Orędzie Maryi dla Niemiec, przekazane Adamowi Człowiekowi 21. 11. 2013 r.

Tzw. Płacząca Matka Boża z Murnau, Bawaria

 

21 listopada 2013*

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

MATKA BOŻA: † W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was wszystkie, moje drogie niemieckie dzieci, z głębi Mojego Niepokalanego Serca. Z polecenia Bożego niosę wam słowa pełne nadziei, by was umocnić w waszym dążeniu i wysiłkach dla wypełnienia Woli Bożej wobec waszej ojczyzny.

Ojciec Przedwieczny w Swoim Planie ratunku narodów chce uratować Niemcy za sprawą Mojego Niepokalanego Serca — gdyż została mi powierzona ostateczna walka ze Smokiem. Moje Serce zatryumfuje także w Niemczech i dlatego TAK BARDZO PRAGNĘ, ABY MOJE NIEMIECKIE DZIECI WZYWAŁY MNIE JAKO REGINA GERMANIAE I CZCIŁY MNIE POD TYM TYTUŁEM.

Smok rozciągnął swą moc nad całym światem i nad wszystkimi ludami. Moje dzieci podążają za bestią, a odrzucenie Boga, głód sensacji, złość i kłamstwo stały się bronią diabła, za pomocą której zaciemnia on obraz prawdy. Wymazywanie Boga z pamięci, obojętność wobec Niego lub obrażanie Go narastają z każdym dniem, stając się otwartym buntem przeciw Niemu, przeciw Jego porządkowi
i harmonii. Ta strategia szatana nie omija żadnego mieszkańca ziemi.

Moje kochane niemieckie dzieci, zapowiedziany Triumf Mojego Niepokalanego Serca niesie ludziom nadzieję, o ile uczynią wszystko, o co ich proszę. Powtarzam wam: nie obrażajcie już więcej Boga i pokutujcie za wasze grzechy! To jest moje dzisiejsze wezwanie dla całej ludzkości. To jest też moje wezwanie dla moich niemieckich dzieci. Mój Boski Syn, w Swojej dobroci i opatrzności, obdarowuje was łaską Swego nieskończonego Miłosierdzia. Posyła mnie, abym dodała wam otuchy i przyniosła plan ratunku dla Niemiec. Ze względu na przywileje, które zostały mi udzielone z Tronu Trójcy Przenajświętszej, ofiarowuję wam swą macierzyńską pomoc i swe prowadzenie — o ile wezwiecie mnie jako waszą Królową.

JEŚLI UZNACIE MNIE ZA KRÓLOWĄ I PUBLICZNIE, POD TYM TYTUŁEM BĘDZIECIE WZYWAĆ MOJEJ POMOCY – MÓJ SYN NICZEGO WAM NIE ODMÓWI.

Życzenie Ojca Niebieskiego, a także moje macierzyńskie pragnienie, powinny rozpalić wasze serca płomieniem i umocnić waszą nadzieję. Nic nie jest w tej chwili ważniejsze, niż ratowanie dusz! Lecz, aby dusze mogły być ocalone, wymaga to prawdziwego nawrócenia. Plan ratunku Boga zawiera w sobie przywrócenie dawnego Bożego porządku rzeczy: aby wśród ludów i narodów, ponownie zbudować
na fundamencie Chrystusa społeczeństwa chrześcijańskie. Można to osiągnąć tylko przez Mojego Syna — dlatego przychodzę, przypominając wam moje słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Mój Syn wam powie”. A właśnie On pragnie, aby Moje Niepokalane Serce przekazywało wam łaski, których potrzebujecie i abym swoim przyjściem uprzedziła objawienie się Jego królewskiej Chwały. Skoro
publicznie grzeszycie, to również publicznie powinniście zadośćuczynić za wasze grzechy.

Pastor Ludwig Müller, od 1931 r. członek NSDAP zostaje mianowany biskupem Trzeciej Rzeszy, Berlin, wrzesień 1934 r.

Moje drogie Niemcy: powróćcie do swych chrześcijańskich korzeni i bądźcie jedni w wierze! Pojednajcie się z Moim Boskim Synem! Kościół Mojego Syna w waszej ojczyźnie potrzebuje modlitw — zwłaszcza waszych, moi synowie biskupi i kapłani, którzy często traktujecie prawdziwą wiarę
na poziomie lekcji religii. Moje dzieci, zaufajcie mi! Dajcie się prowadzić Mojemu Niepokalanemu Sercu. Wzywajcie mnie jako waszą Królową, a zobaczycie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego! Gdy przyjmiecie mnie i będziecie wzywać jako waszą Królową, obiecuję wam moją szczególną macierzyńską pomoc. Przypomnijcie sobie słowa z Apokalipsy — że Smok stanął przed Niewiastą — które znaczą też, że w przewrotny sposób przedostał się do wnętrza Świątyni i chce pożreć wszystko, co należy do
Boga. Kiedy świat staje się coraz bardziej ziemski [1], to zarażenie przenosi się również na dzieci Kościoła i narody. Dlatego Bóg posyła mnie do narodów jako królewską Pogromczynię wszystkich herezji: abym wsparła Kościół i poszczególne narody w walce przeciwko szatanowi. Jako Królowa jestem też bojowniczką o Królestwo Chrystusa. Jako Królowa, jako Regina Germaniae, jestem jak „wieża Dawidowa” — potężną Orędowniczką Króla!

W wyborach 1932 r. ludność katolicka Niemiec nie głosowała na NSDAP. Hitler im tego nie zapomniał…

Gdy członkowie mistycznego Ciała Mojego Syna, jak również członkowie ziemskich społeczeństw, złożą całą nadzieję w Bogu — wtedy będą mogli narodzić się na nowo i znów Chrystus stanie pośrodku między nimi.

Rozważcie moje słowa i czyńcie wszystko, aby wypełnić życzenie Ojca Przedwiecznego. Uznajcie mnie za waszą Królową! Przyjmijcie moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. †

 

Podał: Pokutujący Łotr

  (za: Adam Człowiek. Oto czynię wszystko nowe.  Orędzia z lat 2013-2014, Inst. Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2015. Nihil obstat Ks.Abp. Andrzej Dzięga 5 maja 2015 r.)
Wszystkie przypisy i wyróżnienia w druku za oryginałem.

————————-

[*] 20 listopada 2013 r. Kościół ewangelicki w Niemczech obchodził Dzień
Pokuty i Modlitwy (niem. Buß- und Bettag), będący odpowiednikiem katolickiej
uroczystości Wszystkich Świętych. Jednak, pomimo kwiatów i zapalonych
lampek, cmentarze tego dnia są w Niemczech puste. Jest to święto ruchome,
przypadające na środę przed ostatnią sobotą miesiąca, w niektórych landach
(Saksonia) wciąż jeszcze związane z dniem wolnym od pracy [red.].
[1] W sensie : świecki, ulegający desakralizacji i laicyzacji.

 

O autorze: pokutujący łotr