Błędy w ukazywaniu drogi do nawrócenia – ks. Marek Bąk

Bariery odgradzające od Boga mogą być dla naszych oczu ukryte. W psychice roi się od mechanizmów obronnych gotowych do wykorzystania, a nawet unicestwienia skruchy. Te mechanizmy obronne, te wytłumaczenia, racjonalizacje ukierunkowane są na ucieczkę przed poczuciem grzechu, bo człowiek chce się dobrze czuć, chce mieć dobre samopoczucie. «Pytanie: jak żyjesz? Odpowiedź: dobrze.» – jest pytaniem za daleko posuniętym, a odpowiedź jest na pewno kłamstwem. Bo nawet jeśli się dobrze czujesz, to dobre samopoczucie jest jakieś nienależne. Jest ono pozbawione skruchy wobec Boga. A człowiek ucieka przed poczuciem porażki duchowej, dlatego potrzebne są próby, aby te bariery zostały odsłonięte i pokazane. Po to, aby zobaczyć, że sam nie jesteś w stanie ich pokonać.

−∗−

Błędy w ukazywaniu drogi do nawrócenia – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!