Trevignano Romano, Orędzie z 30 maja 2020

Matka Boża z Rokitna, Ziemia Lubuska

Trevignano Romano, 30 maja 2020 r.

Moje dzieci, dziękuję wam za to, że jesteście zjednoczeni w modlitwie i słuchacie mojego wezwania w waszych sercach. Moi żołnierze światłości, zachowujcie w swoich sercach gotowość, aby walczyć za mojego Syna Jezusa i nie traćcie czujności, aby jednym głosem mówić z moimi aniołami. Moje dzieci, nie traćcie z oczu modlitwy, ponieważ to, czego teraz  doświadczacie, jest tylko iluzją spokoju, ale wszystko nagle zniknie. Przypominajcie wszystkim swoim braciom i siostrom, że jedyną rzeczą, która prowadzi do nieba, jest modlitwa Różańca Świętego. Zawsze o tym pamiętajcie, dzieci! Módlcie się za Kościół i za osoby konsekrowane, które są dręczone przez szatana i nakłaniane do podejmowania bardzo bolesnych decyzji. Módlcie się za Amerykę, bo tam panuje zamieszanie. Teraz błogosławię was wszystkich, jedno po drugim, w Imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Tłum. z jęz. ang. (w porównaniu z włoskim oryginałem)        Pokutujący Łotr

O autorze: pokutujący łotr