Po godzinach czyli co w nas płynie 2

Wprowadzenie grup krwi i czynnika Rh przyczyniło się bardziej do zamieszania niż wyjaśnienia. Zamiast dawać jasne odpowiedzi, stale wprowadzane są nowe podgrupy, mające na celu ominięcie istniejących sprzeczności. Podejście to bardzo przypomina wirusologię, gdzie stale postuluje się nowe mutacje na poparcie podstawowych założeń. Wiadomo, że priorytetem są tu interesy finansowe, a nie dokładność naukowa.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

 

Pierwsza część artykułu: Po godzinach czyli co w nas płynie

 

Grupy krwi: mit obalony

Od odmieńców po podgrupy krwi: jak ciągłe nowe wynalazki potwierdzają teorie, które od dawna zostały obalone

Grupy krwi: mit obalony

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że grupy krwi są zdeterminowane genetycznie i niezmienne. Tak naprawdę grupy krwi to nic innego jak iluzja, na którą wpływają czynniki środowiskowe, dieta i indywidualne doświadczenia życiowe, leki i wstrząsy. Idea ustalonych grup krwi służy jedynie utrwaleniu mitów o specjalnych „rodach krwi” i ożywieniu biznesu związanego z krwią.

Wirusologia i genetyka: sztuka odwracania uwagi

Wprowadzenie grup krwi i czynnika Rh przyczyniło się bardziej do zamieszania niż wyjaśnienia. Zamiast dawać jasne odpowiedzi, stale wprowadzane są nowe podgrupy, mające na celu ominięcie istniejących sprzeczności. Podejście to bardzo przypomina wirusologię, gdzie stale postuluje się nowe mutacje na poparcie podstawowych założeń. Wiadomo, że priorytetem są tu interesy finansowe, a nie dokładność naukowa.

Transfuzje krwi: ryzykowna sprawa

Transfuzje krwi są często przedstawiane jako bezpieczna praktyka medyczna. Ale rzeczywistość wygląda inaczej. Ryzyko jest znaczne, a śmiertelność pacjentów otrzymujących transfuzję jest niepokojąco wysoka. Powstaje pytanie, czy w ogóle zapewniona jest jakość rezerw krwi. Dane sugerują, że ryzyko zgonu jest sześciokrotnie wyższe u pacjentów, którzy otrzymują transfuzję krwi niż u tych, którzy jej nie otrzymują.

Grupy interesów: zysk ponad prawdę

Jest oczywiste, że pewne grupy interesu czerpią korzyści z utrwalania tych mitów. Kwestia istnienia wirusa służy jako katalizator do ujawnienia błędnych interpretacji i nienaukowego charakteru medycyny. Najwyższy czas porzucić przestarzałe założenia i zaakceptować fakty.

Genetyka i grupy krwi: błędna ścieżka niekontrolowanej interpretacji

W genetyce spotykamy znajomy wzorzec, który przypomina debatę na temat grup krwi. Zamiast oferować jasne odpowiedzi, nauka ma tendencję do arbitralnej interpretacji i przypisywania genów.

Kiedy kwestionuje się teorię genetyczną, zamiast ponownej oceny dodaje się jeszcze bardziej skomplikowane założenia. To, co kiedyś uważano za pojedynczy gen, obecnie przedstawia się jako złożoną kombinację wielu genów, splicingu i innych czynników. Takie zawiłe interpretacje często służą jedynie wsparciu starych, obalonych teorii.

Co gorsza, markery genetyczne podobne do „grup krwi” można zdefiniować, a nawet opatentować bez wystarczającej weryfikacji. Staje się coraz bardziej oczywiste, że interesy finansowe przesłaniają rzetelność naukową. Najwyższy czas, abyśmy krytycznie spojrzeli na te niekontrolowane interpretacje i zwrócili się ku solidnym wynikom naukowym.

Wniosek: déjà vu w interpretacji naukowej

Kiedy zrozumiesz mechanizm interpretacji naukowej, zdasz sobie sprawę, że jest to powtarzający się wzór. Mechanizm ten polega na praktyce wspierania niejasnych lub obalonych teorii coraz bardziej skomplikowanymi założeniami i interpretacjami, zamiast na ich krytycznym ponownym rozważeniu lub poprawieniu. Dzieje się to często bez wystarczającej kontroli naukowej i jest podyktowane interesami finansowymi. Kiedy już proces ten zostanie rozpoznany, w wielu obszarach nauki pojawia się déjà vu.

Pytanie o istnienie wirusa otwiera oczy i pokazuje, jak głęboko i dalekosiężnie zakotwiczone są w nauce takie niekontrolowane interpretacje. Najwyższy czas odejść od takich praktyk i przyjąć prawdziwie naukowe podejście.

_________________

Tłumaczenie za:

Blood Types: A Myth Debunked, Truth Comes to Light, October 15, 2023

Materiał źródłowy [niem.]

Autor: Next Level – Wissen neu gedacht
Tłumaczenie z języka niemieckiego via telegram translate

NEXT LEVEL – Wissen neu gedacht

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!