiły otwarty dyskurs na temat migracji.

Wyzwania islamizacji

W miarę rozwoju rozmowy dr Maaßen podkreśla wyraźne różnice kulturowe między społecznościami w większości muzułmańskimi a świeckimi społeczeństwami europejskimi. Zderzenie wartości takich jak rodzina, kultura i religia w społecznościach muzułmańskich oraz nacisk, jaki Europa kładzie na indywidualizm, stwarza poważne wyzwania. Dr Maaßen podkreśla także rozmyślną erozję kultury środkowoeuropejskiej w ciągu ostatnich czterdziestu lat, napędzaną przez lewicowców politycznych, co doprowadziło do utraty wartości i tożsamości w Europie.

Walka o zdefiniowanie siebie

Doktor Maaßen ubolewa nad utratą fundamentów i wartości kulturowych w Europie, ujawniając, że wielu Europejczyków obawia się otwartego wyrażania swoich opinii lub definiowania siebie. Ta utrata celu i tożsamości naraża Europejczyków na bezbronność w obliczu wyzwań ze strony osób o dobrze określonych ideologiach i misjach.

Kompleks wiecznego poczucia winy:

Dyskusja dotyczy koncepcji „wiecznego kompleksu winy” w Niemczech i Austrii oraz jego wpływu na ich reakcje na migrację. Dr Maaßen przyznaje, że kompleks ten wpływa na postawy i politykę tych krajów, potencjalnie utrudniając ich zdolność do zajmowania asertywnego stanowiska w kluczowych kwestiach.

Utrata wartości i brak wizji:

Dr Maaßen podkreśla, że ​​zasadniczym problemem w Europie jest utrata wartości, co skutkuje brakiem wizji przyszłości. Podkreśla, że ​​Europejczycy muszą wyjść poza cele krótkoterminowe i odzyskać poczucie misji i celu, aby chronić swoje wartości i tożsamość.

Bycie nietolerancyjnym wobec nietolerancyjnych

W odważnym stwierdzeniu dr Maaßen argumentuje, że Europa musi być bardziej nietolerancyjna wobec tych, którzy sami są nietolerancyjni wobec europejskich wartości i kultury. Podkreśla znaczenie stawiania granic oraz ochrony własnej tożsamości i wartości.

Definicja integracji i ojczyzny

W rozmowie padają pytania o integrację i ojczyznę, co stanowi wyzwanie w kwestii co to znaczy naprawdę stać się Niemcem lub Austriakiem w coraz bardziej zróżnicowanej populacji. Dr Maaßen opisuje złożoność otaczającą tożsamość, kulturę i integrację we współczesnych społeczeństwach europejskich.

Definicja udanej integracji

Dr Maaßen wyjaśnia koncepcję udanej integracji, podkreślając, że nie chodzi tu o czystość etniczną, ale raczej o chęć jednostek do stania się nośnikami kultury społeczeństwa przyjmującego. Opowiada się za integracją jako szansą na wzbogacenie społeczeństwa poprzez różnorodność, podkreślając jednocześnie znaczenie nauki języka, przyczyniania się do spójności społecznej i akceptowania kultury.

Uznawanie migracji za stałą

Na zakończenie dr Maaßen podkreśla, że ​​migracja jest stałym elementem historii ludzkości i może wzbogacić społeczeństwa. Zrozumienie tej perspektywy historycznej ma kluczowe znaczenie dla wspierania pomyślnej integracji.

Niepowodzenia integracji:

Wywiad skupia się na widocznych niepowodzeniach integracji, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń, takich jak konflikt Izrael-Gaza. Doktor Maaßen twierdzi, że te niepowodzenia były widoczne od ponad dziesięciu lat, krytykując polityków za to, że nie przyznali się do nich wcześniej.

Proponowane rozwiązania i deportacje:

Dr Maaßen proponuje istotne środki, aby rozwiązać problemy związane z integracją, w tym egzekwowanie zatrzymania na granicy i deportację osób, które nie chcą się zintegrować lub popełniają przestępstwa. Za istotną przeszkodę uznaje brak woli politycznej.

Presja międzynarodowa i krajowa

Dr Maaßen argumentuje, że na państwa niechętne repatriacji własnych obywateli można wywierać presję kanałami dyplomatycznymi. Sugeruje takie strategie, jak zamrożenie aktywów, odmowa dostępu do opieki medycznej w luksusowych szpitalach, uniemożliwianie zapisów do szkół i inne działania mające na celu zmuszenie państw nieprzestrzegających prawa do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Proponuje także egzekwowanie zatrzymania na granicy, deportację osób, które odmawiają integracji, popełniają przestępstwa lub polegają na opiece społecznej, a także zachęcanie do dobrowolnych powrotów. Przyznaje jednak, że wyraźnie brakuje woli politycznej niezbędnej do wdrożenia tych środków.

Szczera ocena tych złożonych kwestii dokonana przez dr Maaßena podkreśla pilną potrzebę stawienia im czoła i poszukiwania realnych rozwiązań, nawet w obliczu potężnych przeszkód politycznych.

Zindoktrynowany mózg

W wywiadzie omawiana jest także książka dr Michaela Nehlsa „The Indoctrinated Brain”, która podkreśla psychologiczny wpływ przeciążenia informacjami i manipulacji na jednostki i społeczeństwo. Doktor Maaßen i prowadząca program omawiają strategie stosowane w celu kontrolowania i demoralizowania mas, podkreślając znaczenie świadomości i komunikacji w przeciwstawianiu się manipulacji.

W świecie, w którym informacja to władza, a zmiany kulturowe odgrywają wiodącą rolę w zmianach społecznych, ten wywiad z Hansem-Georgiem Maaßenem i spostrzeżenia dr Michaela Nehlsa stanowią sygnał alarmowy. Stanowią zachętę dla czytelników do stawienia czoła złożonym wyzwaniom, jakie stwarza postępująca islamizacja, erozja wartości oraz potrzeba krytycznego myślenia i działania w celu ochrony zachodniej cywilizacji.

_________________

Great Replacement: Former German Spy Chief Warns of Deliberately Engineered Suicidal Mass Immigration and Islamization of Europe (Video), Amy Mek, January 26, 2024

−∗−

Powiązane tematycznie:

Great Replacement czyli kto jest przyszłością
Coraz trudniej zaprzeczyć, że masowa migracja ma na celu zniszczenie kultur lokalnych i narodowych poprzez ich rozcieńczenie. Mamy wystarczająco dużo danych historycznych z ostatnich kilkudziesięciu lat, aby wiedzieć, że europejskie i północnoamerykańskie systemy prawne, normy kulturowe i równe prawa są zacierane. […]

______________

Afrykanizacja EU czyli jadą goście
Ursula von der Leyen promuje „afrykanizację” Europy, ostrzega niemiecki eurodeputowany Gunnar Beck. W szokującym raporcie ujawnia plany KE dotyczące zastąpienia ludności Europy afrykańskimi azylantami. […]

______________

Wymiana etniczna czyli erozja i unicestwienie kultur i narodów
„Nie możemy ulegać idei wymiany etnicznej. Wymiana etniczna oznacza: Włosi mają mniej dzieci, więc zastępujemy je kimś innym. To nie jest rozwiązanie. W regionach z mniejszą liczbą programów socjalnych odnotowuje […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!