Projekt Programu Odzyskania Polski

 

WSTĘP DO PROJEKTU PROGRAMU ODZYSKANIA POLSKI

1.

Od ponad 30 lat jesteśmy świadkami dziwnego widowiska. Ruszające się ciało bez głowy. Ciało naszego państwa składa się z nóg i rąk – ale bez głowy. Jedna ręka bije drugą, prawica lewicę. Lewa i prawa noga biją obydwie ręce. A potem wszystkie członki wspólnie biją po bezgłowej szyi, żeby z niej nie powstała głowa. Dziwne to widowisko nie ma zamiaru się kończyć.

I ten dziwny organizm społeczny, ciało społeczne oglądane w sposób skondensowany osobliwie przypomina bezgłowego koguta, który z odciętą głową biega zakrwawiony. Biega do tego czasu, póki się nie wykrwawi. Wykrwawiony padnie bez sił, by trafić na stół oczekujących smakoszy. A wszyscy kibicujący kogutowi otaczają go kręgiem i skandują: Zwyciężymy!

Takim samym kogutem wykrwawiajacym się była Ukraina. Teraz juz ukraiński kogut siedzi w piekarniku. Musimy uważnie spojrzeć na naszą sytuację, bo jeśli nie skorygujemy kursu, to nasze państwo czeka taki sam piekarnik, zapewne sterowany cyfrowo.

 

Niezbędny jest program korygujący. Program ten nie ma być lubiany przez jakąś jedną kategorię ludności. Przeciwnie – może on spowodować nienawiść części różnych grup, tak jak kiedyś postulaty Chrystusa, kiedy to demokracja krzyczała “Uwolnić Barabasza!” Zasada programu jest bardzo prosta, taka sama jak 2 tys. lat temu – uczciwemu będzie pasowala, będzie dla niego naturalna, nie ma się czego obawiać. Nieuczciwemu program ten będzie bez końca rzucać kłody pod nogi. Program ten wznieci podziały, ma je wzniecić. Będzie to rozdzielenie zmęczonych bezprawiem i niesprawiedliwością oraz Głodnych i Potrzebujących Prawdy od żyjących samobójczym instynktem zysku.

 

W dzisiejszej demokracji rządzi tłum i rózne zorganizowane grupy interesu zwane partiami, bandy, kliki, koterie anomalsów lub potomków byłych rządów okupacyjnych. Jest to oczywista deformacja ustroju optymalnego zwanego politeją, który opisał i postulował Arystoteles. Ustrój optymalny musi być zgodnie z niepodważalną ideą Stagiryty ustrojem mieszanym łączącym demokrację i arystokrację. W dzisiejszej podobiźnie demokracji funkcje arystokracji przejęły różne organizacje międzynarodowe oraz niejawne lobbies i organizacje a także stowarzyszenia ponadnarodowe.

 

Prawa tych, którzy manipulują sterowanym tłumem zawarowuje Konstytucja (zwłaszcza w swej preambule, choć nie tylko). Obecna preambuła została wymuszona przez przeróżne niejawne środowiska. Żeby zmienić Konstytucję potrzebna jest konstytucyjna większość. W tej demokracji jest to niemożliwe, ponieważ decyduje większość ilościowa. Jednak nie większość ilościowa, tylko jakościowa buduje organizmy państwowe. Większość ilościowa chaotyzuje. Nie nieświadomy tłum, lecz jawna grupa świadoma kierująca się KLASYCZNYMI wartościami naszej cywilizacji winna wyznaczać kierunki i cele nawy państwowej.

 

W tej podobiźnie demokracji, w której żyjemy każdy ma swoje, inne prawo i swoją sprawiedliwość. PIS, KO i inne zorganizowane grupy interesu. A o co chodzi? O WZORZEC, czyli o filozofię, o zespół idei kierowniczych. Ktoś kiedyś powiedział: chcesz podbić państwo – podmień niezauważalnie jego idee przewodnie. Proces ten jest realizowany na wielu organizmach państwowych od ponad 100 lat. Do jakich idei trzeba powrócić? Do myślowego systemu wartości klasycznych, grecko-chrześcijańskich realizowanych w obrębie fundamentów rzymskiego prawodawstwa. Jakie podmienione wartości “strzegą” naszych państw? Wydaje się, że koń trojański fałszywych wartości wsunięty nocą do naszych demokracji poświęcony jest dwóm bożyszczom: Swawoli (zwanej pieszczotliwie “wolnością”) oraz Tolerancji. W oczywisty sposób oba bożyszcza nie mają nic wspólnego z klasyczną triadą Prawda, Dobro, Piękno. W równie oczywisty sposób z organizmem trzech fundamentalnych idei Piękno, Dobro, Prawda nie mają nic wspólnego spłukane hektolitrami krwi francuskie ideologie (postulaty, enigmatyczne, wieloznaczne idee drugiego rzędu): wolność – równość – braterstwo.

