Witamy w przyszłości czyli twój przewodnik po Nowomowie

Nowomowę w pełni zobaczyć możemy jedynie w systemach totalitarnych, jednak jej elementy widać nawet w dojrzałych demokracjach, szczególnie tam, gdzie władza przemawia z pozycji siły i dąży do przewodzenia swym obywatelom.

NOWOMOWA – marzenie totalitaryzmu, przestroga dla demokracji,
Kamil Mirowski, Instytut Politologii UMK

−∗−

W menu na dziś danie słownikowe. Artykuł z 2016r. podający podstawowe przykłady współczesnej  Nowomowy. Warto mieć to zjawisko na uwadze, tym bardziej, że w obecnym czasie ‘pandemicznym’ wciąż się rozwija i stanowi jeden z budulców Nowej Normalności.

Zapraszam do lektury (i własnych propozycji w komentarzach).

_______________________***_______________________

 

Witamy w przyszłości: twój podstawowy przewodnik po nowomowie

W tych gorączkowych, zmieniających się obecnych czasach może być trudno dokładnie prześledzić to, co współcześni dziennikarze próbują powiedzieć. Kiedy wychodzimy poza archaiczną koncepcję języka, do bardziej oświeconego wieku, w którym znaczenie jest subiektywne i oparte na uczuciach, musimy nauczyć się przyjmować bardziej wrażliwy i ekspresyjny leksykon języka angielskiego. W tym celu przedstawiamy podręczny przewodnik – biblię tłumacza dla turystów w tym Nowym Wspaniałym Świecie.

Aggression Agresja
Jedyny czynnik motywujący dla większości, jeśli nie wszystkich, działań militarnych podejmowanych przez „państwo autokratyczne”. Nawet działania, które na pierwszy rzut oka wydają się być defensywne lub neutralne, są podejmowane wbrew „społeczności międzynarodowej” i dlatego są agresywne.

Autocracy Autokracja
Rząd lub państwo narodowe, które jest „antydemokratyczne”, tj. przeciwne „humanitaryzmowi” (patrz poniżej) i odmawia pokłonienia się przed wolą „społeczności międzynarodowej” (patrz poniżej). Należy zauważyć, że niektóre autokracje mogą wydawać się „demokracjami”, posuwając się nawet do tego, że ich przywódcy są wybierani przez znaczną większość.

Banks Banki
Wysoce godne zaufania i niezrównanie łagodne instytucje, które mają całkowitą kontrolę nad wartością, produkcją i dystrybucją twojej waluty. Pomagają napędzać gospodarkę, tworząc fałszywe pieniądze z powietrza i pożyczając je na wysokie stopy procentowe. Należy zwrócić uwagę na ich upór, aby pieniądze, które im zwracasz, były prawdziwe.

Billionaire Miliarder
Amerykański oligarcha.

Corruption Korupcja
Coś, co nigdy nie zdarza się tutaj i zawsze dzieje się gdzie indziej.

Conspiracy Spisek
Coś, co nigdy nie zdarza się tutaj i zawsze dzieje się gdzie indziej.

Conspiracy Theorist Teoretyk spiskowy
Mężczyzna, kobieta lub dziecko, którzy wierzą (fałszywie), że może tu dojść do „spisku”.

Debt Dług
Siła napędowa nowoczesnych, cywilizowanych, zaawansowanych gospodarek. Bardziej staroświeckie gospodarki (znajdujące się głównie w „autokracjach”) koncentrują się na produkcji, wytwarzaniu, handlu i zasobach.

Defense Obrona
Jedyny czynnik motywujący stojący za większością, jeśli nie wszystkimi działaniami militarnymi podejmowanymi przez „demokratyczne” narody – zwłaszcza te, które są członkami NATO lub częścią „społeczności międzynarodowej”. Chociaż niektóre z tych działań mogą wydawać się „agresywne”, żadna prawdziwa „demokracja” nigdy nie poparłaby militarnej „agresji”. Akty, które wydają się „agresywne”, są jedynie wyprzedzającymi ruchami obronnymi, wykonywanymi z najgłębszym ubolewaniem. Zobacz też: bezpieczeństwo narodowe.

Democracy Demokracja
Każdy naród należący do „społeczności międzynarodowej” i/lub NATO lub sprzymierzony z nim. Wielu regionalnych sojuszników społeczności międzynarodowej może wydawać się teokracjami lub monarchiami, ale w głębi serca nadal są demokracjami. „Społeczność międzynarodowa” nigdy nie sprzymierzyłaby się z ludźmi, którzy nie podzielają ich podstawowych wartości.

Election Wybory
Proces, dzięki któremu ludności „demokracji” wolno wybrać, który rzecznik korporacyjny będzie udawać, że podejmuje decyzje przez następne 4 lub 5 lat. Ważne jest, aby pamiętać, że „autokracje” mogą JAWIĆ SIĘ jako te, które przeprowadzają wybory, ale one nigdy nie są uczciwe i zawsze sfałszowane. Wybory w „demokracjach” są zawsze uczciwe, nawet jeśli wydają się sfałszowane. Ostatecznym arbitrem sprawiedliwości wyborczej jest „społeczność międzynarodowa”.

Equality Równość
Siła napędowa polityki wewnętrznej każdej prawdziwej „demokracji”. Bardzo ważne jest, aby mężczyźni, kobiety i dzieci o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym musieli pracować równie długo, za równie niskie pensje, aby spłacać równie wyniszczający dług, i aby byli skazani na tak samo długi pobyt w więzieniu, jeśli tego nie zrobią.

