‘To milczenie jest grzechem’ – ks. Marek Bąk

Tak. Jezus zawsze stawał po stronie cierpiącego człowieka i był Tym, który się z cierpiącym solidaryzował. Tak dalece, iż mówił ‘Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili’. Dlatego Pan Jezus jest po stronie ludzi cierpiących. Cierpiący, to człowiek, który doświadcza szczególnego rodzaju własnego człowieczeństwa. Może być na krawędzi rozpaczy, może być ofiarą, może być darem, może być ocaleniem dla innych. Cierpiący jest bardzo cenny z Bożego punktu widzenia, jest bardzo korzystny dla ludzi.

−∗−

Bóg jest zawsze po stronie cierpiących – ks. Marek Bąk

Rozmawiają: Edyta Paradowska, ks. Marek Bąk, Wiesława Kowalska

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!