Poza Chrystusem jest tylko: porażka, rozpacz, śmierć – ks. prof. Tadeusz Guz

Opcja Chrystusa Króla w sensie państwowym, politycznym, czy ludzkim, czy narodowym, to jest opcja zwycięska. To jest jedyna opcja zwycięska. Tylko w Chrystusie Królu człowiek zwycięża. Dlaczego? Bo tylko w Bogu jest zagwarantowane zwycięstwo człowieka, małżeństwa, rodziny, narodu, społeczności, państwa, Kościoła. Natomiast poza Chrystusem jest tylko porażka, jest rozpad, jest śmierć.

(…)

Najważniejszym jest, patrząc z pozycji Polski, żeby Polacy byli wierni Chrystusowi, czyli wierni porządkowi Jego władzy, wierni Jego Królestwu. O co tak wielu świętych i Jan Paweł 2 i błogosławiony Prymas Tysiąclecia, i jego przezacni Poprzednicy jak sługa boży prymas August kardynał Hlond i inni, właśnie upominali się o to, aby Polska była rzeczywistym królestwem, zarówno Chrystusa Pana jako Króla, jak też i Matki Najświętszej jako przecież Królowej Polski.

−∗−

Poza Chrystusem jest tylko: porażka, rozpacz, śmierć – ks. prof. Tadeusz Guz

 

−∗−

Jedyny sposób na wszystkie dolegliwości świata – ks. Marek Bąk
W porządku duchowym, zbawczym Jezus Chrystus Król, to nie wybór, to konieczność. To jest również wybór zrozumiany, przyjęty przez tych, którzy zauważyli, iż Źródłem i Celem jest Bóg, dla każdego […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!