Trevignano Romano: Orędzia z 16 i 20 lutego 2021 r.

 

Enguerrand Quarton, La vierge de miséricorde (1452)

 

Trevignano Romano, 16 lutego 2021 r.

Moi kochani, dziękuję wam za modlitwy, które odmawiacie nawet w ciszy, każdy gest, każde słowo skierowane do Boga jest modlitwą. Moje dzieci, nadal proszę, abyście byli światłami dla świata i mieczami dla obrony, damy wam maksymalną ochronę, a wy módlcie się, mówcie o Bogu ze spokojem i słodyczą, objaśniajcie bez lęku to, co jest wam przekazywane z Nieba, bo Duch Święty będzie wam towarzyszył. Dzieci, módlcie się za Rosję, Chiny i Amerykę, które wywołają spustoszenie na świecie. Wracajcie do Boga bez wahań, wytrwajcie przy prawdziwej doktrynie. Módlcie się za przerażonych chwilami ciemności, które się zbliżają, mówię im: przestańcie się bać, bo wszystko, do czego macie dążyć, to jest Raj; na świecie dosyć jest niepotrzebnych śmierci, ponieważ padacie na twarz przed światowymi elitami; uważajcie, moje dzieci, bo zło korzysta z waszej duchowej i fizycznej słabości aby was atakować, dlatego proszę was, bądźcie silni w wierze, tylko w ten sposób możecie wytrwać, znosząc wyrzeczenia i dalej ewangelizując. Moje dzieci, wulkany obudzą się prawie w tym samym czasie, natura zwraca się przeciw tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości. Moje dzieci, módlcie się za Kościół, trwa schizma, Kościół zmartwychwstanie, choć niestety, moje ukochane dzieci (kapłani) wybrali drogę fałszu, sprowadzając ciemność na wiernych; pamiętajcie, że odpowiecie przed Bogiem za wszystkie swe zachowania, prowadzicie moją trzodę do grzechu i grzechu już nie rozważacie; to, czego uczycie, nie jest już prawdziwym Magisterium i odpowiecie za to. Ciemność ma zstąpić na tę ziemię i coraz potężniejsze będą znaki z Nieba, nawróćcie się już teraz! Antychryst wkrótce ujawni się publicznie, przybierając postać świętego, tak, jak on to sobie wyobraża; będzie on też mówił o Bogu, ale uważajcie, dzieci, uważajcie! Żyjcie zawsze mymi przesłaniami i zbierajcie jak najwięcej dusz. Moja córko, dziękuję ci za to, że zawsze byłaś mi wierna, Jezus będzie przy tobie, a ja będę cię wspierała w tej Wielkanocnej ofierze. Teraz zostawiam wam moje błogosławieństwo w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Trevignano Romano, 20 lutego 2021 r.

Justus z Gandawy – Ustanowienie Eucharystii (1473)

Przesłanie Jezusa.

Dzieci Moje, jak bardzo cierpię, jestem między wami i płaczę z powodu wszystkich cierpień, które są Mi zadawane! O, ukochane dzieci, jak Ja cierpię! Co mój Kościół robi ze Mną! Ja już tu jestem, a ludzkość nadal nie wierzy, nie rozumie, jak wielki ból odczuwam, jaki ból Mi sprawia ten Mój Kościół, który odwrócił się ode Mnie, a przecież zbudowałem go razem z Piotrem, to Mój Kościół i nie pozwolę, by diabeł nim zawładnął, lecz odrodzi się w Chwale. Dzieci Moje, strzeżcie się fałszywych doktryn, nie wpadajcie w tę pułapkę. Moi wybrani (księża) odpowiedzą za to, co teraz robią. Módlcie się za prawdziwych kapłanów, tych od Jezusa Chrystusa, bo trwa prześladowanie. Śpiewajcie hymny Panu Bogu waszemu, lamentujcie nad wszystkim, co się wydarzy i głoście, że Ja jestem tutaj. Dzieci moje, nawracajcie się teraz, módlcie się, módlcie się bardzo, czasy, które nadejdą, będą dla oczyszczenia ziemi; nic, co znacie, nie pozostanie na tej ziemi, ani wy, którzy wciąż myślicie o sprawach ziemskich. Wyspowiadajcie się i bądźcie gotowi, bo czas dobiega kresu. Bądźcie gotowi w modlitwie, trwajcie w Mojej Łasce. Moja córko, nieś Moje cierpienie z radością, to będzie szczególna Wielkanoc. Spójrz, Moja córko, spójrz na tę drogocenną krew, jest ona dla wszystkich, nawet dla Moich niewdzięcznych dzieci i grzeszników, którzy [nic] nie rozumieją. Córko Moja, jak wiele będziesz cierpiała w te Święta Wielkanocne, ile cierpienia za wszystkich grzeszników, pomóż Mi, Moja miłości, pomóż Mi, czyń to z radością dla swojego Pana! Jestem tu, by cię oczyścić. Teraz Duch Święty zstąpi na was, chcę was wszystkich oczyścić, bądźcie gotowi, bo nie poradzicie sobie z tym, co nadchodzi. Dlaczego upieracie się przy rzeczach tego świata? Przebaczajcie, kochajcie, miejcie miłosierdzie, nie bądźcie obojętni. Mój Duch jest wśród was i pozostanie z wami. Moje dzieci, trzymajcie się razem, bardziej niż dotychczas, pomagajcie sobie nawzajem, bo wkrótce wszystko przepadnie. Ogień i woda są już gotowe, ale wy zostaniecie porwani przez Moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce, aż powstanie ono ponownie jako raj: w nowej erze, na nowej ziemi, z nowym niebem. Idźcie za Mną, [podążajcie] Moimi śladami, Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Ten dom jest błogosławiony, gdzie Moi aniołowie zamieszkają, by cię ochronić. Dzieci Moje, nie lękajcie się niczego, naznaczyłem was jednego po drugim, tak i szatan naznaczył swoich wiernych. Dzieci Moje, ileż to dusz zebraliście dla mnie, ile dusz! Teraz będę przechodził od jednego do drugiego z [Moim] błogosławieństwem, uklęknijcie i pochylcie głowy, miejcie życie wieczne, w Imię Ojca, w Imię Moje i Ducha Świętego, Amen.

Wasz Drogi Jezus

Tłum. symultaniczne z j. ang.  w por. z oryg. włoskim      Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr