Orędzie Maryi dla Rosji, przekazane Adamowi Człowiekowi 13. 11. 2013 r.

Figura Matki Bożej z Fatimy na placu Czerwonym w Moskwie, grudzień 1996 r. Fot. Janusz Rosikoń

 

13 listopada 2013 [*]

 MATKA BOŻA: † Pisz, człowiecze!

Moje drogie dziecko i moje drogie dzieci, dzisiaj przynoszę wam moje słowa wraz z prośbą, abyście nadal modlili się za Rosję. Pragnę, abyście z jeszcze większą powagą wsłuchali się w moją matczyną prośbę, którą wyraziłam w Fatimie. Bóg ma szczególny plan związany z tym narodem, a ja także w nim pragnę królować i objawić mu Tryumf Mojego Niepokalanego Serca.

     PONIEWAŻ LUDZKOŚĆ NIE ODPOWIEDZIAŁA NA MÓJ APEL, ROSJA ROZSZERZYŁA SWOJE BŁĘDY i nadal myśli o swej ziemskiej potędze, aby uciskać inne narody. Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że mimo błędów i zła, Rosja pozostaje nadal szczególnym przedmiotem łaski i troski Ojca Niebieskiego. Inaczej nie prosiłby mnie i nie posyłał na ziemię, abym nawoływała do modlitwy za ten naród, który wiele wycierpiał.

Niszczenie kościelnych dzwonów, Żytomierz, okres Rewolucji bolszewickiej 1917 r.

Dziś więc przychodzę do was z moimi słowami i proszę, abyście je dobrze rozważyli w swoich sercach, a przez to zrozumieli, jaki jest Plan Boży związany z narodami Europy; abyście uświadomili sobie, jak ważną rolę odgrywa w tej walce Moje Niepokalane Serce oraz jaki jest mi miły Tytuł Królowej -Patronki Europy.

Moje dzieci, Boży Plan dotyczy ludów i narodów, dla których Bóg przygotował ratunek. Wszyscy są bowiem Jego  i moimi dziećmi i choć okazują bunt i sprzeciwiają się Bożemu Prawu, to Miłosierna Miłość woła do nich, aby pomimo błędów i okropności grzechu, zaufały Bożej Opatrzności i pokutowały za swe grzechy. W tym znaczeniu — wypełnienia Woli Bożej — przychodzę do ludów i narodów Rosji jako Caryca Rosji wraz z Moim Niepokalanym Sercem.

Dlaczego Bóg pragnie zamanifestować Tryumf Mojego Niepokalanego Serca także nad narodami Rosji i wzywa do jej nawrócenia? Ponieważ, moje dziecko i moje dzieci:

     KOŚCIÓŁ MOJEGO SYNA NA WSCHODZIE NIE UZNAJE NABOŻEŃSTWA DO MOJEGO             NIEPOKALANEGO SERCA!

Moje dzieci [w Rosji – przyp. red.] odnoszą się z wielkim szacunkiem do moich wizerunków, oddają mi cześć i zaufanie, nazywają mnie Nieskalaną, lecz nie uznają, że cała jestem Niepokalanym Poczęciem.

Odział bolszewicki rabuje kościół pod Moskwą, okres Rewolucji bolszewickiej 1917 r.

BŁĘDY, KTÓRE ZOSTAŁY NARZUCONE MOJEJ ROSJI  a które ona przyjęła i rozpowszechniła poprzez tych, którzy mieli te same dążenia, by swe panowanie narzucić całemu światu — w konsekwencji grzechu i niewysłuchania mojej prośby, zakorzeniły się mocno w umysłach narodów. W następstwie tego otworzyły drogę do otwartej i publicznej działalności Smoka i jego zwolenników. Tym samym otworzył się kolejny etap apokaliptycznych wydarzeń w historii całej ludzkości.

Przed jeszcze dalszymi — pragnę was ostrzec, moje dzieci, gdyż tak wiele dusz ginie, tak wiele dusz wpada do piekła. Ja pragnę ocalić, w Imię Mojego Boskiego Syna, jak najwięcej dusz! Pragnę ocalić także dzieci mojej umiłowanej Rosji. Szatan też chce rozegrać swój plan, dlatego walka o nawrócenie Rosji trwa, moje dzieci! Gdy mój umiłowany Wikariusz Mojego Syna na ziemi ogłosił, aby wzywano mnie jako Królową Pokoju [1], przyszłam do Cova da Iria [2] z orędziem pokoju, aby wezwać całą ludzkość do modlitwy, pokuty i wynagrodzenia. Mój Syn posłał mnie, abym zwiastowała narodom ziemi nadzieję na pokój — który zależał, i nadal zależy, od nawrócenia Rosji. Jej nawrócenie będzie znakiem początku końca światowej działalności Smoka-starego węża.

Moje dzieci, wierzący lud Rosji przetrwał prześladowania i okazał się mocny krwią swoich męczenników. Dlatego TEN LUD TAK BARDZO UMIŁOWAŁAM I NAD NIM PRAGNĘ ROZCIĄGNĄĆ SWÓJ MATCZYNY PŁASZCZ,  ABY Z CAŁYM ODDANIEM MOGLI MNIE WZYWAĆ JAKO SWOJĄ CARYCĘ. Aby mogli to uczynić, ich akt zawierzenia czy konsekracji musi być poparty szczerą modlitwą i pokutą. Taki też jest duchowy wymiar prośby o wynagrodzenie Mojemu Niepokalanemu Sercu za wszelkie zniewagi, zanoszonej w pierwsze soboty miesiąca. Tym moim dzieciom, które praktykują to nabożeństwo, przypominam, że ma ono charakter pokutny, a także, aby nie zapominali o drogiej mojemu Niepokalanemu Sercu Rosji.

Moje Niepokalane Serce zatryumfuje, a ten Tryumf będzie nad wszystkimi narodami!

Moje dzieci, Boże zamysły są o wiele głębsze, niż wy je spostrzegacie, gdyż rozciągają się w całej zbawczej historii ludzkości. Dlatego przychodzę do was z moimi słowami, abyście je rozważali i nie ustawali w modlitwie.

Kocham was i błogosławię z mojego matczynego Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. †

Podał: Pokutujący Łotr 

  (za: Adam Człowiek. Oto czynię wszystko nowe.  Orędzia z lat 2013-2014, Inst. Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2015. Nihil obstat Ks.Abp. Andrzej Dzięga 5 maja 2015 r.)

 


[*] Orędzie Matki Bożej przekazane 13 listopada 2013 r. można połączyć z trzema ważnymi faktami historycznymi: – w nocy z 7 na 8 listopada 1917 r. wybuchła w Sankt Petersburgu rewolucja październikowa (według obowiązującego wtedy w Rosji kalendarza juliańskiego było to z 25 na 26 października — stąd nazwa);
– 11 listopada Polacy obchodzą Święto Niepodległości, dla upamiętnienia odzyskania przez naród polski w 1918 r. niepodległego bytu państwowego;
– 13 listopada, Kościół katolicki w Polsce obchodzi wspomnienie pierwszych męczenników polskich (św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna — tzw. Świętych Polskich Braci Męczenników).
[1] Tytuł „Królowa Pokoju” wprowadził papież Benedykt XV w 1917 r.
[2] Cova da Iria — pole należące do rodziny Łucji Santos w Fatimie, w Portugalii.
Wszystkie przypisy i wyróżnienia w druku za oryginałem.

O autorze: pokutujący łotr