Żądania Maryi podane przez Adama Człowieka

 

Rozpowszechniajcie to!!!

 

„W tej godzinie pustyni Mój Syn posyła Mnie do świata jako Matkę zwycięskiego potomstwa”. Na czas, gdy „ludzkość pogrążą się w zepsuciu a szatan przygotowuje się, by zasiąść na tronie przez pewien czas”  Maryja wzywa nas do tytułowania Jej MATKĄ WSPÓŁCZUCIA i MIŁOSIERDZIA.  „Przyszłam, by objawić wszystkim Naszym dzieciom kolejny tytuł, jaki Ojciec Niebieski Mi nadał, aby nim Nasze dzieci Mnie wzywały”. Jest on „symbolem wielkiej Miłości do całego rodzaju ludzkiego”, „abyście poznali wielkie Miłosierdzie Boga, abyście wychwalali Jego Imię; abyście poprzez ten tytuł, jaki otrzymałam, okazali także chwałę Majestatowi Bożemu; bo Ja zostałam posłana do całej ludzkości”. „Dzięki temu tytułowi (…) możecie wiele wyprosić przez Moje Niepokalane Serce”.

 Prosi, aby soboty poprzedzające Niedzielę Miłosierdzia poświęcić Jej, jako Matce Współczucia i Miłosierdzia! „…chcę, aby także Moje dzieci czciły Mnie tym tytułem, a Mój Boski Syn i Ja będziemy rozlewać Nasze Łaski. Ten dzień będzie szczególnym dniem Naszych Łask”. „To święto zostanie zatwierdzone przez Kościół. Będzie to na krótko przed wielkim Tryumfem Mojego Niepokalanego Serca».

 Darowuje nam swój cudowny wizerunek i obiecuje specjalną ochronę tym, którzy do niego się modlą. Każdy, kto odmówi przed tym wizerunkiem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, 3 razy „Chwała Ojcu” i 3 razy „Ojcze Nasz”, otrzyma odpuszczenie grzechów dnia codziennego. A dom, w którym znajdzie się ten wizerunek, będzie wolny od chorób i napaści złego ducha. „Postaraj się, aby ten Obraz [Matki Współczucia i Miłosierdzia] był jak najszybciej wydrukowany, bo Ja pragnę rozlewać Moje łaski tym wszystkim, którzy Mnie czczą”.

 Darowuje też nam Koronkę dla uczczenia Jej jako Matki Współczucia i Miłosierdzia:

 Na początku: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 3 x Chwała Ojcu

 Na dużych paciorkach: Matko Boża, wejrzyj na całą ludzkość Twoją Miłością i wyproś nam u Twego Boskiego Syna POKÓJ i MIŁOSIERDZIE, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Na małych paciorkach: Przez Twoje Niepokalane Serce, o Matko Miłosierdzia, rozlej na całą ludzkość łaski i prowadź nas do Twego Syna.

 Na zakończenie: 3 x Pomóż nam, Matko Miłosierdzia [za zgodą Biskupa Pelplińskiego 12 marca 2013 r. L.dz. 80/2013 K.Ord ]

                                                 Do druku podał: Pokutujący Łotr

 ——————————–

  OBRAZ MATKI WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA,

WSPOMOŻYCIELKI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN [Obraz został namalowany wg. otrzymanej wizji i szkicu śp. Adama Człowieka i pod jego kuratelą – przyp. PŁ]

Matka Boża stoi na niebieskiej kuli – kula symbolizuje świat, a ponieważ jest koloru niebieskiego oznacza, że jest to świat już wyzwolony przez Chrystusa.

W prawej ręce trzyma różaniec, a w lewej Brązowy Szkaplerz. Ramiona są otwarte – to gest otwartości, jak również hojności w rozdawaniu łask. Różaniec to moc i potęga modlitwy, a Brązowy Szkaplerz to ochrona.

Na piersi Maryi widać Niepokalane Serce, z którego wychodzą promienie i spadają na dół. To jest Serce Matki, współczujące i miłosierne. To Niepokalane Serce, przez które spływają łaski, jakie Maryja wyprasza dla tych, którzy Ją o to proszą. Na głowie Matka Boża ma złotą koronę, ponieważ oprócz roli Matki pełni także rolę Królowej [Opis obrazu za:  adam-czlowiek.blogspot.com przyp. PŁ]]

 

 

 

 

 

Wybrane fragmenty orędzi Matki Bożej dotyczące tytułu Matki Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożycielki Wszystkich Chrześcijan. [wybór sporządzony przez Adama Człowieka – przyp. PŁ]

3 września 1992

 Teraz pod stopami Matki Najświętszej ukazała się niebieska kula, a Matka Boża otwarła swoje ramiona. W prawej ręce Matka Boża ma długi brązowy różaniec, a w lewej ręce trzyma Brązowy Szkaplerz. Na piersi Matki Bożej widać serce – żywe serce, z którego wychodzą piękne złociste promienie, które rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Matka Boża uśmiecha się.

 MATKA BOŻA: «Przyszłam dzisiaj z polecenia Ojca Niebieskiego, aby przekazać tobie, Moje drogie dziecko, specjalne orędzie; aby przekazać za twoim pośrednictwem wszystkim Moim dzieciom kolejny Akt Miłości Ojca Niebieskiego.

Drogie dziecko, Ojciec Niebieski pragnie posłużyć się tobą, dlatego otrzymałeś tak ważne zadanie dla twojej ojczyzny i dla całego świata.

Przyszłam, by objawić wszystkim Naszym dzieciom kolejny tytuł, jaki Ojciec Niebieski Mi nadał, aby nim Nasze dzieci Mnie wzywały. Proszę, drogie dziecko, abyś kazał namalować obraz, tak jak teraz Mnie widzisz – w tej postaci, bo przyszłam jako MATKA WSPÓŁCZUCIA I MIŁOSIERDZIA, WSPOMOŻYCIELKA WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN. Ten obraz [wraz z tytułem], drogie dziecko, jest symbolem wielkiej Miłości do całego rodzaju ludzkiego. Moje Serce jest otwarte dla wszystkich, jest pełne współczucia i macierzyńskiej troskliwości.

Jak widzisz, drogie dziecko, w prawej ręce trzymam Mój różaniec – to moc i potęga, a zarazem wielka broń, którą wam dałam w walce przeciwko szatanowi i jego kohortom. Jest to zarazem symbol drogi do Mojego Niepokalanego Serca – właśnie przez Różaniec, bo Ja cała jestem w Różańcu. Jest to zarazem, Moje słodkie dzieci, przypomnienie, abyście zawsze pamiętali o Moich Paciorkach Miłości – abyście zawsze pamiętali, by modlić się na Różańcu.

W lewej ręce, drogie dziecko, trzymam kolejną cudowną broń, którą wam dałam – to Mój płaszcz, to Brązowy Szkaplerz. Proszę, okryjcie nim wasze ciała, noście Szkaplerz przy sobie. To jest rzeczywiście Mój płaszcz, pod którym macie zapewnioną Moją pomoc i obronę. Pragnę przypomnieć wam te słowa, które powiedziałam: PRZEZ ROŻANIEC I BRĄZOWY SZKAPLERZ MOJE SERCE ZATRYUMFUJE! Spójrz, Moje drogie dziecko, jak wielką miłością jest napełnione Moje Serce, jakim wielkim uczuciem zatroskania jest Ono przepełnione. Jako MATKA MIŁOSIERDZIA wzywam was wszystkich, byście korzystali z Moich łask i byli posłuszni Moim wskazówkom. Często spoglądajcie, Moje drogie dzieci, w Moje Serce i pocieszajcie Mnie. Moje Serce należy do was – do całego rodzaju ludzkiego. Lecz wy poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu – poświęćcie siebie samych, wasze rodziny, ojczyzny, wszystko co macie. Moje Serce jest tak czułe i tak pełne litości! A wszystko, co znajduje się w Moim Sercu, widzi Mój Boski Syn i niczego Mi nie odmówi, jeśli Ja o to prosić Go będę. Dlatego też, drogie dzieci, podążajcie do Mojego Serca z pełnią waszej Miłości, pokory i posłuszeństwa.

