Rzeczywistość jako przedmiot aprobaty państwa czyli nowa polityka medyczna na YT

W świecie YouTube coś stanowi „informację”, jeśli jest potwierdzone przez rząd, a „dezinformację”, jeśli tak nie jest. Rzeczywistość jest przedmiotem podlegającym aprobacie państwa, a państwo ma zawsze rację.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

 

Nowe „Zasady dotyczące nieprawdziwych informacji medycznych” na YouTube od środka

Kilka dni temu YouTube zmienił swoje zasady dotyczące nieprawdziwych informacji na temat covid-19 [Covid19 Misinformation policy], zmieniając je tak, aby teraz dotyczyły wszystkich kwestii medycznych.

Pierwotna polityka została wprowadzona w pierwszych dniach pandemii, w maju 2020r., i zakazywała na tej platformie publikacji treści, które „zaprzeczały WHO lub lokalnym władzom ds. zdrowia” w odniesieniu do pandemii:

Przez lata była regularnie aktualizowana, całkowicie zakazując pod koniec 2021 roku wszelkich „dezinformacji o szczepionkach”.

Najnowsza przeróbka jest jak dotąd największa. Według CNN nowa „polityka dezinformacji medycznej” – to już nie tylko „dezinformacja n/t covid-19” – teraz dotyczy to leczenia raka, aborcji i szczepionek innych niż przeciw covid.

Rzecznik YouTube oświadczył mediom, że nowa polityka będzie koncentrować się na trzech kluczowych obszarach: „Zapobieganie, leczenie i negowanie”:

 

  • Filmy promujące medycynę alternatywną lub porady dietetyczne, które rzekomo zapobiegają chorobom – zniknęły.
    .
  • Filmy przedstawiające alternatywne lub naturalne metody leczenia – zniknęły.
    .
  • Filmy, w których twierdzi się, że stosowane przez establishment leczenie (np. radioterapia lub chemioterapia) wyrządzają więcej szkody niż pożytku — nawet w przypadku osób, które przeszły te zabiegi — zniknęły.
    .
  • Filmy, które twierdzą, że choroba X nie istnieje – zniknęły.

 

Krótko mówiąc, YouTube nie będzie już zezwalał na żadne treści medyczne, które nie są po prostu papugowaniem polityki rządu lub promowaniem produktów dużych firm farmaceutycznych.

Co znamienne, wszystko zależy od zgody władz, a nie dokładności informacji. W rzeczywistości nigdzie w całym dokumencie nie ma rozróżnienia między „dokładnością” a „władzą”.

W świecie YouTube coś stanowi „informację”, jeśli jest potwierdzone przez rząd, a „dezinformację”, jeśli tak nie jest. Rzeczywistość jest przedmiotem podlegającym aprobacie państwa, a państwo ma zawsze rację.

Które to mówi ci wszystko, co musisz wiedzieć.

_____________

Inside YouTube’s new “Medical Misinformation Policy”, Kit Knightly, Aug 18, 2023

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!