„Nigdy nie rezygnować” – ks. Marek na niedzielę

Możesz być w sytuacji duchowej ciemności, duchowego opuszczenia, osamotnienia, goryczy. Ale to jest tylko próba dla wiary. Próba, by w ciemnościach wiary być Panu Bogu wiernym i trwać w Jego Mocy i nie zniechęcać się, nigdy nie rezygnować. NIGDY NIE REZYGNOWAĆ.

__________***__________

O ZAGROŻENIACH DUCHOWYCH – ks. Marek Bąk

‘Dla ludzi wiary, zagrożeniem dla ich wiary, czyli dla ich życia, jest powrót do dawnych postaw i obyczajów, wynikający ze zniechęcenia, z tego że się ‘nie opłaca’, że ‘nie warto’, że to nieskuteczne, że to za trudne. I grozi im powrót do życia łatwiejszego, które już nie wynika z Bożych przykazań lecz z kryteriów świata.

Trzeba się strzec owego ‘samozgorszenia‘. Bierze się ono ze zniechęcenia, z racjonalizacji. Z tego, że pospolitym i niezauważonym wydaje się życie w wierze, ponieważ świat tego nie zauważa, a korzyści to nie przynosi i są różne inne wdzierające się światowe motywy do tego by nie być ‘aż tak wierzącym’, aż ‘za bardzo zaangażowanym’, jak niektórzy mówią. Aby nie popaść w ów naturalizm trzeba ciągle widzieć jeszcze kolejny problem nierozwiązany, a może pierwszy dopiero, czyli wada główna, żal największy, ból podstawowy, jakieś ziemskie niespełnienie. To, co czyni twoje życie ‘trudnoznośnym‘.’

‘Możesz być w sytuacji duchowej ciemności, duchowego opuszczenia, osamotnienia, goryczy. Ale to jest tylko próba dla wiary. Próba, by w ciemnościach wiary być Panu Bogu wiernym i trwać w Jego Mocy i nie zniechęcać się, nigdy nie rezygnować. NIGDY NIE REZYGNOWAĆ.’

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!