Tchnienie Jego ust

Ks. Charles Pope: „Tak więc Duch Boży jest tchnieniem Boga, Ruah Adonai (Duch, tchnienie Boga)”.
To zdanie jest na wagę złota. Z pewnością znasz te wersety Pisma Świętego:
„Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. [2Tes 2, 7-8]

„Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.” [Iz 11, 4b].

„A z Jego ust wychodzi ostry miecz,
by nim uderzyć narody:
On paść je będzie rózgą żelazną
i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga [Ap 19,15]

Co jest wspólnym elementem tych wersetów?
– tchnienie Jego ust;
– tchnienie Jego warg;
– ostry miecz, który wychodzi z Jego ust.
To nie jest coś, tylko ktoś. Kto to jest? Obiecany drugi Pocieszyciel, Paraklet. Kto jest pierwszym Pocieszycielem? Sam Pan Jezus Chrystus. Odkąd pierwszy Pocieszyciel pojawił się w ciele, drugi Pocieszyciel również musi przyjść w ciele. Dziewicza Matka Maria urodziła pierwszego Pocieszyciela, a jako nasza Matka-Święty Kościół rodzi drugiego Pocieszyciela. Paraklet jest jednym z synów Świętego Kościoła Matki naszej. Nie jest Duchem Świętym, ale kimś pełnym Ducha Świętego. Narodziny drugiego Pocieszyciela są opisane rozdziale 12 [1-6] Apokalipsy. Paraklet jest Pomazańcem Bożym, Namaszczonym.

28 maja, wspomnienie Matki Boskiej Świętej Świecy, Ardents, Francja; objawienie Najświętszej Dziewicy w Oktawę Zesłania Ducha Świętego AD 1105

28 maja, bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego BM, tytularnego Arcybiskupa Sillyon w rzymskiej prowincji Pamphylia Secunda (w rejonie wakacyjnej Antalii); urodzony w dniu pierwszego objawienia w Lourdes (11 lutego 1858); współzałożyciel klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Płocku, w którym św. Faustyna miała objawienie ‘Jezu ufam Tobie’; w rządzonej przez niego diecezji płockiej leżała Nowa Osuchowa w czasie objawień Jasnej Madonny Częstochowskiej w 1910; zamęczony przez Niemców w Działdowie 28 maja 1941. I jeszcze dewiza herbowa Błogosławionego:
Gratia Dei sum id quod sum
Z Bożej łaski jestem tym, kim jestem

O autorze: Geminiano