Moje kochane dziecko i drogie dzieci na całym świecie, wzywajcie Mnie często tym tytułem, który wam objawiłam, a Ja obiecuję wam, że każdy, kto będzie czcił ten wizerunek, otrzyma Moją Miłość, Miłosierdzie jak również Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, gdyż Ja sama będę się wstawiała za tymi, którzy Mnie czczą, przed Moim Synem i prosiła o Miłosierdzie. Każdy z was, drogie dzieci, kto odmówi przed tym wizerunkiem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, 3 razy „Chwała Ojcu” i 3 razy „Ojcze Nasz”, otrzyma odpuszczenie grzechów dnia codziennego. Pamiętajcie, że to wszystko z Miłości do was. Ojciec Niebieski, choć jest tak bardzo zagniewany na całą ludzkość, daje wam jeszcze jedną szansę, okazuje wam wielka Miłość… Ja jestem waszym Wspomożeniem i każdy, kto przyjdzie i klęknie przed Moim Boskim Synem, otrzyma przebaczenie! Każdy z was, kto uda się z prośbą do Mojego Niepokalanego Serca, zostanie wysłuchany! Lecz pamiętajcie, abyście byli posłuszni Naszym słowom, abyście żyli w posłuszeństwie, w prawdzie i miłości.

Wszędzie tam, gdzie znajdzie się ten wizerunek, dom będzie wolny od chorób i napaści złego ducha, a wszyscy ci, którzy zaangażują się w rozpowszechnianie tego wizerunku, otrzymają pełnię Mojego błogosławieństwa, Ja wleję w ich serca miłość z Mojego Niepokalanego Serca.

Jak widzisz, drogie dziecko, jest to poważne zadanie, ale je właśnie przygotował dla ciebie Ojciec Niebieski, bo My chcemy, abyś pozostał Naszym narzędziem. Tak więc trwaj w miłości, trwaj w prawdzie i na modlitwie, a będziesz wzrastał w świetle Ducha Świętego. Duch Święty będzie cię prowadził. Krocz dalej na tej drodze, na której zostałeś postawiony, a Ja ciebie nie opuszczę. Ja i Mój Boski Syn będziemy czuwali nad tobą, o nic się nie lękaj

Módl się, drogie dziecko, za Nasze dzieci wybrane w twojej ojczyźnie, jak również za wszystkie nasze „przekaźniki” na całym świecie. Działaj w służbie Prawdy i Miłości i bądź pewien, że wszystkie kłopoty i trudności przezwyciężysz, bo Moje Serce jest przy tobie. Błogosławię również tych wszystkich, których daliśmy ci do pomocy i proszę was, drogie dzieci, wspomagajcie tę misję, bo tym samym pomagacie Mi i pocieszacie Moje Serce».

9 kwietnia 1993

MATKA BOŻA: «Moje drogie dziecko, przynoszę także wszystkim Moją ofertę pełna Miłości. Proszę, drogie dziecko, aby SOBOTA, POPRZEDZAJĄCA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA, została poświęcona Mnie jako Matce Litości, Współczucia i Miłosierdzia. Pragnę, aby ta sobota była szczególnym dniem. Jestem przecież Matką Współczucia i Miłosierdzia i chcę, aby także Moje dzieci czciły Mnie tym tytułem, a Mój Boski Syn i Ja będziemy rozlewać Nasze Łaski. Ten dzień będzie szczególnym dniem Naszych Łask».

 17 kwietnia 1993

 MATKA BOŻA: «…Drogie dziecko, objawiłam tobie ten tytuł, jakim obdarzył Mnie Ojciec Przedwieczny: „Matka Współczucia i Miłosierdzia, Wspomożenie Wszystkich Chrześcijan”. Przez ten tytuł, który jest drogi Memu Sercu, Moje słodkie dziecko, pragnę także, abyście poznali wielkie Miłosierdzie Boga, abyście wychwalali Jego Imię; abyście poprzez ten tytuł, jaki otrzymałam, okazali także chwałę Majestatowi Bożemu; bo Ja zostałam posłana do całej ludzkości, by przekazywać wszystkie łaski, by być Pośredniczką dla was, Moje drogie dzieci. Dlatego też, Moje drogie dziecko i Moje słodkie dzieci, pamiętajcie o tym tytule, który ma wielką wymowę i każdy, kto będzie wzywał Mnie tym imieniem, otrzyma wiele łask. Otrzyma przede wszystkim łaski Miłosierdzia, łaski przebaczenia.

Jest to wielki tytuł dla wszystkich grzeszników, bo Ja przede wszystkim przychodząc do was, przychodząc na ziemię, pragnę ratować grzeszników, pragnę ratować tych, którzy daleko są ode Mnie i od Mojego Boskiego Syna. Dlatego proszę, Moje drogie dzieci, wzywajcie Mnie często jako waszą Matkę i jako waszą Wspomożycielkę, a Ja udzielę wam wszystkiego, o co prosić będziecie. Ja wyproszę u Mojego Boskiego Syna przemianę waszych serc, abyście stali się czystymi, abyście stali się prawdziwymi rycerzami i wojownikami Mojego Niepokalanego Serca. Tak, Moje słodkie dzieci, Ja wyciągam do całej ludzkości Moją dłoń, przekazuję Moje słowa i proszę, aby Moje dzieci wsłuchały się w Mój głos. Wy możecie, Moje słodkie dzieci, waszymi mod1itwami otrzeć Moje łzy, uleczyć rany i boleści Mojego Serca, a Ja obdarzę was Moimi łaskami; Ja będę błagała Mojego Syna o Miłosierdzie, będę wstawiała się za wami, tylko proszę módlcie się.

Moje drogie dzieci, Moje dziecko miłości Mojego Niepokalanego Serca, objawiłam tobie ten tytuł, bo i My pragniemy posłużyć się tobą dla umocnienia Świętej Matki Kościoła, dla umocnienia twojej ojczyzny i wszystkich dzieci rozsianych po całym świecie.

Drogie dziecko i Moje drogie dzieci, będę przychodziła do ciebie jeszcze częściej, by przekazywać Moje słowa i umocnienie Naszym dzieciom, bo ty jesteś narzędziem w Moich rękach, jesteś narzędziem w Rękach Ojca Przedwiecznego. Dlatego bądź zawsze pokorny, trwaj w miłości, a zobaczysz, jak wielkie łaski i owoce będzie przynosiła twoja misja. O nic się nie lękaj, bo Mój Boski Syn i Ja jesteśmy z tobą i z tymi wszystkimi, którzy tobie pomagają. Błogosławię tobie, Moje drogie dziecko. Postaraj się, aby ten Obraz [Matki Współczucia i Miłosierdzia] był jak najszybciej wydrukowany, bo Ja pragnę rozlewać Moje łaski tym wszystkim, którzy Mnie czczą.

A teraz, drogie dziecko, podyktuję ci nową KORONKĘ na uczczenie Mnie jako MATKI WSPÓŁCZUCIA i MIŁOSIERDZIA.

 Na początku: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 3 x Chwała Ojcu na cześć Trójcy Przenajświętszej.

 Na dużych paciorkach: Matko Boża, wejrzyj na całą ludzkość Twoją Miłością i wyproś nam u Twego Boskiego Syna POKÓJ i MIŁOSIERDZIE, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Na małych paciorkach: Przez Twoje Niepokalane Serce, o Matko Miłosierdzia, rozlej na całą ludzkość łaski i prowadź nas do Twego Syna.

