By odzyskać człowieka – ks. Marek po kolędzie

Chodzi o to, by powiedzieć ludziom, gdzie żyją źle i co zmienić. Bo dzisiaj ludzie nie wiedzą ani kim są, ani po co żyją. Nie znają odpowiedzi o to, co najważniejsze, nie wiedzą nic o zbawieniu, ich to nie boli.

−∗−

Wizyta z kolędą to akcja ratunkowa dla ludzkiego zbawienia – ks. Marek Bąk

‘Chodzi o to, by powiedzieć ludziom, a tych obecnie jest bardzo dużo, gdzie żyją źle i co zmienić. Bo dzisiaj ludzie nie wiedzą ani kim są, ani po co żyją. Nie znają odpowiedzi o to, co najważniejsze, nie wiedzą nic o zbawieniu, ich to nie boli. Nie znają środków prowadzących do zbawienia. Są nieprzekonani do istoty wyznawanej przez nich wiary. Często wiary już gasnącej. Wiary ocenzurowanej z niektórych dogmatów, gdzie ludzie wierzą w swoje wymysły, wyobrażenia i oczekiwania. Dlatego jest to bój duszpasterski…’

‘Ludzie słuchają. Chcą słuchać. Ja zawsze zaczynam od jakiegoś pytania:
– co jest pierwszą potrzebą człowieka?
– co jest najważniejsze?
– po co się żyje?
Ludzie na te pytania nie znają odpowiedzi. Fundamentalnych odpowiedzi. I to jest początek katechezy. Krótkiej katechezy. Daje im się katechezę w kilku zdaniach. Przecierają oczy, bo tego nigdy nie słyszeli. Tak, jak w katechizmie: pytanie – odpowiedź. Wręcz definicja.’

‘Natura ludzka jest niezmienna. Natomiast zmienia nam się kontekst i moralnie jesteśmy słabsi. Jesteśmy zatruci rozmaitą bronią biologiczną, np. truciznami w jedzeniach, lekarstwach, więc jesteśmy słabsi, bardziej podatni na różne uszkodzenia, ale natura nasza jest niezmienna i przede wszystkim brakuje nam prawdy i męstwa. Jak będzie prawda królowała, to i męstwo się znajdzie i odbudujemy siebie jako ojczyznę i naród. Ale trzeba wpierw zanurzyć się w Prawdzie by podjąć obowiązki.’

‘Kolęda jest po to by podnieść złamanych. Na duchu.’

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!