Trevignano Romano. Kolejny raz Orędzie dla Polaków: 13 maja 2021 r.

Trevignano Romano, 13 maja 2021 r.

Wieczernik i procesja dla Matki Bożej Fatimskiej (w Polsce)

Moje kochane dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie w tym szczególnym dniu. Umiłowane dzieci, jak w Fatimie tak i dzisiaj proszę was, abyście jak najszybciej się nawrócili, ponieważ czas zbliża się już ku końcowi. Dzieci moje, dzisiaj pocieszyłyście moje Najświętsze Serce modlitwą i waszą wiarą, proszę was, byście zawsze mieli ją mocną i obiecuję wam moją świętą opiekę. Teraz błogosławię was w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Tłum. symult. z j. ang. w por. z oryginałem włoskim

Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr