Super c-19 czyli czekając na jeszcze większą pandemię

Kiedy stosunek osób zaszczepionych do niezaszczepionych w grupie wiekowej 10-60 lat, które są hospitalizowane z powodu Covid-19, zacznie gwałtownie rosnąć, będziemy wiedzieć, że rozpoczęła się pandemia super C-19. To najbardziej czułe kryterium!

−∗−

Tłumaczenie materiału ze strony dr Paula Alexandra jaki ukazał się pod wywiadem przeprowadzonym przez niego z wirusologiem dr Geertem Vanden Bossche. Znajdziemy tu wyjaśnienie skąd bierze się tzw. super c-19 i na czym ma polegać następna pandemia, która może ‘przebić’ swoją siłą poprzedniczkę.

____________***____________

 

PILNE: Dr Geert Vanden Bossche i dr Paul Alexander (6 lipca 2022r.) dyskututowali, dlaczego dzieciom NIE WOLNO podawać zastrzyków genowych COVID, ponieważ USZKODZĄ one ich silny, sprawny, WRODZONY układ odpornościowy

Przeciwciała szczepionkowe COVID mRNA, które nie są neutralizujące, osłabiają i wypierają wrodzone przeciwciała wrodzonego układu odpornościowego i uniemożliwiają „trening”, „edukację” potrzebną u dzieci

Dzieci będą krzywdzone i będą umierać z powodu tych zastrzyków przeciw COVID.

Wywiad:

 

Ze strony dr Geerta Vanden Bossche.

W skrócie, oto czego jestem w 100% pewien:

Obecna pandemia SarsCov-2 wciąż się rozwija, ponieważ jest pandemią „bardziej zakaźnych” wariantów, a tym samym zwiększa podatność zaszczepionych na infekcje (przeciwciała wzmacniające infekcję), jednocześnie zmniejszając podatność niezaszczepionych (trening wrodzonej odporności komórkowej przez kontakt z patogenem/przechorowanie).

 • W erze przed Omicronem widzieliśmy, jak dominuje więcej zakaźnych wariantów. Jednak dzięki przeciwciałom neutralizującym, zaszczepieni byli nadal chronieni przed chorobą. Jednak wraz z pojawieniem się Omicrona i jego rosnącej odporności na przeciwciała neutralizujące, zaszczepieni stali się bardziej podatni na infekcje. To, co obecnie widzimy, to bardziej zjadliwe warianty, które stają się dominujące (podwarianty Omicron BA.4 i BA.5[1]). Jednak dzięki neutralizującym zjadliwość przeciwciałom (które są takie same, jak te wzmagające infekcję górnych dróg oddechowych!), zaszczepione osoby były nadal chronione przed ciężką chorobą (np. w przypadku BA.1 i BA.2). Nie mam jednak wątpliwości, że wraz z rosnącą odpornością BA.4 i BA.5 na neutralizujące zjadliwość przeciwciała, zaszczepieni szybko staną się coraz bardziej podatni na tę zjadliwość.
  _
 • Ze względu na powtarzającą się aktywację układu odpornościowego u osób zaszczepionych przeciw C-19, kilka chorób zakaźnych może być obecnie rozprzestrzenianych bezobjawowo przez zaszczepionych. Ze względu na szeroko rozpowszechnioną bezobjawową transmisję w krajach o wysokim wskaźniku zaszczepionych i wynikający z tego wzrost presji infekcyjnej, odporność zależna od infekcji w niektórych podgrupach populacji nie wystarcza już do zapobiegania wielu zakażeniom. To w zasadzie powoduje globalne rozprzestrzenianie się wielu ostrych, samoograniczających się infekcji drobnoustrojami (np. „sezonowa” grypa, RSV, ale także infekcje wirusowe i bakteryjne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia w krajach, które przerwały program szczepień dziecięcych z powodu kryzysu Covid), a także niektórych ostrych, samoograniczających się chorób wirusowych (np. małpiej ospy, pandemicznej [ptasiej H5N1] grypy). Ponadto zmniejszenie liczby cytotoksycznych limfocytów T CD8 z powodu powtarzających się cykli ponownego zakażenia doprowadziło również do zwiększonego wskaźnika nawrotów/reaktywacji przewlekłych infekcji (np. choroby opryszczkowe + CMV, EBV, CMV, HIV, gruźlica…) i nawrotów lub przerzutów niektórych nowotworów w szczepionkach.
  _
 • W załączonym podsumowaniu dzielę się moimi uzasadnionymi przewidywaniami na temat wpływu tych pandemii na zdrowie w różnych podgrupach wysoce zaszczepionej populacji. Podczas gdy te nowe pandemie się rozwijają, wkrótce nadejdzie super pandemia C-19, przed którą ostrzegałem. W krajach wysoko zaszczepionych z pewnością przebije wspomniane pandemie. Dzieje się tak, ponieważ masowe zastępowanie „nabytej naturalnie przez infekcję” odporności na SarsCov-2 przez „niedoskonałą” odporność wywołaną szczepionką, napędza obecnie ewolucję pandemii C-19 w krajach o wysokim poziomie szczepień. Nie będzie tak w przypadku słabo zaszczepionych krajów, gdzie naturalna odporność została w dużej mierze zachowana, a populacja jest często znacznie młodsza (np. kraje afrykańskie).

Na koniec chciałbym powtórzyć moją radę:

 • Jeśli jesteś zaszczepiony na C-19: upewnij się, że masz dostęp do leków przeciwwirusowych i antybiotyków oraz że nawiązałeś kontakt z lekarzem, któremu możesz zaufać.
  _
 • Jeśli nie jesteś zaszczepiony na C-19: pod żadnym pozorem nie powinieneś przyjmować szczepionki przeciw grypie sezonowej, ponieważ szczepienie inaktywowanymi szczepionkami przeciw grypie drastycznie zwiększy ryzyko złapania ADEI [wzmocnienie zależne od przeciwciał] w przypadku narażenia na ptasią grypę. Pod żadnym pozorem nie powinieneś przyjmować niereplikującej szczepionki przeciwko ospie prawdziwej.[i] Ponieważ białka powierzchniowe ospy (wykorzystujące ospę krowią jako żywy, atenuowany immunogen) różnią się od tych, które zdobią ospę małpią, a ponieważ niereplikująca szczepionka indukuje przede wszystkim przeciwciała, możesz narazić się na realne ryzyko ADEI. Jednak osoby niezaszczepione na C-19 w ogóle nie potrzebują szczepienia na ospę (i nie potrzebują też szczepionki przeciwko ptasiej grypie – na wypadek, gdyby przemysł wymyślił szczepionkę przeciw grypie pandemicznej!) niezależnie od tego, czy w przeszłości otrzymali szczepionkę przeciwko ospie. Trening naszego wrodzonego układu odpornościowego przeciwko koronawirusowi (tj. SarsCov-2) podczas pandemii C-19 zapewni nie tylko silną wrodzoną ochronę immunologiczną przeciwko wirusowi grypy i wirusom ospy, ale także przeciwko innym glikozylowanym wirusom powodującym ostrą, samoograniczającą się infekcję (np. RSV, inne przeziębienia CoV). Mogę to wyjaśnić, ale to potrwałoby trochę dłużej. Po ekspozycji na ospę prawdziwą lub ptasią grypę, osoba niezaszczepiona na C-19, która jest w dobrym zdrowiu i doświadczyła łagodnych lub umiarkowanych objawów C-19 w wyniku wcześniejszej naturalnej infekcji („dzięki” pandemii C-19) może nadal doświadczyć łagodnej choroby, ale to wszystko! To po prostu indukuje dodatkowe przeciwciała, aby w pełni chronić cię następnym razem, podobnie jak robi to szczepionka z żywym atenuowanym wirusem. Istnieje nawet duże prawdopodobieństwo, że kiedy zostaniesz zaszczepiony żywą atenuowaną ospą prawdziwą, nie dojdzie do „zaszczepienia”, ponieważ wytrenowane komórki NK mogą natychmiast wyrzucić wirusa. Jednak wrodzony trening odpornościowy przeciwko CoV (np. SarsCov-2) nie chroni przed odrą, świnką, różyczką lub ospą wietrzną (MMRV – measles, mumps, rubella or varicella). Więc po prostu nadal zalecam zaszczepienie dziecka przeciwko tym chorobom wieku dziecięcego zanim wystąpią lokalne ogniska epidemii. Szczepienie MMRV w sytuacji wysokiego ciśnienia zakaźnego nigdy nie jest dobrym pomysłem i może być niebezpieczne dla dziecka. Nie zaleca się również szczepienia starszych dzieci / dorosłych / osób starszych tymi żywymi szczepionkami atenuowanymi, jeśli nie były wcześniej szczepione przeciwko tym chorobom. Tak więc ci, którzy nie otrzymali tych szczepionek w dzieciństwie i nie uzyskali naturalnej odporności w wyniku wcześniejszej naturalnej infekcji, są narażeni na ryzyko zarażenia się chorobą w przypadku wybuchu epidemii.
  _
 • Niezaszczepione osoby starsze i osoby wrażliwe (np. z chorobami współistniejącymi) są narażone na ryzyko zarażenia się chorobą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego wywołanym przez grypę lub RSV. Prawdopodobieństwo rozwoju ciężkiej choroby wzrasta, gdy wrodzony układ odpornościowy jest osłabiony, szczególnie w przypadku narażenia na wysoką presję infekcyjną (ta ostatnia mogłaby na przykład szybko narastać na obszarach o dużej gęstości zaludnienia, takich jak domy opieki). Dlatego zalecałbym jak najszybsze usunięcie twojego rodzica/dziadków z domów opieki.
  _
 • Żywa atenuowana szczepionka przeciwko ospie prawdziwej nie zadziała w przypadku szczepionek C-19, ponieważ komórki gospodarza zakażone wirusem szczepionkowym będą łatwo rozpoznawane i zabijane przez cytotoksyczne komórki T CD8, które są stale aktywowane ze względu na zwiększoną podatność zaszczepionych na ponowne zakażenie.
  _
 • Szczepienie dzieci na C-19 należy natychmiast przerwać. Szczepionki przeciw C-19 nie tylko w pełni zablokują neutralizację wirusa przez wrodzone przeciwciała, ale także nieodwracalnie uniemożliwią wrodzonym przeciwciałom (w połączeniu z wirusem) edukację wrodzonego układu odpornościowego opartego na komórkach (np. komórki NK). Zamiast tego przeciwciała szczepionkowe wzmocnią zakaźność wirusa i umożliwią wirusowi przebicie się przez wrodzoną obronę immunologiczną, powodując w ten sposób ciężki przebieg choroby C-19. Uniemożliwi również dziecku edukację swojego wrodzonego układu odpornościowego (kamień węgielny naturalnej odporności!) do rozpoznawania kilku innych (glikozylowanych) patogenów, jednocześnie odróżniając je od własnych antygenów. Może to prowadzić do poważnej choroby wywołanej przez kilka innych (glikozylowanych) patogenów, przeciwko którym dziecko nie było szczepione, a także do poważnej patologii immunologicznej! Nie będzie również możliwe szczepienie dzieci innymi żywymi, atenuowanymi szczepionkami dziecięcymi po zaszczepieniu ich przeciw Covid-19, ponieważ te szczepionki mogą wówczas powodować poważne choroby. Tak więc szczepionka przeciw C-19 może być wyrokiem śmierci dla małego dziecka!