 Na zakończenie: 3 x Pomóż nam, Matko Miłosierdzia.

Drogie dziecko i drogie dzieci, mówcie tę Koronkę codziennie, a Ja obdarzę was Moimi łaskami i wyproszę dla was Miłosierdzie. Jestem z wami, drogie dzieci”».

9 kwietnia 1994

 MATKA BOŻA: «…Proszę was, Moje drogie dzieci, abyście się podjęli wielkiej krucjaty modlitwy i z pełnym zaufaniem przychodzili do Mojego Boskiego Syna i do Mnie. Mój Boski Syn powierzył Mi Świętą Matkę Kościół – JESTEM MATKĄ KOŚCIOŁA. Powierzył Mi także całą ludzkość – JESTEM MATKĄ LUDZKOŚCI, jestem waszą WSPÓŁODKUPICIELKĄ i POŚREDNICZKĄ WSZELKICH ŁASK, Moje najukochańsze dzieci. Jestem waszą WSPOMOŻYCIELKĄ i Moje Serce pełne jest współczucia i miłosierdzia. Moje Serce jest dla was Arką. Te wszystkie tytuły, Moje słodkie dzieci, które Ojciec Niebieski przyznał Mi, a także te wszystkie łaski i przywileje pragnę wam objawić, abyście czerpali z tych wielkich dobrodziejstw. Mój Boski Syn niczego Mi nie odmówi, o co prosić będziecie. Dlatego przychodzę do was i proszę was, abyście się modlili; objawiam wam Wolę Ojca Niebieskiego, by was przygotować. [Przychodzę] nie po to, by wlewać strach w wasze serca, ale abyście nabrali odwagi i wiedzieli, że zawsze możecie liczyć na Moją pomoc i na Moje wsparcie. Wszystko, czego od was żądam, Moje najukochańsze dzieci, to posłuszeństwo Ewangelii, posłuszeństwo prawdziwej nauce Świętej Matki Kościoła i posłuszeństwo M[o]im Słowom, abyście się modlili».

24 listopada 1994

 MATKA BOŻA: «…Odmawiajcie także, drogie dzieci, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo jest to modlitwa dana na ten czas, kiedy w szczególny sposób musicie prosić o Miłosierdzie. Bo czas czasów nadszedł i tylko ci, którzy okryci są Moim Płaszczem i znajdują się w promieniach Miłości, wypływających z Serca Mojego Syna, otrzymają zbawienie. Przez tę Koronkę Ojciec Niebieski, a także Mój Boski Syn, chcą okazać wielkie MIŁOSIERDZIE całemu światu i całej ludzkości.

Dlatego też i Ja, Moje drogie dziecko, objawiłam tobie ten tytuł: Matka Miłosierdzia i Współczucia, bo jestem Matką Miłości; jestem pełna wyrozumiałości dla wszystkich Moich dzieci i wiem, jak słabi jesteście. Jestem pełna współczucia dla was, i dlatego nieustannie modlę się za wami i płaczę, błagam Mojego Syna, aby dał wam więcej czasu. Dlatego dzięki temu tytułowi, Moje drogie dzieci, możecie wiele wyprosić przez Moje Niepokalane Serce».

13 kwietnia 1996

 MATKA BOŻA: «…Teraz, Moje drogie dzieci, kiedy tak ciemne chmury zawisły nad całą ludzkością, chcę was wszystkich pociągnąć do miłości Najświętszego Serca Mojego Syna przez Moje Niepokalane Serce. Chcę was wszystkich ofiarować Mojemu Synowi pełnemu miłosierdzia i dlatego przychodzę do was jako Matka Współczucia i Miłosierdzia, bo znam wasze potrzeby, wasze troski. Jestem przecież waszą Matką. Kiedy wzywacie Mnie, Moje przemiłe dzieci, tym wielkim tytułem, jaki otrzymałam od Ojca Niebieskiego, przychodzę do was i do waszych serc ze szczególnymi łaskami Miłości i Miłosierdzia, i stojąc pod krzyżem Mojego Syna wstawiam się za każdą poszczególną duszą, która wzywa Mojej pomocy.