 

2.

Dlatego proponuję utworzenie Krajowej Armii Blogerów i Internautów, towarzystwa Kabinet skierowanego przeciw rządom gabinetowym, tajnym. Oczywiście, w czasie gdy prawie każdy ma konto na TT, Facebooku, Instagramie i swój blog – pojęcie „internauta” nabiera szerokiego sensu. Końcówka skrótu, czyli „ET” oznacza „Eleusis Towarzystwo” i nawiązuje do założonego 121 lat temu stowarzyszenia mającego za cel formowanie ideowe i charakterologiczne przyszłych polskich elit dla niepodległej Polski. Członkowie stowarzyszenia nazywali siebie elsami od od greckich słów: Eleutheroi laon soteres – wolni wybawicielami ludów, co może być credo naszego ruchu. Oczywiście w dzisiejszych czasach i stanie RP cele i metody pracy muszą być całkowicie inne niż 121 lat temu, a więc wspólny jest tylko kierunek i ogólna idea.

 

Nazwa kabinet (fr. cabinet) oznacza reprezentacyjny, bogato zdobiony mebel skrzyniowy, zawierający wiele skrytek i szufladek służących do przechowywania klejnotów, pieniędzy, dokumentów itp., popularny od XVI do XVIII w., zamykany parą drzwiczek lub odchylaną do poziomu płytą służącą do pisania. Może to być efektywny obraz mnemotechniczny, gdy za chronione w kabinecie klejnoty (kosztowności), dokumenty i pieniądze podstawimy układ hierarchiczny taki:

1. kosztowności to wartości naczelne (3 idee Prawda, Dobro, Piękno, albo pięciomian Bytu Konecznego: Prawda, Dobro, Piękno oraz Zdrowie i Dobrobyt) – te wartości zabezpieczają przed państwem władzy, przed oligarchią, tyranią, ochlokracją

2. dokumenty to władza prawa w służbie wartości, po pierwsze zabezpieczenie przed anarchią, po drugie przed żądzą władzy, po trzecie przed kastowością prawników

3. własność ( a także pieniądze) jako zabezpieczenie przed socjalizmem, kołchoźnictwem lub socjalizmem fasadowym (marksowskim) za fasadą którego kryją się bankierzy, co Marksowi wyrzucał już Bakunin.

Ruch Kabinet nakierowany jest na odzyskanie prawdziwej Polski spod warstw fałszywych nazw, idei, pojęć, praw i instytucji.

 

Zaprezentowany poniżej program jest dziełem grupowym. Jest to szkic, wstępny projekt, który musi być poszerzany, korygowany, konkretyzowany. Można o tym projekcie powiedzieć tak, jak 100 lat temu jeden z ojców polskiej myśli państwowej napisał o koncepcie Organizacji Politycznej Narodu:

“powstanie jego musi mieć charakter spontaniczny, a formy ewoluować stopniowo i to wysiłkiem raczej anonimowym, niż w myśl jakiegoś projektu indywidualnego. […] powinien wzrastać powoli w rzeczywistość obyczajową i socjologiczną kraju; jednym słowem – nie można go stworzyć na zamówienie, a przede wszystkim nie wolno go związać z jakąś partią czy kliką.[…] Należy przypuszczać, że powstanie tej Organizacji będzie u nas dość przypadkowe, rozwinie się ona jednak dopiero wówczas, gdy w umysły ogółu wryje się kilka zasad prostych, lecz zupełnie podstawowych”.

 

PROJEKT PROGRAMU ODZYSKANIA POLSKI

 

 EDUKACJA, NAUKA

Komisja ministerialna sprawdzająca wartość wiedzy naukowej i podręczników ze względu na zawarte fałsze wymuszone przez różne międzynarodowe lobbies. Rekomendowanie przez komisje podrecznikow opartych na klasycznej humanistyce, nieskorumpowanej wiedzy medycznej i wiedzy o środowisku etc.