Więcej szczegółów na temat tych zaleceń znajdziesz w pełnym opisie, nad którym wciąż pracuję.

Jeśli chodzi o ewolucję pandemii C-19, to jest właśnie to, co musisz śledzić, jeśli chcesz wiedzieć, kiedy wybuchnie pandemia super C-19:

Kiedy stosunek osób zaszczepionych do niezaszczepionych w grupie wiekowej 10-60 lat, które są hospitalizowane z powodu Covid-19, zacznie gwałtownie rosnąć, będziemy wiedzieć, że rozpoczęła się pandemia super C-19. To najbardziej czułe kryterium!

Sercem jestem z zaszczepionymi ludźmi. Jedynym sposobem na ominięcie złośliwego rozkwitu C-19 jest odpowiednia edukacja wrodzonych immunologicznych komórek efektorowych u zaszczepionego przy braku replikującego wirusa. Kluczowe będzie ich leczenie od samego początku objawów. Leczenie lekami przeciwwirusowymi wkrótce po zakażeniu może potencjalnie wytrenować ich wrodzony układ odpornościowy bez pobudzania ich przeciwciał wzmacniających infekcje [2].

[1] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.26.493539v1.full.pdf

[2] https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/q-a-17-what-advice-could-one-offer-to-vaccinees-in-the-event-that-an-immune-escape-sars-cov-2-variant-adapts-to-the-highly-vaccinated-population-such-as-to-enable-high-infectiousness-combined-with-high-virulence

‍[i] Więcej informacji na temat zatwierdzonych replikujących się i niereplikujących szczepionek przeciwko ospie prawdziwej: https://www.bavarian-nordic.com/pipeline/mva-bn.aspx ; https://www.cdc.gov/smallpox/clinicians/vaccines.html

Oryginalny artykuł można znaleźć na TSN TrialSite News https://www.trialsitenews.com/a/immuno-epidemiologic-ramifications-of-the-c-19-mass-vaccination-experiment-individual-and-global-health- konsekwencje.-1935ddcf

_____________

Tłumaczenie źródłowe ze strony

Dr Paul Alexander COVID News evidence-based medicine, July 6, 2022

Materiał na stronie internetowej rozmówcy

The immuno-epidemiological consequences of the mass vaccination experiment – summary, July 4, 2022

−∗−

Związane tematycznie:

Dr Andrew Wakefield – wywiad
Szczepionki dla dzieci są tak niebezpieczne, że CDC odmawia zbierania danych, aby wykazać, jak są bezpieczne. To nie żart. Wiedzą, że te szczepionki są niebezpieczne, a zbieranie danych tego nie […]

_____________

”Szczepić, szczepić, szczepić’ czyli czas na nieprzyjemne pytania
„Szczepionki przeciw Covid spowodowały 20 razy więcej poważnych skutków ubocznych i 23 razy więcej zgonów niż wszystkie inne szczepionki w ciągu ostatnich 20 lat łącznie”. […]

_____________

Dzwonek alarmowy czyli o czym kogut nie zapieje
Jest to długoterminowy spisek mający na celu oszukanie opinii publicznej, aby uwierzyła i spodziewała się, że przyszła pandemia o epokowych rozmiarach jest nieuchronna. Sam pomysł, że „naturalne” pandemie są nieuniknione, […]

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!