Na krzyżu dokonało się odkupienie, ale z krzyża wypłynęła także miłość Mojego Syna, a wraz z nią niezgłębione miłosierdzie. Dlatego pamiętajcie, Moje przemiłe dzieci: jeżeli uciekacie się do Bożego Miłosierdzia, to przytulcie do waszych serc krzyż Mojego Syna i wiedzcie, że jako wasza Współodkupicielka jestem przy Moim Boskim Synu i przy was. Mój Boski Syn, ukazując swoje niezgłębione Miłosierdzie Naszej umiłowanej córce Faustynie, ukazał je w swoich Ranach, więc i wy, Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że w Ranach Mojego Syna otrzymacie wielkie Miłosierdzie. Dlatego zanurzajcie grzeszników, zanurzajcie cały świat w Ranach Mojego Boskiego Syna. Polecajcie Miłosierdziu cały świat, bo godzina, w której Miłosierdzie skończy się, a nadejdzie Sprawiedliwość Boża, jest bliska. Wiedzcie o tym, Moje przemiłe dzieci, i upadnijcie na twarz przed Bogiem. Proście Go o przebaczenie. Pamiętajcie także, Moje najukochańsze dzieci, że całym swoim życiem musicie odpowiedzieć Bogu na wezwanie Jego Miłości, bo My pragniemy tylko waszego dobra. Dlatego, skoro powiedzieliście Bogu „tak”, przyjmijcie wszystko z Jego ręki, bo w tym przejawia się Jego Miłość i Miłosierdzie dla was…

Moje drogie dziecko, nie lękaj się, bo Mój Boski Syn i Ja będziemy przychodzić do ciebie i przekazywać przez ciebie wskazówki dotyczące przyszłości. Twoje zadanie jest wielkie i dlatego realizuj je w miłości Mojego Syna i Mojej.

Wszystkim wam, Moje najukochańsze dzieci, błogosławię z Mojego Niepokalanego Serca pełnego Współczucia i Miłosierdzia i proszę: módlcie się, módlcie się wiele i zawsze miejcie odwagę powiedzieć Bogu „tak”, by w pełni zaangażować się w Plan Jego Miłości. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławię Świętej Matce Kościołowi i wam wszystkim, Moje drogie dzieci, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W niedalekiej przyszłości, Moje drogie dziecko, to święto zostanie zatwierdzone przez Kościół. Będzie to na krótko przed wielkim Tryumfem Mojego Niepokalanego Serca».

19 kwietnia 2009

 MATKA BOŻA: «Przychodzę do was, Moje dzieci, przede wszystkim jako wasza Matka, gdyż Najwyższy wybrał Mnie, pokorną służebnicę, abym dała światu Jego Jednorodzonego Syna, a tym samym świadczyła o Wielkim Bożym Miłosierdziu. Znam doskonale wasze troski i wasze słabości, dlatego też jestem Matką Miłosierdzia i Współczucia. Pragnę budzić w sercach ludzkich nadzieję na Boże Miłosierdzie i prowadzić was do źródeł Bożego Miłosierdzia. Cała wiara pokoleń ludzkich, cała ich tęsknota ma oddźwięk w Moim FIAT, kiedy przyjęłam do swego serca Słowo Wcielone. Wszystkie dzieła Miłosierdzia Bożego*, mające ujawnić się aż do skończenia świata, zaczyna urzeczywistniać się w akcie Zwiastowania».