Opublikowanie i analiza fragmentów prac i wypowiedzi naukowców, dziennikarzy, które są przeciw interesowi narodowemu. Potraktowanie tego jako sposobu na to jak pozbyć się gospodarczej i politycznej agentury wpływu. Udowodnione kłamstwa, manipulacje i agitację w obcych interesach skutkować winny zakazem publikacji i wystapień publicznych.

Nacisk na systemowe, spójne nauczanie w szkołach. Historia, politologia, literatura, filozofia mają tworzyc system kształtujący odpowiedzialnego obywatela wolnego od pseudonauk marksizmu kulturowego, tzw. poprawności politycznej itd.

Po uczelniach prywatnych uczących neomarksizmu, postmodernizmu, doktryny gender etc.  zakaz przyjmowania na stanowiska publiczna i pracy w szkolnictwie.

Utworzyć komisję do weryfikacji prac naukowych i przyznanych na ich podstawie doktoratów aktualnych i poprzedniego pokolenia pod kątem dywersji kulturowej i politycznej (np. Bartosiak).

Zapoczątkować program przywrócenia prawdziwego celu nauki i edukacji, czyli uwolnić naukę i edukację od polityki. Powołać grupę fachowców, ktora opracuje sposób przywrócenia wyższym uczelniom stanu twórczego.

Na uczelnie i kierunki prawnicze, nauczycielskie, medyczne, politologiczne nie przyjmować (tymczasowo) studentów pochodzących z rodzin tożsamych zawodowo (reset antykastowy).

Absolwentom, kandydatom na nowe elity udostępnić mieszkania.

Usunąć ze szkół państwowych indoktrynację gender, LGBT, klimatyzmu itd.

 

EDUKACJA POWSZECHNA

Edukacja powszecha – w TV publicznej przygotować programy o politologii, filozofii, historii, psychologii i zdrowiu przystępnym językiem.

Zapoczątkować edukację społeczną o plusach i minusach członkostwa w Unii Europejskiej z naciskiem na ponoszone koszty kulturowe i gospodarcze. Walczyć z mitem strumieni środków finansowych płynących bezwarunkowo z UE. Ukazać, iż gros z nich jest przyznawane  c e l o w o  na cele nieistotne i promujące obce firmy.

W szkole nauka o odżywianiu – wiedza o mkroelementach, witaminach, potrzebach organizmu i spożywczych toksynach.

 

SEJM, SENAT, PREZYDENT

Całkowita zmiana formuły ustrojowej izby wyższej parlamentu. Senat ma być ciałem podobnym do tego, które opisuje prof. Wincenty Lutosławski w swym projekcie polityki polskiej:

“Grupa lub instytucja, która istnieje przynajmniej dziesięć lat i w ciągu tego czasu próby zgromadziła przynajmniej sto osób, które pozostały wierne zamierzonemu celowi i wytrwały w pracy, będzie słusznie miała prawo mianować wyborcę [tzn. kandydata na posła] do sejmu, jeśli wykaże pożyteczność narodową swojej działalności. W miarę jak liczba uczestników danej grupy będzie wzrastać i doniosłość jej pracy narodowej się potwierdzi, stopniowo także jej prawa wyborcze mogą rosnąć, ale nie koniecznie w prostym stosunku [do] liczby członków. Liczba nie dowodzi doniosłości ruchu, bo zła sprawa może czasowo skupić znaczną liczbę zwolenników. W państwie demokratycznym prawa polityczne należą do jednostek. W państwie prawdziwie narodowym prawa pozyskiwać będą jedynie grupy, które wykażą zasługi wobec narodu. Zadanie oceny tych zasług nabiera przez to wyjątkowej doniosłości i może być powierzone tylko senatowi złożonemu z obywateli najwięcej zasłużonych na różnych polach narodowego życia, których charakter i uzdolnienie pozyskają niewzruszone zaufanie całego narodu.”

 

Senat taki dopuszcza partie do wyborów po kilkuletnim okresie weryfikującym cele, kierunki i efekty działalności każdej aspirującej grupy (partii). Senat taki, swego rodzaju Rada Starszych (tzn. osoby zasłużone bardzo długą, pracą pełną poświęcenia dla państwowości polskiej i posiadające minimum wykształcenia z dziedziny filozofii klasycznej – w razie potrzeby uzupełnianego) – nadzorował będzie pracę sejmu. Rada Starszych (Senat, bezpartyjni patrioci ukierunkowani filozoficznie na obronę fundamentów cywilizacji grecko-chrześcijańskiej i polskiej tożsamości oraz pomyślności) musi mieć prawo wprowadzania stanu wyjątkowego i odwołania prezydenta w razie podejrzenia, że został przejęty przez obce ośrodki (podejrzenie zdrady stanu do zachowań takich jak podpisywanie COP (“szczytów klimatycznych”), różnych programów i projektów WEF jak i samej obecności na zlotach WEF).

