“Zapomniane Prawdy i Wartości”: KIM jest… KIM powinien być KAPŁAN?

.

.

Kim powinien być kapłan?

Ks. abp Jan Paweł Lenga

.

Kapłan to jest alter Christusdrugi Chrystus. Bo często z tymi kapłanami jest tak, że mówią: ja będę wyświęcony na kapłana. Nikt jednak nie mówi o tym, że będzie nie tylko na kapłana wyświęcony, ale będzie wyświęcony na kapłana jako ofiarę.

No bo przecież Chrystus, przyszedłszy na świat, ofiarował samego Siebie za nas.

I każdy kapłan, jeżeli nazywa siebie alter Christus, to jego życie powinno być naśladowaniem Chrystusa we wszystkich Jego czynach, które mają spowodować, iż kapłan ten będzie posłuszny woli Boga.

I ta wola Boża jest dla kapłana aż po Krzyż, po ukrzyżowanie dla zbawienia nas.

Natomiast kapłan nie może być tylko administratorem w Kościele. Nie może tak być, że ksiądz tylko pracuje w biurze, przyjmuje ludzi, rozmawiając o różnych rzeczach i załatwiając sprawy nietyczące się zbawienia.

Jako alter Christus, kapłan powinien doprowadzić do tego, by jego życie było ofiarą, która jest podobna do Ofiary Chrystusa. Może nie każdemu z nas, kapłanów, przyjdzie wisieć na Krzyżu. Znamy historię. Jak wielu księży siedziało w więzieniach, w łagrach. Wielu było zabijanych. Kapłani byli prześladowani, torturowani tylko dlatego, że byli wierni Chrystusowi i nie odżegnywali się od tego, że Chrystus jest ich Wodzem. Służyli ludziom, tak jak Chrystus przyszedł służyć, żebyśmy byli zbawieni.

To jest zadanie każdego kapłana, jeżeli chce być alter Christus. A jeżeli tylko stajemy się kapłanami, którzy nie są tego świadomi i nie dążą do tego, żeby naprawdę być kapłanami-ofiarami, to wtedy zaczynamy żyć naleciałościami jakiegoś konkretnego narodu, jakiejś polityki, przynależności do jakichś grup kulturowych, do jakichś tradycji.

A powinniśmy być Chrystusowi, należeć do Chrystusa. To znaczy głosić Ewangelię, tak jak On to robił, i starać się być takim, jakim On jest.

Pamiętajmy o tym, że jaki jest kapłan, taki będzie i lud.

.

[Abp Jan Paweł Lenga MIC, Przerywam zmowę milczenia, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa, s. 57–58. W powyższym artykule redakcja dokonała drobnych korekt stylistycznych w stosunku do pierwotnego tekstu.]

Artykuł z PzM 107 lipiec/sierpień 2019

(źródło)

.

_____________ + + ______________

.

Istota, godność i misja Kapłana. Kazanie Ks. Konstantyna Najmowicza FSSPX

.

.

_____________ + + ______________

.

Repentina mors sacerdotum sors.

.

Nagła śmierć losem kapłana. Bywa.
Modlimy się: „Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie”.

Kapłan, który codziennie sprawuje święte tajemnice, przebywa w bliskości Boga i działa in persona Christi Capitis, powinien codziennie dbać o serce czyste, zachować duszę swoją nieskazitelną, nieskalaną, wolną od grzechu.

Kapłan powinien sobie wziąć do serca zbawienne słowa: „Dusza człowieka powinna być czysta jak lustro odbijające promienie” (Z księgi św. Teofila z Antiochii, biskupa, Do Autolika).

Wtedy śmierć kapłana nie zaskoczy. Zachowuje serce czyste. Jest gotowy.

Repentina mors sacerdotum sors. – Nagła śmierć losem kapłana. Adagium mobilizujące!

Panie, daj nam świętych kapłanów!

(źródło)

_____________ +  + ______________

.

Modlitwa w intencji Kapłanów

(Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus)

O Jezu, Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej Swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić.
Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego Świętego Ciała.
Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi.
Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa.
Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata.
Daj im siłę przemiany chleba i wina, a także siłę przemiany serc.
Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i użycz im następnie korony wiecznego żywota. Amen.

3 x Zdrowaś Maryjo…

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

.

_____________ + + ______________

.

A. M. D. G.

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg