Umorusany c19 czyli co z tym grafenem

Niedawno raporty pochodzące od zespołu lekarzy, naukowców, badaczy i profesorów z hiszpańskiej organizacji La Quinta Columna wyraźnie stwierdzały, że wysoce toksyczny tlenek grafenu jest obecny nie tylko w fiolkach „szczepionek Covid” pochodzących od większości producentów farmaceutyków, ale jest również aplikowany przez maseczki w ramach testów na „Covid”.

− ∗ −

W menu na dziś danie technologiczne, ale w przystępnej formie. W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo materiałów dotyczących tlenku grafenu i jego użycia przy produkcji szczepionek, maseczek oraz testów PCR. Wszystko oczywiście w kontekście ‘pandemii’. Mam nadzieję, że również Czytelnicy Portalu św. Ekspedyta chętnie zapoznają się z informacjami na ten temat. Celowo wybrałem artykuł pozbawiony spec-żargonu, aby nie odstraszać Odbiorców terminologią. Jak zwykle tekst proszę traktować tylko jako przyczynek do dalszych poszukiwań.

Zapraszam do lektury.

___________________________***___________________________

 

Dzisiaj La Quinta Columna ogłosiła pilną wiadomość, że ma nadzieję dotrzeć do jak największej liczby osób, zwłaszcza tych zajmujących się zdrowiem i usługami prawnymi, takich jak biostatystyk Ricardo Delgado, dr José Luis Sevillano oraz zespołu badaczy i profesorów, z którymi prowadzili swoje badania, potwierdzające obecność nanocząstek tlenku grafenu w fiolkach ze szczepionkami. – tłumaczenie: Orwell City

Ponieważ nic takiego jak Covid-19 nigdy nie zostało oddzielone, wyizolowane ani zidentyfikowane i nie podjęto ani jednej próby spełnienia postulatów Kocha w celu ustalenia, czy nowy „wirus” w ogóle istnieje – co tak naprawdę się dzieje i dlaczego rządy na całym świecie wprowadziły lockdowny niszcząc swoje kraje i wypowiadając wojnę swoim obywatelom? Jaka jest prawdziwa fabuła i ilu umrze z powodu tej oszukańczej pandemii?

Moje stanowisko od samego początku w odniesieniu do tej tak zwanej „pandemii” było takie, że SARS-CoV-2 lub „Covid-19” był tylko wymówką wykorzystywaną jako narzędzie rządowe do zaszczepiania wielkiego strachu wśród ludzi, aby zbudować system całkowitej kontroli nad masami. Prawdziwą, oczywistą bronią biologiczną jest ten trujący zastrzyk, błędnie oznaczony jako „szczepionka przeciw Covid” oraz taktyka i nakazy, które nie tylko zniszczyły działalność gospodarczą, ale zdziesiątkowały zdrowie i układ odpornościowy ogółu ludzi. Obejmuje to każdy aspekt lockdownu, kwarantanny, utraty pracy z powodu przymusowego zamykania firm w całym kraju i na świecie, maskowania i przymusowych fałszywych testów oraz ogólnego terroru celowo wywołanego przez kontrolujące „elity” i ich partnerów rządowych.

Do tego czasu większość powinna już pojąć, choć niewielu zdołało, trującą i toksyczną naturę tego, co nazywane jest „szczepionką” oraz szeroką gamę śmiertelnych adiuwantów, żywych tkanek zwierzęcych, dodatków biologicznych, metali, nanocząstek, wpływającą na geny substancję mRNA i oczywiście wiele innych nieznanych lub celowo ukrywanych toksyn w tej śmiercionośnej miksturze. Ale co jeszcze jest w tym diabelskim wywarze?

Niedawno raporty pochodzące od zespołu lekarzy, naukowców, badaczy i profesorów z hiszpańskiej organizacji La Quinta Columna wyraźnie stwierdzały, że wysoce toksyczny tlenek grafenu jest obecny nie tylko w fiolkach „szczepionek Covid” pochodzących od większości producentów farmaceutyków, ale jest również aplikowany przez maseczki w ramach testów na „Covid”. Jest to bardzo zaskakująca informacja, która odpowiada na wiele pytań dotyczących nie tylko objawów, z którymi boryka się wiele osób, ale może jeszcze bardziej ujawnić inną część tego nikczemnego programu, jaką jest depopulacja.

Jak stwierdziła grupa tych badaczy:

Stosowane i obecnie sprzedawane maseczki zawierają tlenek grafenu. Nie tylko te, które zostały wówczas wycofane, jak wskazują media, ale wymazy używane zarówno w testach PCR, jak i antygenowych, również zawierają nanocząstki tlenku grafenu.

Szczepionki COVID we wszystkich swoich wariantach, AstraZeca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson itp., również zawierają sporą dawkę nanocząstek tlenku grafenu. Wynika to z ich analizy za pomocą mikroskopii elektronowej i spektroskopii, między innymi technik stosowanych przez różne uczelnie publiczne w naszym kraju.