Freedom Wolność
Dawniej: wiara, że ​​indywidualna suwerenność jest niezbędna i że prawdziwą wartość społeczeństwa można zmierzyć jedynie zdolnością każdego człowieka do myślenia, odczuwania i mówienia cokolwiek zechce, bez obawy przed zemstą.
Współczesne użycie: stan i istota życia w „demokracji”. Każdy członek „społeczności międzynarodowej” cieszy się nieograniczoną wolnością. Jeśli jednak nie przeprosi za „autokrację”, „terroryzm” lub szerzenie „teorii spiskowych”, unieważnia swoją wolność i podlega „sprawiedliwości” (patrz poniżej).

Guns (civilian) Pistolety (cywilne)
Dawniej: ważne narzędzia w walce o ochronę wolności przed tyranią.
Współczesne użycie: Niebezpieczne, korupcyjne, brutalne przedmioty cenione tylko przez teoretyków spiskowych, terrorystów i ludzi, którzy nienawidzą dzieci.

Guns (governmental) Pistolety (rządowe/państwowe)
Ważne narzędzia w walce o ochronę „bojowników” przed „autokracją”. Niezwykle ważna działalność eksportowa (patrz też: bomby).

Humanitarianism Humanitaryzm
Powód, dla którego „społeczność międzynarodowa” wypowiada wojnę krajom rozwijającym się, bogatym w zasoby naturalne.

Imperialism Imperializm
Powód, dla którego „społeczność międzynarodowa” wypowiadała wojnę krajom rozwijającym się, bogatym w zasoby naturalne.

International Community Społeczność międzynarodowa
Ameryka Północna, Europa Zachodnia i Oceania.

Insurgents Powstańcy
Ludzie, którzy odrzucają demokratyczny proces „wyzwolenia” (patrz poniżej) poprzez „humanitarne bombardowania”. Często narzędzia „autokracji”.

Iraq Irak
Nowo zdemokratyzowane państwo, wolne od „autokracji”, ale wciąż cierpiące z powodu „powstania”.

Justice Sprawiedliwość
Proces, w ramach którego drobni przestępcy są więzieni lub skazywani przez głównych przestępców.

Liberation Wyzwolenie
Proces, w którym „humanitarne bombardowania” zamieniają „autokrację” w „demokrację”.

Libya Libia
Nowo zdemokratyzowane państwo, wolne od „autokracji”, ale wciąż cierpiące z powodu „powstania”.

Moderates Umiarkowani
Religijni fundamentaliści i/lub psychopatyczni najemnicy, którzy wierzą w egzekucje więźniów, palenie heretyków i spożywanie ludzkich narządów… ale robią to tylko w Syrii.

National Security Bezpieczeństwo narodowe
Niezbędne uwzględnienie każdej „demokracji” – żaden obywatel „społeczności międzynarodowej” nie może naprawdę cieszyć się „wolnością” lub „równością”, jeśli ich bezpieczeństwo narodowe jest zagrożone. W związku z tym rządy „demokratyczne” muszą czasami wypowiadać wojny „obronne”, aby je utrzymać. „Autokracje” często fałszywie powołują się na bezpieczeństwo narodowe jako usprawiedliwienie militarnej „agresji”.

NATO
Czysto „obronny” sojusz wojskowy, któremu „społeczność międzynarodowa” powierza zadanie „wyzwalania” „autokracji” poprzez „humanitarne bombardowania” i zapewnienie globalnego „pokoju” poprzez wydawanie miliardów w wyimaginowanej walucie na bardzo realną broń wojenną.

Neo-Liberal Neoliberał
Stary konserwatysta.

Oligarch Oligarcha
Rosyjski miliarder.

Pariah Parias
Państwo lub osoba, która nie jest przyjacielem „społeczności międzynarodowej”, a zatem musi polegać wyłącznie na pozostałych 2/3 świata w stosunkach handlowych i dyplomatycznych.

Propaganda
Coś, co nigdy nie zdarza się tutaj, a zawsze dzieje się gdzie indziej.

Peace Pokój
Aspiracje, które można osiągnąć tylko poprzez nieustanną wojnę.

Rebels Rebelianci/bojownicy
Islamscy fanatycy, ruchy antyrządowe, zagraniczni najemnicy i prawicowe milicje działające w ramach „autokracji”.

Syria
„Autokratyczne” i „skorumpowane” państwo „pariasów”, obecnie zaangażowane w militarną „agresję” przeciwko „rebeliantom” i „umiarkowanym”, o których „teoretycy spiskowi” fałszywie twierdzą, że są wspierani przez „społeczność międzynarodową”. Możliwe zagrożenie dla „bezpieczeństwa narodowego” „demokracji”, a tym samym potencjalny kandydat do natowskiej kampanii „humanitarnych bombardowań” w imię „pokoju” i „wolności”.

Terrorists Terroryści
Islamscy fanatycy, ruchy antyrządowe, zagraniczni najemnicy i prawicowe milicje działające w ramach „demokracji”.

____________________

Welcome to the Future: Your ABC Guide to Newspeak, Jun 3, 2016

 

Uzupełnienia:

« W ,,Roku 1984,, co trochę wydawano nowy ,,Słownik Nowomowy,, – każdy coraz krótszy, coraz bardziej utrudniający porozumiewanie się między ludźmi.
To pokazuje typowe tendencje waadzy, gdy staje się totalitarną, gdy zaczyna swoje typowo faszystowskie ,,równanie w dół,,. »

Rozeznawanie intencji, 22 czerwca 2013

◊ ◊ ◊

NOWOMOWA – marzenie totalitaryzmu, przestroga dla demokracji, Kamil Mirowski, Instytut Politologii UMK, (PDF)

Nowa Normalność – leksykon

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!