Fałszywka czyli po co to wszystko

Mimo znacznych różnic zachodnie elity powszechnie zgadzały się co do moralnej konieczności ochrony ludzi przed potencjalnym nadużywaniem władzy przez tych, którzy kontrolowali społeczne narzędzia przymusu, takie jak policja i wojsko. Wydaje się, że już tak nie jest.

−∗−

W menu na dziś danie gospodarcze. Próba, tym razem ekonomicznego, wyjaśnienia zachodzących obecnie procesów. Dlaczego rządzący, czy jak kto woli, stojące za nimi tzw. ‘elity’, zdecydowały się na zapoczątkowanie całej serii wydarzeń z jakimi mamy do czynienia i jaką rolę pełnią w tym wszystkim paszporty szczepień – o tym w felietonie Jeffreya Barretta.

Zapraszam do lektury.

_______________***_______________

Szczepionka to bubel

Z biegiem czasu coraz więcej dowiadujemy się o szczepionkach przeciw Covid 19 i samym Covid 19. Do tej pory najważniejszą i najbardziej zaskakującą informacją na temat tych szczepionek jest to, że nie zapobiegają one zarażaniu się lub przenoszeniu wirusa. Ironia polega na tym, że CDC, agencja rządowa, chętnie to przyznaje, ale inne sektory rządowe zachowują się tak, jakby ta nowa, niezwykle ważna informacja w ogóle nie istniała.

Weźmy na przykład OSHA Bidena, która zanim została tymczasowo wstrzymana wyrokiem Sądu Okręgowego, nakazywała niezaszczepionym pracownikom prywatnych firm (ale nie zaszczepionym), poddawanie się kłopotliwym cotygodniowym testom na Covid, mimo że część administracji rządowej przyznawała, że zaszczepieni przenoszą wirusa równie łatwo, jak niezaszczepieni. Całe moralne uzasadnienie zmuszania ludzi do wzięcia szczepionki ma polegać na ochronie innych, nawet jeśli „niezdecydowani” nie chcą ryzykować zaszczepienia z powodu narastającego problemu zgonów i poważnych obrażeń związanych ze szczepionką. Teraz już wiemy, że szczepionka to bubel. Chociaż może zmniejszyć objawy Covid, nie może zapobiec zarażaniu i przenoszeniu Covid przez zaszczepionych. A jednak rząd zachowuje się tak, jakby żadna z tych rzeczy nie miała miejsca i nadal narzuca surowe nakazy tym, którzy nie chcą grać w ruletkę szczepionkową i ryzykować powikłania poszczepienne.

Z biegiem czasu staje się coraz bardziej oczywiste, że powodem, dla którego administracja Bidena wyraźnie nie „podąża za nauką” jest to, że irracjonalne i prawdopodobnie niekonstytucyjne nakazy szczepień dotyczą nie tyle zdrowia publicznego, ale, co bardziej prawdopodobne, wdrożenia uniwersalnego programu identyfikacji cyfrowej, który rządy nazywają „paszportami szczepień”.

Aby zrozumieć, dlaczego rząd wydaje się być zdeterminowany, aby oznaczyć każdego obywatela w każdym wieku cyfrowym identyfikatorem, najpierw trzeba zrozumieć ewolucję postaw elit politycznych w krajach zachodnich. Wydaje się, że elity te tracą wiarę w klasyczny liberalny nacisk na indywidualną wolność człowieka, który był intelektualnie pielęgnowany na Zachodzie przez takich myślicieli, jak Kant, Voltaire, Locke, Bastiat, Mill czy Spencer, i osiągnęły swój najczystszy, trwały wyraz polityczny w amerykańskiej republice konstytucyjnej [American Constitutional Republic]. Istotą tej rewolucji w myśli politycznej i praktyce jest to, że zapewniła ona zwykłym ludziom ochronę przed potencjalnym nadużywaniem władzy przez ich rządzące elity. Takie zabezpieczenia obejmowały teorię polityczną, która prawa jednostki czerpała z korzeni prawa naturalnego i Woli Bożej, a także praktyczne instytucje, takie jak podział władzy między stany i rząd centralny, dalszy podział tych uprawnień między władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, rządy prawa, sądy, Kartę Praw, prawo do prywatności, prawo własności, wybory i tak dalej.

Mimo znacznych różnic zachodnie elity powszechnie zgadzały się co do moralnej konieczności ochrony ludzi przed potencjalnym nadużywaniem władzy przez tych, którzy kontrolowali społeczne narzędzia przymusu, takie jak policja i wojsko. Wydaje się, że już tak nie jest. Zachodnie elity ze świata polityki, handlu i mediów regularnie spotykają się na imprezach i „zjazdach szkoleniowych” [training schools] sponsorowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), aby przedyskutować potrzebę stworzenia zupełnie nowego rodzaju społeczeństwa, w którym ludzie nie posiadają żadnej własności osobistej, niewielką lub żadną prywatność osobistą, są w dużym stopniu zależni od swoich rządów w zakresie towarów i usług, które konsumują, lokalizacji ich domów oraz tego, gdzie i jak często mogą podróżować. Cała ta nieliberalność [illiberalism] jest sformułowana w kategoriach nowego rodzaju „zrównoważonego”, „inkluzywnego”, „sprawiedliwego” quasi-utopijnego społeczeństwa, podobnego do mglistych wizji, które Marks snuł w swoich wczesnych pismach.

