Szkocki plan czyli w 20 minut dookoła… dzielnicy

Nowe środki zaproponowane w niedawnym dokumencie przez szkocki rząd przedstawiają wojnę z emisją dwutlenku węgla i wojnę z samochodami. Opracowanie obejmuje plan wdrożenia restrykcyjnych 20-minutowych dzielnic, tak aby rząd mógł zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

−∗−

Tłumaczenie artykułu z serwisu Exposé na temat kolejnych prób wprowadzenia obostrzeń w przemieszczaniu się obywateli. Tym razem na przykładzie Szkocji. /AlterCabrio – ekspedyt.org/

_____________***_____________

 

Szkocki plan wprowadzenia 20-minutowych dzielnic w całym kraju

Nowe środki zaproponowane w niedawnym dokumencie przez szkocki rząd przedstawiają wojnę z emisją dwutlenku węgla i wojnę z samochodami. Opracowanie obejmuje plan wdrożenia restrykcyjnych 20-minutowych dzielnic, tak aby rząd mógł zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ekolodzy już lata temu uwzięli się na samochody, jak pisał Spiked Online w zeszłym roku – wszyscy wiemy, że chcieliby całkowicie zakazać samochodów. W dobie „zeroemisyjności” samochód jest wrogiem publicznym nr 1. Tak więc, mieliśmy długą listę propozycji, aby jazda była droższa i trudniejsza.

Na przykład w kwietniu 2022r. Stefanie O’Gorman, która zasiada w szkockiej rządowej grupie reagowania na kryzysy klimatyczne, powiedziała, że budowa domów z podwójnymi garażami doprowadza ją do szału. Powiedziała podczas Festiwalu Nauki w Edynburgu, że posiadanie dwóch samochodów ignoruje „zmiany społeczne i kulturowe, które zachodzą, gdy dostosowujemy się by żyć w sposób bardziej zrównoważony… nie możemy sobie pozwolić na to, aby każdy miał dwa samochody”.

W listopadzie 2022r. szkocki rząd opublikował poprawiony projekt pt. „Krajowe ramy planowania 4”, który zaczyna się dramatycznie: „Globalny kryzys klimatyczny oznacza, że musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i dostosować się do przyszłych skutków zmian klimatu”.

Kilka akapitów dalej stwierdza: „Podjęliśmy już znaczące kroki w kierunku dekarbonizacji energii i użytkowania gruntów, ale należy dokonać wyborów dotyczących tego, jak w sposób zrównoważony możemy wykorzystywać nasze zasoby naturalne z korzyścią dla społeczności”.

Nie dajcie się zwieść przymilnemu językowi. Wysiłki szkockiego rządu nie są próbą „przyniesienia korzyści społecznościom”. Jak stwierdza sam projekt, szkocki rząd planuje „przyszłe miejsca” w oparciu o sześć zasad, które „będą odgrywać kluczową rolę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)”.

Komu służą cele zrównoważonego rozwoju [SDG]? Aby pokazać, kto odnosi korzyści, posłużymy się przykładem SDG7, na temat którego niedawno opublikowaliśmy dwa artykuły, w skrócie: SDG7 ma na celu „zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii”. Mówi się nam, że cały sens „zrównoważonego rozwoju” polega na łagodzeniu problemów, które rzekomo będą spowodowane przez emisje gazów cieplarnianych przez ludzkość. Ta bajka pozostawia większość ludzi w złudzeniu, że transformacja energetyczna SDG7 i różne warianty związanego z nią zobowiązania politycznego o „zeroemisyjności” zmniejszą emisje CO2. To założenie jest błędne. Rzeczywistość jest taka, że „zrównoważony” cel ONZ w zakresie energii odnawialnej jest czystą fantazją, jeśli nie całkowitym szaleństwem i oszustwem mającym umożliwić bogatym wzbogacenie się kosztem biednych.

Jedną z sześciu zasad szkockiego rządu służących realizacji celów ONZ zawartych w Krajowych Ramach Planowania jest „życie lokalne”:

Życie lokalne. Będziemy wspierać lokalne warunki życia i poprawiać zdrowie i dobrostan społeczności, zapewniając lokalnie łatwy dostęp do usług, terenów zielonych, nauki, pracy i wypoczynku.

∼Krajowe Ramy Planowania 4: projekt poprawiony, część 1 – Narodowa strategia przestrzenna dla Szkocji 2045, rząd Szkocji, 8 listopada 2022 r.

Aby zrozumieć, co oznacza „lokalnie” i jak to „lokalnie” planują osiągnąć, musimy zagłębić się w projekt, przebrnąć przez więcej bełkotu i podążać tropem słów.

„Narodowa strategia przestrzenna”, mówi projekt, będzie wspierać planowanie i realizację „miejsc zrównoważonych”, „miejsc przyjaznych do życia” i „miejsc produkcyjnych”. Według rządu szkockiego „zrównoważone miejsce” obejmuje:

Szkocki Plan dot. Zmian Klimatu, poparty przepisami, określa nasze podejście do osiągnięcia zerowej emisji do 2045r. i musimy poczynić znaczne postępy w tym kierunku do 2030r., w tym poprzez zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów samochodem o 20%, przez zmniejszenie potrzeby podróżowania i promowanie bardziej zrównoważonego transportu.

∼Krajowe Ramy Planowania 4: projekt poprawiony, część 1 – Narodowa Strategia Przestrzenna dla Szkocji 2045, rząd Szkocji, 8 listopada 2022r.

Następnie projekt podaje dokładną metodę, którą rząd planuje zastosować, aby „zmniejszyć potrzebę podróżowania”.

Projekt mówi, że kilka strategii działań wspiera życie bardziej lokalne i ogranicza wykorzystanie dodatkowych gruntów pod zabudowę. Jedną z tych zasad jest Strategia 15, „która promuje lokalne życie, w tym, jeśli to możliwe, 20-minutowe dzielnice”. Brzmi to prawie tak, jakby 20-minutowe sąsiedztwo było opcjonalne. Ale jest to najprawdopodobniej bardziej przymilny język, ponieważ Strategia 15 została napisana w jednym i tylko jednym celu.

Strategia 15 obejmuje „zamiar” zachęcania, promowania i ułatwiania rozwoju poprzez stosowanie „Zasady Miejsca”. Zasada miejsca wydaje się być jakąś ideologią komunistyczną, ale szczerze mówiąc, ich bełkot jest trudny do rozszyfrowania, gdy jednocześnie przebijasz się przez cały ten przymilny język. Tak więc, wracając do proponowanych ograniczeń swobody podróżowania, jedynym celem Strategii 15 jest:

Propozycje rozwoju przyczynią się do lokalnego życia, w tym, w stosownych przypadkach, 20-minutowych dzielnic. Aby to wprowadzić, skupimy uwagę na istniejącym układzie zasiedlenia oraz poziomie i jakości wzajemnych powiązań projektowanej zabudowy z otaczającym terenem, w tym lokalnym dostępie do:

  • zrównoważonych środków transportu, w tym lokalnego transportu publicznego oraz bezpiecznych, wysokiej jakości sieci dla ruchu pieszego, kołowego i rowerowego;
  • zatrudnienia;
  • zakupów;
  • placówek opieki zdrowotnej i społecznej;
  • opieki nad dziećmi, szkół i możliwości uczenia się przez całe życie;
  • placów zabaw i miejsc do nieformalnej zabawy, parków, zielonych ulic i przestrzeni, ogrodów osiedlowych, możliwości hodowli roślin i ogródków działkowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych;
  • ogólnodostępnych toalet;
  • przystępnych cenowo i dostępnych opcji mieszkaniowych, możliwości starzenia się w danym miejscu i różnorodności warunków mieszkaniowych.

∼Krajowe Ramy Planowania 4: projekt poprawiony, część 2 – Krajowa Polityka Planowania, rząd Szkocji, 8 listopada 2022r.

„Ogólnodostępne toalety”. Nie możesz mieć pracy ani odwiedzać członków rodziny, którzy mieszkają dalej niż 20 minut drogi od ciebie, ale będziesz mieć dostęp do publicznych toalet. Co może być przydatne dla osób starszych i rodziców z niemowlętami lub małymi dziećmi, które bez wątpienia będą musiały wszędzie chodzić lub jeździć na rowerze, więc na pewno nie będą odwiedzać rodziny, chyba że mieszkają praktycznie obok.

Jak widzieliśmy w przypadku Oksfordu, ludzie nie odnoszą się życzliwie do środków ograniczających na siłę swobodę przemieszczania się i wolności w ogóle. Londyńskie gminy przygotowują również obronę przed próbą rozszerzenia Strefy Ultra Niskiej Emisji („ULEZ”).

Tym, którzy nie sprzeciwiają się temu planowi, ponieważ ufają swojemu rządowi, proponujemy zapoznanie się z Narodowymi Ramami Planowania rządu szkockiego. Zauważycie dużo przymilnego języka zmieszanego z bełkotem. Jest to zgodne z projektem, ponieważ psychologia i pieniądze – a nie fakty – napędzają alarmistyczną narrację klimatyczną.

Podobnie jak przez „niezależne” grupy psychologów, te taktyki psychologiczne są stosowane także przez rząd Wielkiej Brytanii na podstawie dokumentu opracowanego przez Komitet ds. Środowiska i Klimatu. Opublikowany w październiku 2022r. i zatytułowany „W naszych rękach: zmiana zachowań dla celów klimatycznych i środowiskowych” – to złowrogi dokument. Rząd otwarcie stwierdza w nim, że należy zarządzać wszystkimi aspektami naszego życia, aby zmniejszyć wpływ zmian klimatycznych i że przeciwko ludności należy stosować techniki kontroli umysłu, bardzo podobne do tych stosowanych przy zmuszaniu społeczeństwa do godzenia się na covidowe lockdowny.

Prosta prawda jest taka, że CO2 jest gazem zazieleniającym Ziemię. To eliksir życia. Wspiera rośliny od początku świata, umożliwiając praktycznie całe życie na Ziemi. CO2 to naturalny nawóz. Powinniśmy go celebrować, a nie demonizować. I z pewnością nie powinniśmy pozwalać ONZ lub rządom przejmować nad nim kontroli, zarabiać na nim i/lub wykorzystywać go do kontrolowania nas, jednocześnie pozbawiając nas naszych praw i wolności. Cały Szkocki Narodowy Plan Planowania 4 powinien zostać zlikwidowany.

Źródła tego artykułu to:

__________________

Scotland’s plan to implement 20-minute neighbourhoods nationwide, Rhoda Wilson, January 16, 2023

−∗−

Powiązane tematycznie:

ZEZ-em czyli nocny demontaż obłędu
Piętnastominutowe miasta pojawiają się wszędzie, a Światowe Forum Ekonomiczne podchodzi do nich z ogromnym entuzjazmem. W zeszłym roku ogłoszono, że we Francji to Paryż stanie się miastem 15-minutowym, a teraz […]

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!