„Dewastacja jest głębsza i szersza niż nam się wydaje”

Trzy lata temu covid-19 zaatakował świat. W obliczu szybko rozwijającego się kryzysu zdrowia publicznego rządy i instytucje wdrożyły środki i działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Dziś możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć niezamierzone konsekwencje tej polityki, które wywarły trwały wpływ na kwestię zaufania publicznego i nasze społeczeństwo.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

_____________***_____________

 

Utrzymująca się spuścizna polityki covid: niezamierzone konsekwencje i erozja zaufania

Dewastacja jest głębsza i szersza niż nam się wydaje

Trzy lata temu covid-19 zaatakował świat. W obliczu szybko rozwijającego się kryzysu zdrowia publicznego rządy i instytucje wdrożyły środki i działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Dziś możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć niezamierzone konsekwencje tej polityki, które wywarły trwały wpływ na kwestię zaufania publicznego i nasze społeczeństwo.

Po pierwsze, system opieki zdrowotnej doświadczył znacznych zakłóceń w wyniku tej choroby, ale prawdopodobnie jeszcze bardziej z powodu samej polityki covidowej. Liczba błędów medycznych w szpitalach wzrosła ze względu na ograniczenia zasobów i nakazy w opiece zdrowotnej. Odwołano miliony badań przesiewowych w kierunku raka, co potencjalnie może spowodować przyszły wzrost zachorowań na nowotwory w późnym stadium. Testy na obecność wirusa HIV zostały zakłócone, co doprowadziło do opóźnionych diagnoz i leczenia. Ponadto presja, by zgłaszać zgony z powodu covid, doprowadziła do nieprecyzyjnej liczby zgonów, wywołując większy strach i wspierając jawnie niekompetentną politykę.

Wiele modeli covidowych, które stanowiły podstawę tych działań, było wadliwych lub niewiarygodnych, co jeszcze bardziej osłabiło zaufanie do instytucji, które je promowały. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) musiało stawić czoła wielu kontrowersjom, w tym oskarżeniom o ukrywanie danych, o niewiarygodne dane i śledzenie lokalizacji telefonów milionów Amerykanów. Ponadto wpływ związków zawodowych na politykę CDC wzbudzał obawy dotyczące politycznej ingerencji w decyzje względem zdrowia publicznego.

Obawy dotyczące prywatności i cenzury związane z polityką covidową również są duże. Rządy i firmy prywatne korzystały z aplikacji covidowych, aby rozszerzać inwigilację, powstrzymywać protesty i czerpać zyski z informacji o użytkownikach. Doniesienia o zmowie CDC z Big Tech spowodowały wiele przesłuchań na Kapitolu.

Obawy te nasiliły się przez dowody na zmowę między CDC, Białym Domem i firmami Big Tech w celu tłumienia wolności słowa i kontrolowania narracji otaczającej pandemię. Umieszczenie na twitterowej czarnej liście dr Jaya Bhattacharyi, szanowanego eksperta medycznego, to tylko jeden z przykładów, jak tłumiono głosy sprzeciwu.

Ogromne wydatki na covidowe programy pomocowe miały również znaczące konsekwencje. W Kanadzie miliardy zostały zmarnowane na źle zarządzane projekty. Podobnie w Stanach Zjednoczonych miliardy pomocy trafiły do ​​szpitali, które nie potrzebowały funduszy, co rodzi pytania o alokację i nadzór nad takimi wydatkami.

Jedną z najważniejszych konsekwencji polityki covidowej był wpływ na zdrowie i rozwój dzieci. Lockdowny doprowadziły do ​​niepokojącego wzrostu znęcania się nad nieletnimi i wzrostu niepokoju wśród dzieci. Warto zauważyć, że ograniczenia miały druzgocący wpływ na nastolatków, a także spowodowały opóźnienia rozwojowe u niemowląt.

Przepisy covidowe doprowadziły również do wzrostu zatrudnienia nieletnich na całym świecie, a w wyniku pandemii przewiduje się miliony dodatkowych małżeństw wśród nieletnich. Polityka ta przyczyniła się do poważnego kryzysu w rozwoju dzieci.

Ponadto na rozwój dzieci negatywnie wpłynęły maseczki i izolacja, o czym świadczą problemy wynikające z nakazu dystansu społecznego, takie jak trudności z mową i wyrażaniem myśli. Częstotliwość wykorzystywania nieletnich [abuse] znacznie wzrosła w okresach izolacji, a odwołanie zajęć sportowych miało poważny wpływ na dzieci. Zgłaszanie nadużyć zostało również ograniczone przez lockdowny, a wdrożenie przepisów covidowych doprowadziło do wzrostu przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci.

Konsekwencje covidowych regulacji dla edukacji były równie dotkliwe. Przerwy w nauce były znaczącym skutkiem lockdownów, ponieważ nauka zdalna okazała się niezadowalająca, a czasem była wręcz kompletną porażką. Nauka 1,6 miliarda dzieci została zakłócona z powodu przepisów covidowych, pogłębiając globalny kryzys edukacyjny. Uczniowie zostali bardzo dotknięci katastrofalnymi skutkami lockdownów, co zaważy na ich przygotowaniu na przyszłość.

Pomimo dowodów wskazujących, że u dzieci z obniżoną odpornością występuje niskie ryzyko zarażenia covid i że rzadko zdarza się, aby dzieci doświadczały tzw. długiego covidu, debata na temat skuteczności szczepień dzieci trwa. Wielka Brytania zainicjowała wypłaty odszkodowań za urazy związane ze szczepieniami, a niektórzy eksperci odradzają dzieciom przyjmowanie dawek przypominających ze względu na potencjalne ryzyko.

Co ciekawe, wykazano, że interakcja z dziećmi poprawia wyniki dotyczące covid, co może sugerować, że izolacja mogła nie być najskuteczniejszym rozwiązaniem. Jednak wskaźniki szczepień dzieci na inne choroby wciąż spadają, co rodzi obawy dotyczące przyszłych wyzwań dla zdrowia publicznego – i utraty zaufania do instytucji opieki zdrowotnej.

Działania będące reakcją na covid i ich następstwa miały daleko idący wpływ na nasze społeczeństwo. Ludzie mają teraz obniżone zaufanie do instytucji publicznych, wzrosły ich obawy o prywatność i wolność słowa, a konsekwencje finansowe będą się utrzymywać przez długi czas. Ponieważ stoimy w obliczu wyzwań związanych z tą pandemią i jej skutkami politycznymi, niezwykle ważne jest wyciągnięcie wniosków z tych błędów, aby przyszłe reakcje były bardziej zrównoważone, otwarte i skuteczne w rozwiązywaniu kryzysów zdrowia publicznego bez narażania praw obywatelskich i zaufania publicznego.

________________

The Lingering Legacy of Covid Policies: Unintended Consequences and Erosion of Trust, Justin Hart, March 16, 2023

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!