24 kwietnia 2011

 MATKA BOŻA: «Pomimo tego, że świat pogrąża się w swoim zepsuciu, a szatan przygotowuje się, by zasiąść na tronie przez pewien czas, to ludzkość nie może wymknąć się całkowicie z Miłości Chrystusowej, ponieważ Mój Boski Syn pokonał ostatecznie szatana i jego dzieło poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Jego Miłość wyraża się w geście otwartych rąk, które mówią o Miłosierdziu i sprawiedliwości. W tej godzinie oczyszczenia dla świata jestem dla was Pocieszycielką, Matką Współczucia i Miłosierdzia, gdyż nieustannie modlę się za wami i proszę Mojego Boskiego Syna o pocieszenie i ratunek dla was. Oto przychodzę w tym czasie w Wielkim Znaku jako Niewiasta obleczona w słońce, by ukazać wam pełne i ostateczne zwycięstwo Boga.

Zauważcie, Moje kochane dzieci, że w największym macierzyńskim bólu staję się ponownie Matką ludzkości. Ból i cierpienie zamienia się w radość służenia Mojemu Boskiemu Synowi – jest to zadanie troski o Boże dzieci i o wszystkie dzieci Kościoła. W tej godzinie pustyni Mój Syn posyła Mnie do świata jako Matkę zwycięskiego potomstwa.

Radość zmartwychwstania jest dla was, Moje kochane dzieci, zaproszeniem, abyście, podobnie jak umiłowany uczeń Jan, także mogli „wziąć Mnie do siebie” – to znaczy zjednoczyć wasze serca z Moim Niepokalanym Sercem poprzez wasze poświęcenie, gotowość, ofiarność, a przede wszystkim poprzez odpowiedź na Moje matczyne wołanie. Wtedy odczujecie prawdziwe znaczenie misterium zmartwychwstania, które przemieni każdego z was w nowego człowieka. Ta przemiana jest owocem działania Ducha Świętego i znakiem Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Każdy z was potrzebuje duchowej przemiany, aby urzeczywistniły i uobecniły się w was słowa Mojego Syna: „Oto czynię wszystko nowe”».

30 kwietnia 2011

 Matka Boża ukazała się cała w jasności. Ubrana była w białą suknię i niebieski płaszcz. W jednej ręce trzymała różaniec, a w drugiej Brązowy Szkaplerz. Na głowie miała złotą koronę. Na jej piersi ukazało się Niepokalane Serce, z którego wychodziły jasne promienie. Teraz przychodzi wielu Aniołów, którzy otaczają Matkę Bożą. Skłaniają swoje głowy i słyszę jak śpiewają:

 ŚWIĘCI ANIOŁOWIE:

Cała Piękna i Niepokalana jesteś, Maryjo!

Jaśniejesz niezrównanym blaskiem miłości i łaski.

Ty jesteś pełną łaski i odbiciem Ojca Niebieskiego!

Przyjmij pieśń uwielbienia od Twoich poddanych,

Królowo przedziwna i Niepokalana!

W chwili Twojego poczęcia zamieszkała w Tobie

Cała Trójca Przenajświętsza, bo jesteś Arcydziełem i perłą stworzenia!

Jesteś, o Maryjo, Matką Miłosierdzia, gdyż przez Twoje Serce

Ojciec podarował ludzkości Syna jako Dar swojego wielkiego Miłosierdzia.

 

Matka Boża podniosła ręce do góry, uśmiechnęła się i powiedziała:

MATKA BOŻA: «Moje kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was z polecenia Bożego, aby przypomnieć wam Moje słowa, które kiedyś wypowiedziałam: abyście w sobotę, poprzedzającą niedzielę Miłosierdzia Bożego, wzywali Mnie szczególnym tytułem Matki Współczucia i Miłosierdzia…

Rozważcie, Moje kochane dzieci, jak wielkie Miłosierdzie okazuje Ojciec nie tylko w znaku przebaczenia ludzkości, lecz także poprzez ukazanie Kościołowi i światu tajemnicy Mojego Niepokalanego Poczęcia i Niepokalanego Serca, do którego was nieustannie zapraszam. W Moim łonie urzeczywistnił się ogromny akt Miłosierdzia Bożego. I ten akt Miłosierdzia udzielony Mnie – pokornej służebnicy Pańskiej – należy teraz do całego Mistycznego Ciała, do wszystkich, których odkupił Mój Boski Syn. To ukazuje Kościołowi nowy wymiar miłosierdzia: Krew Chrystusa, która przynosi grzesznikowi odkupienie i uwalnia go od grzechu. Dlatego w Koronce do Miłosierdzia Bożego ofiarujecie Ojcu Ciało i Krew Jego umiłowanego Syna jako przebłaganie za grzechy świata.

