Słowo od Jezusa (3)

8 września 2021 [16:30]
Jennifer notuje:

Moje dziecko, świat wszedł w czas przejścia (przekształcenia). Na ludzkość nadszedł dzień, godzina Apokalipsy, kiedy zasłony oszustwa spadną, a Mój lud ujrzy wszystko to, czym został zaślepiony. Mówię wam [z naciskiem], że liczni będą lamentować na sam widok tego, co dawało im powód do samozadowolenia. Wielu będzie się dziwować, dlaczego ich Stwórca na to pozwolił, ale mówię wam, że nie ingeruję w wolną wolę człowieka, ponieważ Ja jestem Jezus. Moje dziecko, Moja męka, śmierć i zmartwychwstanie były największym aktem miłości. Ci, którzy Mnie zabijali, wierzyli, że wyświadczają światu sprawiedliwość, a przecież Moja śmierć przyniosła ludzkości miłosierdzie. Czy widzisz, że drogi człowieka nie zawsze są Moimi drogami? Świat nie zważał na Moje ostrzeżenia, nie przestrzegał Moich przykazań i nie żył przesłaniem Ewangelii. Wysłałem Moją Matkę, aby oświetliła drogę i pokazała światu, że twoja jedyna nadzieja [o, człowiecze] jest w Jej Synu, bo Ja jestem Jezus. Świat zastąpił moralność przyjemnością człowieka. Skromność i dyscyplina zanikły, a mężczyźni nie są już zwierciadłem przywódczej postawy św. Józefa. Nadeszła pora na przebudzenie świata i każdy zakątek tej ziemi zatrzęsie się wskutek gniewu Mojego Ojca. Wieś po wsi, miasto po mieście, kontynent po kontynencie, doświadczą wstrząsów a potrwają [one] tak długo, jak Moja pasja. Mój kościół będzie wydawał się rozpadać, ale pamiętaj, że tam, gdzie jest [nawet] dobry fundament, nie każdy kawałek drewna pozostaje zdrowy. To dzięki Mojej Matce wszelki spróchniały element zostanie usunięty, a to, co pozostanie, zachowa się już na wieczność. Nadeszła pora scalenia świata przez Różaniec, a kiedy ludzkość zjednoczy się w tej modlitwie, to [niezawodnie] trafi do tabernakulum Mojej miłości, Eucharystii, bo Ja jestem Jezus i Moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.

O autorze: Geminiano