O radiu z misją i kantach Okrągłego Stołu – Leszek Żebrowski

Oni wszyscy zostali. Zmienili tylko nazwy, zmienili tylko te pozory zewnętrzne, natomiast nic się takiego więcej nie stało. Jeśli nie było porachunków z komuną, to teraz komuna rachuje się z nami. To pokłosie tamtych wydarzeń, mimo że minęło trzydzieści kilka lat, cały czas jest obecne. My dzisiaj się dziwimy, jak to jest możliwe…?

−∗−

O radiu z misją i kantach Okrągłego Stołu – Leszek Żebrowski

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!