Szczepionka przeciw grypie zawierała nanocząsteczki tlenku grafenu. A nowe szczepionki przeciw grypie i nowe, rzekomo donosowe szczepionki przeciw COVID, które przygotowują, również zawierają ogromne dawki nanocząsteczek tlenku grafenu. Tlenek grafenu jest toksyną, która powoduje powstawanie skrzeplin w organizmie. Tlenek grafenu jest toksyną, która powoduje krzepnięcie krwi. Tlenek grafenu powoduje zmiany w układzie odpornościowym. Poprzez dekompensację równowagi oksydacyjnej w stosunku do rezerw żywieniowych. Zwiększenie dawki tlenku grafenu jakąkolwiek drogą podania powoduje załamanie się układu odpornościowego, a następnie burzę cytokinową.

Również, zgodnie z tym badaniem, poziomy tlenku grafenu w niektórych fiolkach tych „szczepionek” dochodziły do ​​99% zawartości i niewiele ponadto. Ta toksyna może powodować zapalenie płuc, gdy nanocząsteczki dostaną się do nich. Grafen powoduje również metaliczny posmak i stan zapalny błon śluzowych, co może prowadzić do utraty smaku i zapachu. Może również powodować silne reakcje magnetyczne wewnątrz organizmu gospodarza, a także może powodować uszkodzenie czerwonych krwinek. Po osadzeniu na niemal każdej powierzchni, może zostać przekształcony w przewodnik elektroniczny. Powyższe doprowadziłoby do zakwestionowania wielu objawów „Covid” i możliwych zastosowań tlenku grafenu w tak zwanej „szczepionce Covid-19”, ponieważ ta grupa badawcza twierdzi również, że tlenek grafenu faktycznie powoduje to, co błędnie określa się jako „Covid”. Jeśli tak jest, to „szczepionka” jest rzeczywiście bronią biologiczną.

Wiele z niekorzystnych skutków wprowadzania tlenku grafenu do żywych organizmów było długo badanych, ale praktycznie nic na ten temat nie dotarło do opinii publicznej ze strony firm farmaceutycznych, rządu czy mediów głównego nurtu. W rzeczywistości, w przeszłości te same źródła wyraźnie zaprzeczały stosowaniu nanocząstek w szczepionkach przeciw grypie i „Covid”. Informacje zawarte w tym raporcie są oszałamiające, ale nie potrzeba wiele wysiłku, aby zrozumieć wysokie ryzyko stosowania tych toksycznych nanocząsteczek w „szczepionkach”.

Mikrocząsteczki grafenu, a zatem iniekcje grafenu, mogą prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, w tym raka płuc. Gdy cząstki te znajdą się w ciele i komórkach, układ odpornościowy człowieka nie jest w stanie pozbyć się tych śmiercionośnych nanocząstek. Stają się one trwałe i mogą powodować ekstremalne uszkodzenia fizjologiczne w organizmie na poziomie komórkowym.

Broń biologiczna może przybierać różne formy i jest to nowa taktyka wojny przeciwko ludziom przez ten, jak również inne rządy. Potężny, kontrolujący społeczeństwo element i jego skorumpowani partnerzy rządowi nie dbają o ciebie ani o twoje rodziny, a jedynie o władzę i kontrolę nad tobą. Prawdziwą bronią biologiczną nie jest żaden „wirus”, ale sam system dostarczania „szczepionek”, wraz z maseczkami i testami, zmajstrowany przez ten sam podmiot (rząd), który twierdzi, że jest twoim zbawicielem. Likwidacja tego rządu jest więc koniecznością.

Wygląda na to, że oczekuje się śmierci miliardów, a pożądanym rezultatem jest nowe społeczeństwo panów i niewolników, kontrolowane przez technokratów w środowisku transhumanizmu. Dziś science fiction stało się rzeczywistością!

Z oryginałem przetłumaczonego artykułu i wideo z La Quinta Columna można zapoznać się tutaj, a także w linkach źródłowych poniżej. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi informacjami.

Linki źródłowe (autora):

Urgent announcement: Covid is caused by graphene oxide

Negative impacts of Graphene

Masks and Covid tests contain nanotech vaccines

Graphene Oxide for 5G mind control

◊ ◊ ◊

Is Graphene Oxide Causing What Is Falsely Being Referred to as ‘Covid-19?’, Gary D. Barnett, July 6, 2021

Uzupełnienia:

Urgent Announcement: COVID-19 is caused by Graphene Oxide introduced by several ways into the body, June 25, 2021 [tłum. autom.]

Minister Błaszczak zachęca do przyjęcia glikolu polietylenowego

Kumulacja poszczepienna czyli co robią nanocząstki lipidowe

Nowa Normalność – władcy biorobotów

Człowiek 2.0 czyli GMO Sapiens nadchodzi

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!