Zbawienie kończy wszystkie problemy ziemskie – ks. Marek Bąk

Należy uzbroić się w mądrość. Bojaźń Boża początkiem mądrości, mówi Pismo Święte. Dlatego człowiek ma znać Prawdę. Prawda jest projektem, szablonem, zobowiązaniem, i żyć według Prawdy. Prawdy dającej życie wieczne, wyzwolenie. Prawdy, która daje perspektywy miłości, sensu, przeznaczenia. Musimy znać Prawdę, abyśmy ją w życiu stosowali. I Prawda jest świętym boskim projektem i świętą dyktaturą, która nas doprowadzi do spełnienia i celu ostatecznego, bo człowiek siebie nie wymyśli.

−∗−

Co jest w życiu najważniejsze? Zbawienie kończy wszystkie problemy ziemskie – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!