Orędzie z Trevignano Romano, Wielka Sobota 3 kwietnia 2021 r.

Lucas Cranach Starszy – Trzy plagi, 1516-1518

Trevignano Romano, 3 kwietnia 2021 r.

Umiłowane dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu, w tym błogosławionym miejscu i dziękuję, że posłuchaliście mojego wołania w waszych sercach. Moje dzieci, Mój Syn umarł z miłości i zmartwychwstał pokonując śmierć, by was odkupić od grzechów. Dzieci moje, jest to szczególna Wielkanoc, ponieważ od dziś znaki, które się ukażą, będą widoczne dla wielu ludzi, a przede wszystkim zobaczycie największy i najbardziej oczekiwany znak, o którym nikt nie będzie mógł powiedzieć, że stworzony został przez człowieka. Dzieci, dziś jest dzień milczenia i bólu, pamiętajcie, że pod Jego umiłowanym krzyżem, Ja stałam się Matką was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, gdyż rany, które nastaną, będą obmyte Krwią Mego Syna. Moje dzieci, jestem tu z wami wszystkimi, by wam otworzyć serca na Łaskę. Módlcie się za księży, którzy się zagubili. Teraz zostawiam was z moim Matczynym Błogosławieństwem, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

Tłum. symult. z j. ang. w por. z oryg. włoskim   Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr