Znikająca Bułgaria

Wczoraj [6.01.2022] ukazały się w sieci dwa artykuły omawiające sytuację demograficzną w Bułgarii. Opierały się one na wstępnych wynikach spisu, który odbył się w roku 2021. Pierwszy tekst ukazał się w portalu Balkan Insight {TUTAJ(link is external)} pod tytułem “Bulgaria’s Population Shrinks by 11.5 per cent in Decade”. Drugi to publikacja w IntelliNews {TUTAJ(link is external)} “Bulgaria’s population shrinks to historically low 6.5mn”.

Bułgaria wyludnia się w zdumiewająco szybkim tempie. Balkan Insight podaje, że najwięcej ludzi mieszkało w Bułgarii w 1985 roku. Było ich wtedy 8,948,649. Oznacza to, ze w ciągu ostatnich 36 lat populacja tego kraju zmalała o ponad 27%. Co więcej ludność szybko się starzeje:

“Today, 23.9 per cent of the population is over 65 and only 14 per cent are below the age of 17. Women represent 52.1 per cent of the population and men 47.9 per cent. Some 74 per cent of the people live in towns.”.

W IntelliNews opisano powody spadku liczby ludności w ostatniej dekadzie: “The natural growth of Bulgaria’s population was -448,000 people, which contributed 53% to the total decrease. The remaining 47% of the decrease was the Bulgarians who have left the country in the past ten years.”.

Niski przyrost naturalny oraz emigracja mniej więcej w równym stopniu przyczyniają się do wyludnienia Bułgarii.

Już w październiku 2009 napisałam notkę “Demograficzna zemsta komunizmu” {TUTAJ(link is external)}. Zwracałam w niej uwagę na demograficzne załamanie w krajach postkomunistycznych. Już wtedy Bułgaria była jednym z najbardziej jaskrawych przykładów tego zjawiska. Jak teraz widać, od tego czasu sytuacja w tym kraju jeszcze się pogorszyła.

O autorze: elig