Jak Radę Starszych wybierać? Spośród osób zasłużonych przez dziesiątki lat, które dokonały ważnych rzeczy dla państwa i jego faktycznej, nie malowanej niezależności. Potrzeba więc tzw. zerowej grupy, by ustalić skład pierwszej urzędującej Rady Starszych (Nowego Senatu). Wzorzec ideowy grupy zerowej – aksjologia cywilizacji człowieka rozumnego. (5 wartości, quincunx: Prawda, Dobro i Piękno oraz Zdrowie i Dobrobyt).

Prezydent i Senat muszą być BEZPARTYJNI (ponadpartyjni). Funkcją Senatu musi być powołanie komisji do kontroli grup społecznych, np. czy nazwa partii odpowiada jej treści i czy działalność danych grup nie jest szkodliwa dla państwowości i tożsamości narodowej opartej na filozofii greckiej i aksjologii chrześcijaństwa.

Zakaz dla posłów i ich rodzin zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

Znieść immunitet poselski.

 

WYBORY

Znieść metodę D’Hondta.

Technologia oddawania i liczenia głosów taka, by można bylo samemu szybko sprawdzić czy głos jest dobrze przypisany.

Głosowanie przestępców z wyższymi wyrokami (jednostek z definicji antyspolecznych), nie może wpływać na los normalnych obywateli (osoby niesocjalne same wyrzucają siebie poza nawias społeczeństwa).

HISTORIA

Rozpatrzyć nowe daty świąt związanych z „Solidarnością” i ich nazwy.

Nie rocznica podpisania porozumień (dealu z komunistami) lecz rocznica śmierci robotników po umowie z Kociołkiem. Ten dzień był ostrzeżeniem przed Okrągłym Stołem, czyli przed tym, że z nimi nie można zawierać umów więc jego obchody powinny zastąpić obchody „podpisania porozumień” i obchody „pierwszych częściowo wolnych wyborów”.

Ustanowić święto państwowe – dzień pamięći księży, którzy oddali życie za ojczyznę (Niedzielak, Zych, Suchowolec) – pomnik.

Znieść święto, które wprowadzil A. Duda (Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów).

 

MEDYCYNA

Akcent na profilaktykę, program wyprowadzenia ludzi z uzależnienia lekowego i chemicznego i program zamiany chemii na naturalne środki – tam gdzie jest to możliwe. Różnego rodzaju zachęty dla producentów naturalnych i polskich leków – np. zwolnienie od podatków na 5 lat.

Obowiązkowe szczepienia dla dzieci muszą wszystkie stać się dobrowolne. Anulować kary dla rodziców i opiekunów odmawiających szczepień swoich dzieci i podopiecznych.

Ustawowo zrównać 3 rodzaje medycyny: chemiczna, naturalna (zielarska) i homeopatyczna. Składki zdrowotne idą za człowiekiem na ten rodzaj lecznictwa, który on sam sobie wybiera.

 

POLITYKA SOCJALNA

Budownictwo: ustanowić program dla ulgowego opodatkowania firm budowlanych budujących wraz z całą infrastrukturą osiedla domków modułowych.

Dochody prywatnych spółdzielni mieszkaniowych muszą być w większej części wykorzystywane do inwestycji w już istniejące osiedla i na rzecz ich mieszkańców niż np. w nowe inwestycje (np. w budowę nowych osiedli).

Potrzebna jest mimo dużego upływu czasu swego rodzaju lustracja sposobów wejścia w posiadanie własności przez istniejące spółdzielnie mieszkaniowe.

Spółdzielnie mieszkaniowe z powrotem mają wrócić do miasta (własność samorządowa).

ZUS: emerytura – od 60 lat.

Emerytury po zmarłych muszą być na koncie indywidualnym i przejść na rzecz dzieci.

NFZ – lekarze prywatni oplacani z NFZ.

 

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

Chronić własną opinię w ważnych kwestiach dotyczących niezależności (prawo handlowe, prawo migracyjne itp.).

