„Niezaszczepiony powinien wić się z bólu jak świnia” czyli Słowacja wszczyna dochodzenie

W dynamicznym i szczerym przemówieniu przed słowackim parlamentem premier Robert Fico przedstawił przełomową inicjatywę – utworzenie specjalnego sekretariatu, którego zadaniem będzie odkrywanie kluczowych aspektów radzenia sobie z pandemią covid-19. Przedsięwzięcie to ma na celu rozbicie zasłony tajemnicy otaczającej pochodzenie pandemii, zbadanie bezpieczeństwa szczepionek i obnażenie zawiłości kontrowersyjnego porozumienia Pfizer-UE.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

Premier Słowacji wszczyna szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie reakcji na covid-19, zgonów spowodowanych szczepionkami i „podejrzanego” porozumienia Pfizer-UE (wideo)

„Byłem bardzo otwarty i powiedziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej, iż to jasne, że jest podejrzana o powiązanie z największym zakupem szczepionek w historii Komisji Europejskiej, że wymieniała tajne SMS-y z dyrektorem firmy Pfizer, a kiedy to upubliczniono w Parlamencie Europejskim, raport został w całości ocenzurowany.”

W dynamicznym i szczerym przemówieniu przed słowackim parlamentem premier Robert Fico przedstawił przełomową inicjatywę – utworzenie specjalnego sekretariatu, którego zadaniem będzie odkrywanie kluczowych aspektów radzenia sobie z pandemią covid-19. Przedsięwzięcie to ma na celu rozbicie zasłony tajemnicy otaczającej pochodzenie pandemii, zbadanie bezpieczeństwa szczepionek i obnażenie zawiłości kontrowersyjnego porozumienia Pfizer-UE.

 

Premier Fico odważnie przeciwstawił się członkom Postępowej Słowacji [Progresívne Slovensko, PS] i opozycji. Rzucał im przenikliwe pytania i domagał się odpowiedzi. „Czy zetknęliście się z niepokojącymi statystykami dotyczącymi alarmującego wzrostu liczby zgonów z powodu różnych przyczyn sercowo-naczyniowych w następstwie szczepień? Czy odważycie się temu zaprzeczyć?” Te dociekliwe pytania były wyraźnym wezwaniem by odnieść się do poważnych obaw związanych z bezpieczeństwem szczepionek i reakcją rządu na pandemię.

Fico nie przebierał w słowach, gdy kontynuował: „Oczywiście, próbujecie odwrócić uwagę i głosić, że nasze wysiłki w zakresie szczepień nie miały sobie równych. Ale ile przeterminowanych dawek szczepionek pozostaje niewykorzystanych, a ile pieniędzy podatników zostało lekkomyślnie zmarnowanych?” Pytania te uwypukliły pilną potrzebę przejrzystości w zakresie pozyskiwania i dystrybucji szczepionek.

Premier podniósł kolejne budzące grozę zapytanie, tym razem dotyczące zamówień na wyroby medyczne i testy. Ujawnił: „Co wiecie o nabywaniu sprzętu medycznego i testów diagnostycznych? Czy zdawaliście sobie sprawę z wyraźnych powiązań firmy z Trnawy z liderem opozycji?” To odkrycie rzuca długi cień wątpliwości co do uczciwości procesów zamówień publicznych.

Fico nie poprzestał na tym. Obrzucił kalumniami zarządzanie przez rząd środkami zapobiegawczymi w związku z pandemią. Stwierdził: „Co możecie nam powiedzieć o swoich strategiach zarządzania? Czy możecie nam wyjaśnić, dlaczego, według naszych szacunków, częstość występowania tej choroby wzrosła tutaj znacznie bardziej dramatycznie niż w innych krajach po wdrożeniu różnych środków?” Uwagi te podały w wątpliwość skuteczność poprzednich decyzji rządu i podkreśliły pilną potrzebę bezstronnej oceny słowackiej reakcji na covid.

Premier przedstawił wymowne porównanie reakcji Słowacji na pandemię z reakcją innych krajów. Oświadczył: „I choć wyśmiewaliśmy inne narody, kpiliśmy z Rosji za poleganie na indywidualnych wizytach pacjentów w aptekach, a mimo to radzili sobie znacznie lepiej niż Słowacja”. Ta obserwacja podkreśliła pilną potrzebę obiektywnej i kompleksowej oceny reakcji Słowacji na światowy kryzys.

Z niezachwianym przekonaniem Fico podkreślił oszałamiającą liczbę ofiar śmiertelnych, ujawniając: „Mamy do czynienia z tragiczną liczbą 21 000 ofiar śmiertelnych, co jest ponurym świadectwem niedociągnięć naszych rządów od 2020r”. Zgony te rzuciły długi, zapadający w pamięć cień na zarządzanie pandemią na Słowacji.

Premier zwrócił swoją uwagę na podejrzenia na szczeblu europejskim, zauważając szczerze: „Wyjaśniłem Przewodniczącej Komisji Europejskiej, że istnieje wiele podejrzeń w związku z jej udziałem w największej umowie dotyczącej zamówień na szczepionki w historii Komisji Europejskiej. Pojawiły się plotki dotyczące tajnych sms-ów wymienianych z dyrektorem firmy Pfizer”. Zarzuty te rzucają cień na przejrzystość zamówień na szczepionki w skali europejskiej.

Podsumowując, premier Fico potwierdził niezachwiane zaangażowanie rządu w odkrywanie prawdy. Oświadczył: „Dzisiaj jeden fakt jest niezaprzeczalny: poprzednie rządy fatalnie zawiodły w radzeniu sobie z covid-19, przez co 21 000 osób musiało borykać się z konsekwencjami”. Potępił także ekstrawaganckie wydatki na niepotrzebne środki medyczne i szczepionki.

Aby rozwiać te palące obawy, słowacki rząd powołał komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie wyczerpującego dochodzenia. Premier Fico wyraził wiarę w przewodniczącego komisji, dr Kotlara, parlamentarzysty z Rady Narodowej, i zobowiązał się do przekazania ustaleń słowackiej opinii publicznej z zachowaniem jak największej przejrzystości.

______________

Slovak Prime Minister Launches Sweeping Investigation into Covid Response, Vaccine Deaths, and ‘Suspicious’ Pfizer-EU Deal (Video), Amy Mek, January 28, 2024

−∗−

BONUS:

Premier Słowacji Robert Fico – Nie poprę Traktatu Pandemicznego WHO kosztem suwerenności, napisy PL

Jeśli ktoś miał inne zdanie na temat szczepień, ten stanowił ‹zagrożenie dla społeczeństwa›. Media otwarcie pisały, pamiętacie, a teraz cytuję, że: „każdy niezaszczepiony powinien wić się z bólu jak świnia, a nawet należy użyć siły jeśli ktoś odrzuca politykę szczepionkową.” A dzisiaj okazuje się, że nasz libertariański pogląd na szczepienia i działania rządu mające na celu jego zwalczanie, rażąco naruszają prawa człowieka, było to słuszne i uzasadnione.

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!