Legalne morderstwo…

W ciągu kilku lat rządów pisowskich bolszewików i za ich przyzwoleniem, co to się żarliwie pokazują w kościołach i Komunię Św przyjmują zamordowano 4351 dzieci tylko z powodu podejrzenia o chorobę. Nazywa się to “legalną aborcją”. Prezes partii, która rządzi obecnie to stary tchórz, który ustawowo chce ochraniać zwierzęta, ale nie potrafi ochronić życia w łonach matek. Który boi się kobiet, ale nie boi się wcale, kiedy kobietom trzeba zafundować “legalną aborcję”…ale nazwijmy to po imieniu, legalne morderstwo eugeniczne.

Tak wygląda zestawienie…

2016 rok – 1098 aborcji

2017 rok – 1061 aborcji

2018 rok – 1076 aborcji

2019 rok – 1116 aborcji

2020 rok – ?

Jak widzimy tendencja jest raczej rosnąca. Te “legalne morderstwa” są robione tylko na podstawie “podejrzenia choroby”…oczywiście nikt nie weryfikuje w trakcie, lub po dokonaniu “legalnego morderstwa”, czy była zasadność tegoż właśnie…bo po co. Aby statystyki się nie pokrywały?

9 marca 1943 roku na okupowanych przez Niemców terenach Polski Hitler wprowadził pełną dopuszczalność aborcji nazywanej wówczas „spędzaniem płodu”. Sam mówił, cytuję : “„osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych” (cyt. za: William Brennman „The abortion holocaust. Today’s final solution”,

Po wojnie anulowano zapisy niemieckie, aby ponownie wprowadzić „prawną” dopuszczalność aborcji. Nastąpiło to 27 kwietnia 1956 roku przegłosowane przez stalinowców zainstalowanych w Sejmie. Ustawa trwała do 1993 roku.

Potem przez dwa lata czyli do 1995 roku Polska mogła się cieszyć ustawą chroniącą życie poczęte.

W roku 1995 po objęciu prezydentury Kwaśniewskiego aborcja stała się znów “standardowym zabiegiem” dla kobiet. Tłumaczono to tym, że zakaz aborcji potęguje patologię porzucania noworodków, oraz jakoby wzrost liczby poronień miał sugerować, że kobiety same w warunkach domowych tego dokonują. Było to ewidentne kłamstwo założycielskie, które ukrócił na wniosek zaskarżenia senatorów AWS Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 28 maja 1997 roku.

Idealnym prawem ochrony ludzkiego życia w łonach matek jest oczywiście wprowadzenie prawa całkowicie i bezwględnie chroniącego to życie. Za tych rządów nie udało się tego dokonać, w ciągu tych kilku lat pan Prezes ma na rękach krew dzieci, które mogłyby osiedlić dosyć pokaźną wioskę.

Ale nie tylko Prezes ma krew na rękach, każdy ma, który przyczynił się do poparcia tej formacji, czy chciał czy nie chciał…zło powraca

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

 

O autorze: trybeus

Kogut polski, niekoszerny, heteroseksualny, rasa górska ...