‹Polsko! Powróć do swoich boskich źródeł miłości Boga i człowieka›

‘Tylko Polska zatopiona w rozważaniu Męki naszego Pana i Boga jest w pełni bezpieczną, bo Krzyż Pański jest dla naszej ojczyzny najbezpieczniejszą przystanią na tym, pełnym niepokoju i wojen szatańskich, świecie. Poszukiwanie istoty naszego narodowego bezpieczeństwa u ludzi jest naszym współczesnym i kardynalnym błędem, którego tylko Światłość promieniująca z Pasji Syna Bożego i Jego Krzyża pozwala Polsce uniknąć i tym samym prawdziwie ocalić wszystko, co Polskę stanowi. I to nie tylko na czas, ale również na wieki.’

−∗−

Kazanie pasyjne – ks. prof. Tadeusz Guz

2 kwietnia 2023r. w Niedzielę Palmową w Sanktuarium Objawień Św. Antoniego w Radecznicy ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił kolejne z cyklu kazań pasyjnych poświęconych duchowości franciszkańskiej.

Bohaterem kazania był Święty Maksymilian Maria Kolbe.

‘Bo jak powie św. Maksymilian: bez ofiary nie ma miłości. Jakże dzisiaj często wielu naszych rodaków nie rozumie miłości do Najwyższego i ludzi w znaku Krzyża oraz nie dostrzega konieczności składania codziennej ofiary za umiłowanych.
Polsko! Powróć do swoich boskich źródeł miłości Boga i człowieka. W przeciwnym razie staniesz się krainą wyłącznie zagubionych w miłości własnej egoistów, których kresem może stać się piekło, jako kraina nienawiści, a nie Niebo, naszego Stwórcy Boga, jako wiekuista kraina miłości.’

‘Gdy św. Maksymilian dowiaduje się w 1926 roku, po Przewrocie Majowym, że masoneria światowa postanowiła zniewolić naszą katolicką ojczyznę, to ten wielki Mąż Boży pisze tak:
Tak postanowili masoni. Wrogowie moralności, wrogowie Niepokalanej. A my? – zapytał Święty i odpowiada: czy możemy my, Jej rycerze i rycerki, patrzeć na to obojętnie? Nie! Precz z zacofanym pogaństwem, którym masoneria zaraża szkołę, sztukę, teatr, kino i literaturę. My chcemy Boga! Naszą Królową – Królową Polski i świata – musi być uznana, i to jak najprędzej, Niepokalana. A jak walczyć zwycięsko?’

Tylko Polska zatopiona w rozważaniu Męki naszego Pana i Boga jest w pełni bezpieczną, bo Krzyż Pański jest dla naszej ojczyzny najbezpieczniejszą przystanią na tym, pełnym niepokoju i wojen szatańskich, świecie. Poszukiwanie istoty naszego narodowego bezpieczeństwa u ludzi jest naszym współczesnym i kardynalnym błędem, którego tylko Światłość promieniująca z Pasji Syna Bożego i Jego Krzyża pozwala Polsce uniknąć i tym samym prawdziwie ocalić wszystko, co Polskę stanowi. I to nie tylko na czas, ale również na wieki.’

 

−∗−

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!