Wszcząć inicjatywę państw bałtyckich, Czech, Słowacji, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i być może niektórych wschodnich landów Niemiec dla utworzenia dobrowolnego związku krajów z utrzymaniem istniejących granic i obowiązującego obywatelstwa, języka, kultury w celu obrony, współpracy i rozwoju. Nie ma to mieć nic wspólnego z UE, totalitaryzmem i z tzw. Trójmorzem niemieckim.

 

MEDIA

Środki z ministerstwa kultury zamiast na Engelking, Grossa, Bilewicza itp. przekazać na budowę potężnego, polskiego portalu społecznościowego (Socjalna Sieć Polska).

Telewizja państwowa musi być niezależna a nie partyjna. Partie mogą mieć swoje telewizje, ale musi być to w nazwie. Telewizja partyjna nazywajaca się „polską” powinna być traktowana jako oszustwo i musi zostać za to poniesiona kara.

Państwowe gazety, portale i stacje telewizyjne muszą pełnić funkcje trzeciej władzy. Trzecia wladza to nie sądy, lecz media. Sądy to narzędzie. Odzyskanie zniszczonego dorobku setek osób z portali internetowych na skutek działalności cenzorskiej i odszkodowanie za to.

Opracowanie i ogłoszenie PRZYSIĘGI “CZWARTEJ” WŁADZY (dziennikarze) – analogicznej do Przysięgi Hipokratesa (zawierającej wartości łacińskiej cywilizacji).

Wprowadzić przysięgę w medycynie, prawie, mediach i polityce. Jej naruszenie musi mieć odbicie w polityce kadrowej i dalszym przebiegu kariery.

Media zabezpieczyć przed obcą dominacją – uczynić je strategicznym sektorem państwa.

Zakaz reklamy piwa i lekarstw.

Nie dopuszczać reklam destruujących moralność i psychikę dzieci a) knajackim językiem i mentalnością b) epatowaniem wyglądem, mentalnością i sposobem bycia porównywalnym do prostytutek i złodziei.

Opracować polską Wikpedię przeciwko zakłamanej politpoprawnej tubie międzynarodowego kapitału pamiętając, że dzisiejsza Wikipedia internacjonalna bywa głównym źródłem informacji dla dzieci i młodzieży.

 

ENERGETYKA

Odtworzyć kopalnie.

Zakazać elektrowni atomowych i wiatraków, sprawdzić wpływ paneli słonecznych i oddziaływanie ich na mieszkańców.

Postawić na rozwój przyszłościowych elektrowni wodorowych. Wycofywać się z budowy elektrowni atomowych i farm wiatrakowych.

Rozważyć możliwości odzyskania Orlenu.

Wycofać się z religii klimatyzmu i jej synodów.

 

“PANDEMIA”

Rozliczyć polityków, lekarzy, przełożonych służb państwowych i pracowników mediów uczestniczących w terrorze kowidowym za łamanie konstytucji i działalność antypaństwową oraz za akty sabotażu gospodarczego.

Kontynuować badania nad tym, czy istnieje zarażanie niezaszczepionych białkiem kolca.

Rozliczenia poszczególnych środowisk (lekarze, służby, policja, sędziowie) za COVID. Utworzyć strony internetowe zbierające informacje od poszkodowanych przez reżim kowidowy.

 

DEMOKRACJA ETNICZNA, NARODOWA

Przemyśleć status prawny tzw. mieszkańca rdzennego. Rdzenni winni spotykać się, podtrzymywać swoją tożsamość, kultywować tradycje.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Służby – przemyśleć rozwiązanie służb i rozpoczęcie zaciągu od nowa.

Służby trzyma pod kontrolą i nadzoruje Senat (w jego nowej formule). Pracownicy służb muszą mieć choćby rudymentarne wykształcenie filozoficzne, ew. kursy (podstawy cywilizacji człowieka rozumnego). Dzisiaj służby biorą udział w szkoleniach w… Muzeum Polin („Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą”).

W służbach państwowych musi być przysięga zawodowa (analogiczna do przysięgi Hipokratesa), z której potem będzie można je rozliczyć. Programowa walka z mafijnością służb i policji. Pełny reset policji.

Wznowienie i zaostrzenie programu lokalizowania infiltracji przez służby państw sojuszniczych.

Zakaz referendow regionalnych – kaszubi, ślązacy itd.

Umowy o sprzedaży ziemi sprawdzić.

