Trevignano Romano: orędzia z 18 i 22 maja 2021 r.

Trevignano Romano, 18 maja 2021

Carl Heinrich Bloch – Skrucha Piotra, 1882

Dzieci moje, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie i że słuchacie mojego wezwania w waszych sercach. Umiłowane dzieci, nie czekajcie na ostatnie chwile, ale chwyćcie się moich rąk i dajcie zabrać tam, gdzie nie ma nieprawości, pychy i arogancji. Moje dzieci, ziemia wkrótce przejdzie największe oczyszczenie, wody zaleją ziemię i ogień zstąpi z nieba; miejcie odwagę w wierze i poddawajcie się Jezusowi waszemu Bogu, zbawienie będzie dla mojego ludu, nie lękajcie się, ale bądźcie gotowi. Módlcie się za Kościół, skąd wyszły podziały i mówię im: NAWRÓĆCIE SIĘ zanim będzie za późno, Jezus cierpi z tego powodu. Módlcie się, moje dzieci, bo wojny lokalne będą coraz gwałtowniejsze, módlcie się za świętych kapłanów, bo będą [tego] bardzo potrzebować. Teraz zostawiam was z moim świętym błogosławieństwem, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Trevignano Romano, 22 maja 2021 r.

Corrado Giaquinto – Duch Święty, ok. 1750

Umiłowane dzieci, dziękuję wam, za obecność na modlitwie i za wysłuchanie mojego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, jak bardzo cierpię widząc, że moje ukochane dzieci przyjmują prawa szatana. Czasem nawet wierzący angażują się w tę walkę z Bogiem; czy sądzicie, że wasza wiedza jest większa niż Boża? Czy uważacie, że można otrzymać wszystkie łaski modląc się nieporządnie,  bez otwarcia serc? Umiłowane dzieci, w objawieniach przygotowywałam was na tę chwilę, lecz nie słuchano mnie,a szydzono ze mnie i oskarżano, że sobą przesłaniam Mojego Syna Jezusa; ale czyż nie powiedział On, wisząc na krzyżu, że mam być waszą Matką? Dlaczego zaprzeczacie faktom, które się zdarzyły? Co się z wami stało, moje dzieci? Wprawdzie Bóg jest silniejszy od szatana, ale wy chcecie żyć w świecie bez żadnych poświęceń. Dzieci moje, módlcie się za Kościół i za kapłanów, bo będą musieli stawić czoła złu. Jutro podczas Mszy Świętej, jeśli masz otwarte serce, Duch Święty zstąpi na ciebie. Módlcie się za Wenezuelę. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Przekład symult. z j. wł. w por. z oryg. ang.     Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr