Nowa, genialna inicjatywa prezydenta Dudy: Instytut Amnezji Narodowej

Na podstawie Twitter.com

Nawet nie chce mi się tego komentować, ale uważam, że powinni Państwo o tym wiedzieć:

 

Tekst ustawy o IPN:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981551016/U/D19981016Lj.pdf

 

Artykuły Konstytucji, na które powołuje się TK:

Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 42.
  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Czyli ukraińskich nacjonalistów obowiązuje zasada domniemania niewinności, ale niemieckich nazistów, funkcjonariuszy państwa komunistycznego – nie?

Może na tym właśnie polega ta tajemnicza “sprawiedliwość społeczna”, w odróżnieniu od sprawiedliwości bez dodatkowych przymiotników?

 

__

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).