Orędzie z Trevignano Romano, 24 sierpnia 2021

Trevignano Romano, 24 sierpnia (2021)

Nauczanie Antychrysta – Luca Signorelli (1501) Orvieto, kaplica San Brizio (fragm. fresku)

Moja córko, dziękuję ci, że przyjęłaś mnie do swojego serca. Przychodzę do was by ostrzec raz jeszcze waszych braci, aby pozostali zjednoczeni. Czasy, które nadejdą, będą gorsze niż obecne, katastrofy, których będziecie świadkami, bardzo was dotkną, płaczę, bo widzę to wszystko, widzę też, jak grzech szerzy się po świecie, nie ma już sumienia, nie ma już szacunku dla siebie nawzajem, jesteście zdezorientowani i przerażeni, miotacie się w rozpaczy,  nie rozumiejąc, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie wszystkie rzeczy zostały wam objawione; stopniowo, gdy będziecie silniejsi  i zdolni do rozumowania, inne rzeczy zostaną wam odsłonięte. Moja córko, musisz powiedzieć swym braciom, by nie porzucali wiary, ale się jej trzymali; abyście przebaczali sobie nawzajem, bo gdy nadejdzie czas, musicie być gotowi. Wkrótce nadejdzie czas wejścia Antychrysta, będzie to człowiek bardzo bliski Kościołowi, będzie on pośrednikiem pokoju w czasie wojny i wtedy zrozumiecie, że nie wolno wam nigdy patrzeć mu w oczy, nie dajcie się oszukać jego miłemu usposobieniu. Moja córko, to wszystko nie potrwa długo, bądź więc silna i bądź światłem dla świata, modlitwa wspólnotowa ci w tym pomoże, nie izoluj się, ale zawsze bądź w jedności z braćmi.  Módlcie się dużo za Kościół, za Włochy, bo tam będą prześladowania chrześcijan i za Amerykę, która odwróciła się od Boga, szerząc i kochając grzech.  Teraz błogosławię cię razem z twoim małżonkiem, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen.

Przekł.  symult. z j. ang. w por. z oryg. wł.  Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr