Inkluzywność ante portas czyli 4K w polskich szkołach

Hannibal ante portas! Najwyższy czas coś zrobić, żeby to się nie stało, bo to się bardzo chce stać. To nie jest jeszcze nasza dominująca i przytłaczająca rzeczywistość, ale bardzo nam to grozi.

−∗−

W najściślejszej tajemnicy Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z UNICEF zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję n/t edukacji włączającej pod tytułem ‘Dziecko jest dzieckiem’.

Wywiad z Bartoszem Kopczyńskim, Ruch Obrony Szkoły Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu. Rozmowę prowadzi Edyta Paradowska.

25 mld złotych na zdewastowanie polskiej szkoły – część 1

‘Czy edukacja włączająca staje się polską rzeczywistością?

Hannibal ante portas! Najwyższy czas coś zrobić, żeby to się nie stało, bo to się bardzo chce stać. To nie jest jeszcze nasza dominująca i przytłaczająca rzeczywistość, ale bardzo nam to grozi.

(…)

Głównym pretekstem do tego, że ta konferencja się odbywa, to są dzieci ukraińskie. Tzn. skoro w polskich szkołach są dzieci z Ukrainy, to trzeba wprowadzić edukację włączającą. Przy czym nie miejmy tutaj pretensji o to do dzieci z Ukrainy, bo one są tak samo wykorzystywane instrumentalnie jak dzieci niepełnosprawne i jak dzieci z problemami psychicznymi. Pod hasłem ‘dobra dzieci’ realizuje się projekt, który finalnie będzie sprzeczny z dobrem jakichkolwiek dzieci.’

 

_________________

 

Celem jest społeczeństwo dorosłych funkcjonujących emocjonalnie i intelektualnie jak 12 letnie dzieci – część 2

‘Chyba nie ma już miejsca na naukę w takiej szkole?

Nie. Ale nie ma być miejsca na naukę w szkole. Szkoła nie ma zajmować się nauką. To są jakieś średniowieczne kategorie. Po co wiedza? Liczą się kompetencje wiedzotwórcze. Szkoła ma się zajmować nie wiedzą, bo narzucanie wiedzy to jest jakiś patriarchalizm, to jest blokowanie rozwoju potencjału. Jest jakaś wiedza, książka, program nauczania i nauczyciele te biedne dzieciaczki zmuszają «Macie się nauczyć!», że był jakiś król, była jakaś bitwa, wiersza się macie nauczyć, coś z matematyki. Nie! Trzeba od tego odejść.
Ma być integracja społeczna, bo jest najważniejszym celem szkoły! Tak będzie, jeśli ta cała «inkluzja» wejdzie. To, czym mają się zajmować szkoły, to kompetencje miękkie:

4K – kreatywność, kooperacja, komunikacja, krytyczne myślenie.’

 

_________________

 

Czy niepełnosprawnych czeka eutanazja? – część 3

‘Idą wybory. Jak przyjdzie ‘tamta władza’, to oni zrobią to jeszcze szybciej. Oni aż się trzęsą do tego. Ta władza nie robi tego z powodów ideologicznych, tylko z powodów finansowych. A tamta władza ma jeszcze powody ideologiczne. Oni by to zrobili nawet za darmo.

(…)

Co można zrobić w tej chwili? To, co jest najgorsze dla globalistów, to świadomość ludzi. Ten system globalistyczny, to NWO, które oni tworzą, między innymi dzięki edukacji włączającej, to się rozpadnie tak czy inaczej. Pytanie brzmi: jak wielkie będą straty? Można zminimalizować straty gdy ludzie mają świadomość’

 

_________________

 

Ruch Ochrony Szkoły – konferencja prasowa

24 marca 2023, godz. 8:30. Konferencja prasowa Ruchu Obrony Szkoły miała miejsce tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF pod nazwą “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”. Udział w konferencji zapowiedzieli: Minister Edukacji i Nauki, Jego Magnificencja Rektor UW, Pełnomocnik Rządu RP ds. edukacji włączającej, Pełnomocnik Rządu RP ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przedstawiciele UNICEF, władze samorządowe w osobach wiceprezydentów miast i liczni propagatorzy inkluzji z kraju i zagranicy.

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!