 

KOŚCIÓŁ

Wymagać od rektorów i dyrektorow szkół żeby nie dopuszczali do dzieci i mlodzieży ruchów oazowych i misjonarzy samozwańczych kościołów charyzmatycznych będących pochodnymi tzw. chrześcijaństwa syjonistycznego (ewangelikalizmu amerykańskiego).

Lustracja Kościoła, nawet cząstkowa i spóźniona.

Udowodnienie antypaństwowej działalności tzw. kościołów, czyli sekt antypaństwowych ideologii działających w interesie obcych lobbies, koterii i państw.

 

MIGRANCI

Sprawdzić i być może zaostrzyć przepisy o nadawaniu prawa stałego pobytu dla obcokrajowców i o przyznawaniu pobytu stałego dla absolwentów uczelni.

Porównać zasady wizowe z ostrymi zasadami amerykanskimi i izraelskimi i być może skorygować w tym kierunku.

 

KULTURA

Odbudować i oczyścić polski język z brudów lingwistycznych (barbaryzmów) niewiadomego pochodzenia nagromadzonych w ciągu ostatnich lat.

 

WOJNA KULTUROWA

Zakazać nauczania marksizmu i neomarksizmu (marksizm kulturowy, gender, dekonstrukcjonizm itp.) w różnych postaciach na uczelniach.

Naukę fałszywej filozofii i historii przyczynkarskiej zamienić na prawdziwą z elementami historiozofii.

Delegalizacja organizacji Sorosa i innych finansowanych przez plutokratów z analogicznych kręgów.

Zlikwidować organizacje związane z marksizmem – bez względu na ich nazwę (Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych itp.).

Kwestia ideologii LGBT – podstawą wartości czlowieka rozumnego jest rodzina. Wszystkie związki anomalne nie spełniające tych warunków i ich reklama mają być usunięte ze sfery publicznej (także z edukacji itd.) a propagatorzy z publicznych posad.

Rozważyć kwestię rejestracji i moderowania fundacji (NGO). Czy wprowadzić zakaz finansowania NGO z zagranicy? Powołać organ do kontroli źródeł finansowania i celów NGO.

 

PRAWO

Wyjaśnienie największych minionych afer, seryjnych “samobójców”, wszystkich dziwnych morderstw po 89r., morderstw księży w czasowym pobliżu okrągłego stołu (Niedzielak, Zych, Suchowolec), ujawnić Aneks WSI.

Kto umorzył sprawy o zabójstwo w/w ksieży?

Przedłużyć okres przechowywania dokumentów finansowych z 5 lat do 20 lat (np. sprawa Piskorskiego).

 

POSZKODOWANI

Rozpatrzyć ponownie kontrowersyjne sprawy przegrane przez ludzi, którzy w powszechnej opinii mieli rację (np. w sprawie prawa obrony koniecznej).

Rozpatrzyć ponownie sprawy skazanych – odszkodowania z majątku sędziów.

Wykroczenia policji i sędziów – znieść przedawnienie. Opracować system motwujący dla prawników, by odnajdywali przestępstwa policji, prawników, lekarzy, pracowników banków i służb.

Rozważyć, czy wszyscy poszkodowani przez w/w nie powinni dostać odszkodowania, ale nie od państwa, lecz na rachunek sprawców. Wszystkie w/w wykroczenia i przestępstwa winne być zapisane na rządowej stronie internetowej. Podobnie poszkodowani przez produkty spożywcze i medyczne.

 

REPOLONIZACJA

Cel finalny: jak w Islandii, wyprowadzić obce banki. Cel ogromnie trudny. A więc budować systemy preferencyjne dla korzystania z polskich banków.

 

ROLNICTWO, HANDEL, PRZETWÓRSTWO

Kultura rzemiosła – produkty długotrwałe, walka z krótkotrwałością, jednorazowością. Jakość nie może schodzić poniżej pewnego minimum, nawet gdy cena nie może zejść.

Rolnictwo – ochrona interesu polskiego przemysłu przetwórczego. Opracować plan powstania i preferencji dla odbudowy polskiego przemyslu przetwórczego (np. zwolnienia podatkowe). Wolność i większe upowszechnienie handlu okazjonalnego (stragany, targowiska).

Ograniczenie marży pobieranej przez pośredników (np. wiśnie – cena skupu – 70-80 gr. sprzedaż – 7.90 zł).

Ochrona przed dumpingiem z Ukrainy (zboża, owoce, drób, miód).

Jak ograniczyć inwazję obcych marketów? Dać zwolnienie z podatku na 5 lat dla polskich odpowiedników takichże marketów. Ustawy pomocne dla rozwoju polskich sieci.

