Dokąd wiodą biskupi zagubieni

Wmawiają nam polityków za apostołów

Ci trzymają się zabaw miast Pańskiego stołu

Czy Bóg jest zgorszony ich  takim zachowaniem?

Dla Wierzącego jest to już z diabłem igranie

 

Czym się zasłużyli Szumowski z Morawieckim

Że są wywyższeni przez Długosza wśród świeckich

Do miana głoszących Ewangelię zza maski

Tu w Kościele Długosza niesmaczne obrazki

O autorze: JAM