Polska wolna od GMO – także na ludziach

Publikujemy w całości oświadczenie prasowe ICPPC:

11.01.2021

NOTKA PRASOWA Koalicji “Polska wolna od GMO” – Poważne kontrowersje na temat szczepionki GMO.

Koalicja “Polska wolna od GMO”, wzywa rząd RP do udzielenia odpowiedzi dlaczego zatwierdził wysoce kontrowersyjną szczepionkę GMO, jednocześnie opowiadając się za zakazem w Polsce upraw GMO.

Rząd niedawno zezwolił na użycie eksperymentalnej szczepionki Pfizera, która zawiera 30 mikrogramów genetycznie zmodyfikowanego RNA, o możliwości wywoływania, zgodnie z oceną amerykańskiej FDA [1], 21 rodzajów skutków ubocznych, w tym zagrażających życiu, a także zdolności do zmiany ludzkiego genomu.

Profesor Roman Zieliński, biolog ze specjalizacją w dziedzinie genetyki z prawie 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowo dydaktycznej mówi: „ Również konstrukt mRNA ze „szczepionki” może zostać włączony do genomu, w tym przypadku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO. W odniesieniu do „szczepionki” na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo podlegać replikacji i translacji. Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra .” [2]

Dalej prof. Zieliński informuje, że osoby, które przyjmą „szczepionkę” na SARS-Cov-2, „ wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin . Wiroidy roślinne nazywane są pasożytami transkrypcji, ponieważ przejmują one aparat transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzając go do choroby lub śmierci. ” [2]

W swoim otwartym liście “Koalicja Polska wolna od GMO” http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc kwestionuje motywy rządu “jak to możliwe, że zgadzacie się teraz na zakup i promowanie niezbadanej i potencjalnie bardzo niebezpiecznej “szczepionki” na Covid-19, która zawiera genetycznie zmodyfikowane RNA?”

Medyczni Eksperci z całego świata pilnie ostrzegają, że szczepionki, które są obecnie pośpiesznie wprowadzane do gabinetów lekarskich i do użytku publicznego, nie zostały poddane standardowym procedurom testowym wzmaganym bezwzględnie przed dopuszczeniem do stosowania.

Anna Szmelcer – przewodnicząca Stowarzyszenia Polska wolna od GMO podkreśla:

Domagamy się, aby rząd RP wyjaśnił swoją hipokryzję dotyczącą zezwolenia na użycie GMO, zakazanego przez PiS w 2006 r. , do bezpośredniego tzw. „wyszczepienia” ludzkiej populacji w 2021 r. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne jest poważnie zagrożone; obywatele muszą zostać poinformowani o tych faktach.

Ponieważ konstrukt mRNA ze „szczepionki” może zostać włączony do genomu ludzkiego , oznacza to, iż zaszczepieni taką „szczepionką” będą poddani eksperymentowi na nieświadomym człowieku, czego zabrania polska konstytucja i prawo międzynarodowe [zob. np. https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_o_Genomie_Ludzkim_i_Prawach_Czlowiek__8230_.pdf ].

…Stosowanie szczepionki mRNA oznacza według prawa polskiego tzw. „ zamierzone uwolnienie GMO do środowiska” i jest obwarowane szeregiem przepisów, w tym koniecznością złożenia zabezpieczenia roszczeń na wypadek szkody wyrządzonej przez podmiot dokonujący uwolnienia. Praktyka ostatnich tygodni wskazuje, że przepisy tej ustawy są jawnie gwałcone przez Rząd RP, a społeczeństwo nieinformowane o tym delikcie (Dz.U.2019.0.706 t.j. – Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych Rozdział 4 )… – powiedział Paweł Połanecki, ekspert Koalicji Polska Wolna od GMO.

[1] COVID-19 Vaccines – FDA Working list of possible adverse event outcomes – VRBPAC-10.22.20-Meeting-Presentation-COVID19-CBER-Monitoring-Vaccine (1) https://www.fda.gov/media/143557/download

[2] Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński “O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”: wywiad z prof. Romanem Zielińskim

Kontakt:

Paweł Połanecki, niezależny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO: pako@data.pl ,

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO: jacek.nowak3@wp.pl

Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, doradca, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC: julian@icppc.pl

Źródło: http://www.polska-jutra.eu/polska-wolna-od-gmo-takze-na-ludziach/

O autorze: JAM