Miłosierdzie Boże jest Ojcowskim darem dla wszystkich. Mój Syn cały jest Miłosierdziem i pragnie udzielić przebaczenia wszystkim tym, którzy zwrócą się do Niego. Taki jest też owoc zawierzenia. Zawierzenie Bogu wymaga całkowitego zdania się na Boże Miłosierdzie. Wszystko, co realizuje się poza Bogiem, poza światłem Miłosierdzia, jest marnością. Kiedy nie staracie się zawierzyć Bogu, to odrzucacie Jego Miłosierdzie i porzucacie prawdziwą postawę dziecka Bożego. Gdy przestajecie ufać Bogu, odczuwacie niepokój, ponieważ szatan za wszelką cenę nie chce, abyście całkowicie należeli do Boga. Dziękujcie za łaski, które otrzymujecie każdego dnia, a swoje dziękczynienie składajcie w pełnym zawierzeniu Ojcu.

Moje kochane dzieci, jestem Matką Współczucia i Miłosierdzia. Moje współczucie wyraża się w Mojej trosce o was, Moje dzieci. Poznałam ból, doznałam opuszczenia. Moja jedność z Moim Boskim Synem wyraża się we wszystkich Jego odczuciach i pragnieniach. Gdy On litował się nad grzesznikami, Ja współ-lituję się nad nimi; gdy współczuł biednym i potrzebującym, Ja jestem współ-czująca dla tych wszystkich, którzy potrzebują Bożego Miłosierdzia; gdy cierpiał na krzyżu, Ja współ-cierpiałam wraz z Nim; gdy On odkupił świat przez swoją Krew, Ja stałam się Współ-odkupicielką rodzaju ludzkiego. Gdy teraz objawia się Mój Boski Syn jako Król Miłosierdzia, to tym samym ukazuje Mnie jako Matkę Miłosierdzia, ponieważ wypraszam nieustannie dla was Jego łaski. Jestem waszą Orędowniczką u Tronu całej Trójcy Przenajświętszej.

Moje Matczyne miłosierne spojrzenie ogarnia was, Moje kochane dzieci. Moje Serce pełne współczucia i Miłosierdzia jest dla wszystkich Moich dzieci tarczą wiary. Podczas gdy Miłosierdzie i Sprawiedliwość połączone są w Moim Synu Jezusie, to we Mnie odnajdziecie bezgraniczną i miłosierną Miłość. Bóg tak ukształtował Moje Niepokalane Serce, aby miało Ono współczucie dla waszych słabości. Nie pragnę, abyście znaleźli się w Sprawiedliwości Pana, lecz chcę, abyście zostali uratowani przez Jego Miłosierdzie – takie jest zadanie Matki! Miłosierne i Najświętsze Serce Mojego Boskiego Syna zostało uformowane w Moim Niepokalanym Sercu. Aby mogła dokonać się ta tajemnica, Bóg wpierw ukształtował Moje Serce ze względu na swoje wielkie Miłosierdzie. Dlatego powinno być to dla was zrozumiałe, dlaczego wzywam cały świat do pokuty i do żalu za grzechy, zanim okaże się Boża Sprawiedliwość.

Dziękujcie całej Trójcy Przenajświętszej za udzielone Mi łaski, przywileje i dary, a przez to sprawicie Mi wielką radość! Wzywajcie Mnie jako Matkę Współczucia i Miłosierdzia, a doznacie wielu łask, które wyproszę u Mojego Boskiego Syna!»

O autorze: pokutujący łotr