Powodem tego porzucenia tradycyjnych zachodnich ideałów wydaje się być ich przekonanie, że te ideały już nie działają w erze po II wojnie światowej. Na początku tej ery zachodnie elity nadal były w dużej mierze przywiązane do swobód obywatelskich, ale ich zaangażowanie w wolność gospodarczą i ograniczone rządy było znacznie mniejsze niż w przypadku wcześniejszych pokoleń przywódców. Następnie elity po II wojnie światowej w coraz większym stopniu zaczęły dążyć do poszukiwania i utrzymania swojej władzy, twierdząc, że mogą czynnie zapewnić swoim wyborcom poziom bogactwa materialnego, bezpieczeństwa ekonomicznego i ogólnego „bezpieczeństwa” społecznego, jakiego nigdy wcześniej nie widziano w historii ludzkości. Ekonomicznym uzasadnieniem tych narastających obietnic była forma neokeynesizmu. Ekonomista John Maynard Keynes nie ufał rynkom, że poprawią się podczas powtarzających się cykli koniunkturalnych, dlatego zalecał, aby rząd zadłużał się w celu „pobudzenia” stagnacyjnych gospodarek z recesji, a następnie spłacał ten dług podczas kolejnych boomów i nadwyżek budżetowych zapewnionych przez zapobiegawczych menedżerów gospodarczych. Zachodni politycy szybko zapomnieli o tej części dotyczącej „spłacania” i stopniowo na przestrzeni powojennych dziesięcioleci zwiększali dług publiczny do zdumiewających poziomów, jakie widzimy dzisiaj. Zachodnie banki centralne również tłumiły stopy procentowe, zachęcając w ten sposób prywatne firmy i konsumentów do nakładania bezprecedensowego prywatnego długu na bezprecedensowy dług publiczny.

Dziś europejskie i japońskie rynki obligacji są w takim chaosie, że tylko ich banki centralne będą skupować dług rządowy. I jak ekonomiści wskazywali od lat, rządy nie są w stanie zapłacić za wszystkie te obietnice, złożone swoim wyborcom, a dotyczące przyszłych świadczeń, takich jak emerytury, opieka medyczna i inne udogodnienia “od kołyski aż po grób“. Sam amerykański rząd federalny ma, pod pewnymi względami, przepaść 200 bilionów między przyszłymi oczekiwanymi przychodami, a przyszłymi obiecanymi świadczeniami. Nic dziwnego, że dzisiejsze zachodnie elity rezygnują z tradycyjnych zachodnich swobód, ponieważ wiedzą, że gdy nadejdą ciężkie czasy, masy użyją tych swobód, takich jak wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność protestu, sądy i wybory, jako broni do odwetu na „układach” u władzy.

Oczywiście establishment nie chce rezygnować ze swojego bogactwa, statusu czy władzy, musi więc znaleźć jakiś sposób na pozbawienie mas tych niebezpiecznych przywilejów, sprawowanie nad nimi większej władzy i przekształcenie ich z wolnych obywateli w poddanych.

__________________

The Vaccine is a Dud, Jeffrey Barrett, January 6, 2022

 

Uzupełnienia:

Wzór na pandemię czyli jak zbudować iluzję
Ponad wszystkimi innymi iluzjami, głównym oszustwem jest: „epidemia to jedna choroba lub zespół wywołany przez jeden bakcyl”. Sprzedaje się to z pomocą nieustannej propagandy. Większość ludzi się na to nabiera. […]

__________________

Paszport szczepień czyli bezsens kontroli
Jak wielu już wskazało, krętactwo szczepionkowego paszportu ma wszystko to, co jest związane z kontrolowaniem stada – myślę, że wynika to z tendencji tych degeneratów, którzy stanowią naszych „najlepszych ludzi”, […]

__________________

‘Chodzi o okrucieństwo’ czyli to dopiero początek
Klasa rządząca nie ustępuje i coraz częściej wzywa przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, aby pomogły im rozwinąć trwałe państwo niewolników. −∗− Do kogo należysz, jeśli nie masz nic do powiedzenia na […]

__________________

Nowa Normalność – droga do totalitaryzmu
Obserwowaliśmy, jak Nowa Normalność przekształciła nasze społeczeństwa w paranoidalne, patologiczne, autorytarne dystopie, w których ludzie muszą teraz pokazać swoje „dokumenty”, aby obejrzeć film lub wypić filiżankę kawy i publicznie pokazać […]

__________________

Szwedzka lekcja czyli nigdy im nie wierz
Wszystko sprowadza się do manipulacji – zmuszania wątpiących, aby krok po kroku przyznawali się do twoich narracji, nie zdając sobie sprawy, że to robią. −∗− W menu na dziś danie […]

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!