Sprawdzić firmy i segregować firmy wchodzące na polski rynek (UBER).

 

ŚRODOWISKO

Recykling – dział podlegający pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które pilnuje, finansuje i sprawdza, zachęca finansowaniem nowych technologii recyklingu (też z udziałem bezproduktywnie spędzających czas więźniów). Wrócić do nazwy “Ministerstwo Środowiska”.

Grupa fachowców

– musi przebadać szkodliwe wpływy wiatraków, paneli słonecznych oraz publikować informacje ukazujące realne skutki eksploatowania samochodów elektrycznych

– zapoczątkować badania nad szkodliwością geoinżynierii dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Wszyscy sprawcy ekologicznych katastrof i wykroczeń muszą mieć zajęte majątki w kraju i zagranicą i zrekompensować straty (Odra, inercja wobec mafii śmieciowych).

PODATKI

Grupa fachowców musi znaleźć optymalną wysokość podatków aby w końcu procesu wytwórczego każdego produktu nie okazało się, że samo państwo poprzez wielkość podatku nakręca inflację.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE

Państwowe Przesiębiorstwa (a także lasy, pola) – nie mogą być sprzedawane obcym (zastrzec to w Konstytucji). Jeśli ktoś w przyszłości zmieni ten punkt w Konstytucji będzie to wypełniało znamiona zdrady stanu.

 

POLSKA SAMORZĄDOWA

Należy skończyć z „afrykańską” plutokracją niszczącą polskie miasta. Prezydentów miast powinien powoływać premier. Taki Adamowicz z jego szemranym majątkiem zdobytym na urzędzie w normalnym cywilizowanym państwie w gabinecie prezydenta co najwyżej byłby konserwatorem powierzchni płaskich.

Wybory samorządowe do m.st. Warszawy musza odbywać się na innych zasadach niż w pozostałych okręgach, bo stolica to strategiczne miejsce w kraju.

W każdym okręgu będzie się głosować na ten okrąg i na kandydatów na prezydenta Warszawy. Ta zasada wyborów prezydenta stolicy (ogólnonarodowe głosowanie) musi zostać zapisana w Konstytucji.

 

WALKA Z ANTYPOLONIZMEM, LUSTRACJA

Lustracja rządów i posłów pookrągłostołowych, ogłoszenie publiczne wyników audytu i ewentualne odebranie nagród, odznaczeń państwowych, stopni i tytułów naukowych i stopni wojskowych.

Dodatkowy organ do badania infiltracji obcej za pomocą organizacji, związków wyznaniowych, NGO-sów z rozbudowaną komórką do współpracy z obywatelami i systemem nagradzania za obywatelską postawę.

Zbadać kto do tej pory stymulował (przez działanie lub zaniechanie działań blokujących) przyznawanie funduszy budżetowych dla antypolskich pseudouczonych (np. Grabowski, Gross, Engelking, Bilewicz) usilnie oczerniających, dewastujących obraz Polski i Polaków w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji.

Zastanowić się, czy nie zlikwidować Muzeum w Oświęcimiu z powodu wykorzystywania go do propagandy antypolskiej.

Rozpatrzyć ponownie wysokość emerytur ubeckich.

Możliwość skrócenia kadencji europosłów (posłów) występujących przeciw interesom państwa i narodu (Boni, Jazłowicka, Huebner, Lewandowski, von Thun itd.) i potraktowanie tego jako zdrady narodowej – gdyż deprawuje to młodzież, uczy, iż za zdradę nie ma kary, oducza postaw propaństwowych.

Rozliczyć (także finansowo) byłych ministrów za wyrzucone na darmo z budżetu pieniadze (Gliński, Gowin itd.) – Engelking, Gross.

Działania dywersyjne dla obcych ośrodków przynoszące budżetowi wymierne straty finansowe muszą być traktowane analogicznie jak działanie na niekorzyść spółki (odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki, art. 296 k.k., przestępstwo niegospodarności).

 

ZASADY RÓŻNE

Wyprostowanie mitu o monteskiuszowskim trójpodziale władzy, czyli traktowanie wymiaru sprawiedliwości jako tylko narzędzia, a nie żadnej trzeciej władzy, “specjalnej kasty”.

Funkcje ministrów mogą – najczęściej – obejmować tylko specjaliści, a nie np. dyrektorzy szkół. Ludzie typu Morawieckiego zatrudniający ludzi niekompetentnych muszą zostać ukarani.

Większość członków komisji weryfikujących strategiczne dla państwa grupy zawodowe musi być po kursie filozofii klasycznej.

Jeśli działalność posła (europosła) wypełnia warunki działania na niekorzyść interesu państwowości polskiej to zostaje on przez Senat odwołany z pozbawieniem możliwości kandydowania w przyszłości.

W przypadku Senatu analogicznie – odwołanie Senatora przez decyzję pozostałych Senatorów.

Decyzje o odwołaniu i powołaniu następców opiniuje Filozoficzna Rada Konsultacyjna , która też może rekrutować kandydatów na posłów i senatorów z wcześniej przygotowanych list rekrutacyjnych.

Analogiczne prawo odwołania ma Senat w stosunku do członków rządu (za np. podejrzenie wykorzystywania niejawnych informacji w działalności biznesowej).

Na miejsce masonerii jako głowy kręcącej ogonem “antypaństwowo” – grupa osób ktore udowodniły swoją działalnością w społeczeństwie (“filozofów”), że zawsze pracują na rzecz dobra wspólnego. Prezydent dziś jest rzecznikiem niewidocznych grup wpływu, ma być rzecznikiem widocznej grupy.

Szefem NBP osoba wybrana przez Senat (Radę Starszych).

Wprowadzić system zabezpieczenia przed możliwością podpisania przez któryś z rządów zgody na tzw. chiński system kredytu społecznego forsowany przez przeróżne samozwańcze lobbies finansowe i oligarchiczne.

Zerwać wszelkie kontakty z fundacją Schwaba nazywającą siebie WEF (Światowe Forum Ekonomiczne). Wycofać udział w szczytach klimatycznych. Zawiesić członkostwo w WHO.

Przywrócić próg wyborczy 5% dla mniejszości niemieckiej w sejmie.

Likwidacja odpraw dla członków rad nadzorczych – zwrot pobranych kwot do budżetu.

 

ZDROWIE

Maksymalne ograniczenie antybiotyków w terapii i hodowli zwierząt.

Powstanie farm zwierząt do testowania reakcji żywych istot na chemię spożywczą i przemysłową (środki piorące, czyszczące, żywność). Żywność i produkty gospodarcze musza otrzymać znaki dopuszczenia do użytku. Oskarżeni o łamanie zakazu intoksykacji produktami osądzani winni być z bardziej surowych paragrafów niż dotychczas.

Wprowadzic polskie normy bezpieczeństwa produktow żywnościowych i przemysłowych – niezależne od norm dopuszczalnych w UE.

Zmienić niebezpieczną technologię produkcji mięsa (zostawianie krwi przy zabijaniu prądem).

Rozpracować kompleks działań aby likwidować wprowadzaną od lat modę na alkoholizm-light (zwiększenie akcyzy, zakaz reklamy piwa, zastanowić się, czy może wzorem Szwecji sklepy z alkoholem i papierosami wyprowadzić za miasto).

Systemowa walka z syntetycznymi narkotykami (narkotyki sprzedawane w sklepach i internecie jako gadżety kolekcjonerskie itp.).

Dążyć do produkcji połowy cukru nieoczyszczonego z buraków. W początkowej fazie wspomagać produkcję, by produkt końcowy był tańszy od białego cukru. Nakłady na przestawienie produkcji z czasem wielokrotnie się zwrócą poprzez zmniejszenie liczby przypadków chorób cywilizacyjnych.

Wprowadzenie reklam ostrzegających przed alkoholem.

Walka z „chemią niemiecką”. Przyzwyczajać ludzi do mycia naczyń środkami sodowymi i octowymi. Inne reklamy promowane. Inni przedsiębiorcy wspomagani.

Zakaz GMO, olejów utwardzanych, oleju palmowego i ograniczanie spożycia produktów z emulgatorami. Skład produktow na opakowaniach musi być podawany dużymi literami.

Zakaz sprzedaży produktów spożywczych z toksynami (activia i in. produkty mleczne chemicznie modyfikowane, homogenizowane, z dodatkiem antyzbrylacza, oraz glifosat, fluor itd.) oraz wątpliwych toksylogicznie produktów do higieny i dezynfekcji (oktanisept itd.). Komisja monitorująca ponowne wprowadzanie na rynek produktów z toksynami pod inną nazwą lub z nowozałożonych firm.

Tagi: ,

O autorze: wawel